Sekce analýz trhu

MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Projektové analýzy jsou našim autorským projektem. Nabízíme výzkumy a analýzy zaměřené na jednotlivé produktové skupiny, nezávislé servisy a servisní koncepty.

Stále rozšiřujeme naši nabídku při použití novátorských technologických postupů se zaměřením na klienta. K potřebám klienta přistupujeme individuálně a pracujeme ve shodě s profesionální etikou a nejvyššími standarty výzkumné branže. Nabízíme rovněž možnost mezinárodních analýz. Díky našim znalostem z marketingu, sociologie a psychologie dokážeme i ty nejtěžší zadání prezentovat srozumitelným jazykem.

Rovněž nabízíme analýzy šité na míru a doladěné do individuálních potřeb každého klienta. Garantujeme spolupráci na každém stupni procesu analýzy.

Naše služba pro Vás nekončí jen dodáním hotových analýz, ale můžete od nás očekávat expertní poradenství, přípravu Vámi požadovaných analýz a pomoc při řešení Vašich problémů.Servisy očima servisů - Nejčastější plocha servisu činí 100-200 m2 4 ledna 2017

Servisy očima servisů - Nejčastější plocha servisu činí 100-200 m2

Neznačkové servisy mají nejčastěji velikost plochy servisu mezi 101 a 200 m2.

Servisy očima zákazníků - Přes 48% zákazníků servisuje v neznačkovém 4 ledna 2017

Servisy očima zákazníků - Přes 48% zákazníků servisuje v neznačkovém

V první části se podíváme, kde zákazníci nejčastěji servisují své vozidlo.

Jak vidí autoservisy sami sebe? 4 ledna 2017

Jak vidí autoservisy sami sebe?

Předkládáme Vám vyhodnocení analýzy autoservisů v České republice na základě odpovědí Vás servisů. Cílem této analýzy bylo zmapovat jak jsou servisy vybaveny, jak probíhá jejich provoz, kdo jsou jejich dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým zákazníkům a s čím se potýkají při své činnosti.

Servisy očima zákazníků - 19% zákazníků servisuje vůz v záruce v neznačkovém 9 prosince 2016

Servisy očima zákazníků - 19% zákazníků servisuje vůz v záruce v neznačkovém

Na jednotlivé pasáže analýzy se nyní podíváme podrobněji. V první části se podíváme na servisování vozidel respondentů v záruce a po záruce.

Jak vidí a hodnotí zákazníci autoservisy? 9 prosince 2016

Jak vidí a hodnotí zákazníci autoservisy?

Předkládáme Vám vyhodnocení analýzy autoservisů v České republice na základě odpovědí zákazníků těchto servisů. Cílem bylo získat pohled zákazníků na segment autoservisů a vše co je s tím spojeno. Od způsobu servisování vozidel, přes legislativu a až po názory zákazníků. V následujích týdnech Vám budeme prezentovat jednotlivé pasáže této analýzy.

Znají řidiči výhody Blokové výjimky? 6 června 2016

Znají řidiči výhody Blokové výjimky?

V roce 2015 byla našim portálem zpracována analýza „Autoservisy očima zákazníků“ formou internetové dotazování u 542 respodentů. Jedním z témat byla také Bloková výjimka. Její část Vám nyní chceme představit.

Analýza: Autoservisy očima zákazníků 2015 14 září 2015

Analýza: Autoservisy očima zákazníků 2015

Předkládáme Vám první analýzu autoservisů v České republice na základě odpovědí zákazníků těchto servisů. Cílem je získat pohled zákazníků na segment autoservisů a vše co je s tím spojeno. Od způsobu servisování vozidel, přes legislativu a až po názory zákazníků.

Analýza: Autoservisy očima servisů 2015 14 září 2015

Analýza: Autoservisy očima servisů 2015

Předkládáme již druhou analýzu motoristických servisů na území České republiky. Cílem této analýzy je zmapovat, jak jsou servisy vybaveny, jak probíhá jejich provoz, kdo jsou jejich dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým zákazníkům,a s čím se potýkají při své činnosti. Obsahuje unikátní porovnání s rokem 2010, kdy byla provedena identická analýza.

Analýza: Distribuční síť prodeje náhradních dílů pro osobní vozidla v České republice 2013/12 25 listopadu 2013

Analýza: Distribuční síť prodeje náhradních dílů pro osobní vozidla v České republice 2013/12

Analýza představuje strukturu distribuce náhradních dílů pro osobní automobily v České republice. Analýza obsahuje informace o počtu poboček distributorů v jednotlivých krajích a okresech, počty servisů, obyvatel a automobilů na jednotlivé pobočky.

Analýza obchodních zástupců v České republice - vyhodnocení 28 ledna 2013

Analýza obchodních zástupců v České republice - vyhodnocení

Přinášíme Vám další vyhodnocení analýzy. Tentokrát „Analýzu obchodních zástupců v České republice“ z roku 2010. Kompletní analýza je k zakoupení se slevou 50%.

Kontakt

Podrobné informace na téma analýz trhu Vám sdělí:
René Szotek
e-mail: rene.szotek@motofocus.eu
mobil: +420 777 77 44 66

Informace o nabídce analýz trhu Vám sdělí:
Marta Patzelová
e-mail: marta.patzelova@motofocus.eu
mobil: +420 602 708 997

Používané techniky výzkumu

CAWI - Computer Assisted Web Interviewing
Metoda sběru dat dotazováním na webovém formuláři.

CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing
Metoda sběru dat osobním dotazováním za pomoci počítače.

FACE TO FACE
Výzkumná technika Face to Face (také F2F) spočívá v řízeném rozhovoru a osobní komunikaci tazatele s respondentem, zpravidla jeden na jednoho.

FOCUS GROUP INTERVIEW
Metoda kvalitativního výzkumu, která obvykle probíhá za účasti několika respondentů a školeného moderátora.

CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing
Metoda sběru dat telefonickým dotazováním za pomoci počítače.