Interaction nově nabízí akreditovaný rekvalifikační kurz “Karosář pro opravy karoserií”

6. května 2022, 10:19

Společnost Interaction obdržela rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace pro rekvalifikační kurz „Karosář pro opravy karoserií“. Společnost Interaction tím rozšiřuje svou nabídku již zaběhlých akreditovaných rekvalifikačních kurzů Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava.

školení Interaction

Opravy karoserií automobilů je specifická oblast, ve které je dlouhodobě velký nedostatek pracovníků. Absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu následně vždy najdou uplatnění na trhu práce. Opravy karoserií vozidel je ale i zodpovědná práce, která vyžaduje specifické odborné znalosti.

Nově akreditovaný kurz jeho účastníky seznámí se všemi aspekty oprav karoserií vozidel, jak po praktické, tak i po teoretické stránce a připraví je plně na práci karosáře. Účastníci kurzu ve školicím středisku pracují s nejmodernějším vybavením, materiály a technologiemi.

Tento kurz koresponduje s požadavky profesní kvalifikace Karosář pro opravy karoserií (23-111-H), která je součástí Národní soustavy kvalifikací. Rozsah kurzu je 158 hodin včetně závěrečné zkoušky.

Rekvalifikační kurz Karosář pro opravy karoserií je určen zejména pro osoby, které si chtějí zvýšit svou kvalifikaci nebo nemohou nejít pracovní uplatnění ve svém původním oboru. V neposlední řadě může tento kurz pomoci pracovníkům úřadů práce při zařazování, nebo rekvalifikaci našich nezaměstnaných spoluobčanů.

V tuto chvíli společnost Interaction již tradičně otevírá v letních měsících termíny pro akreditované rekvalifikační kurzy.

Více na stránkách firmy Interaction.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!