Svaz dovozců automobilů vyzývá představitele státu k aktivní podpoře ekologické dopravy v ČR

3. června 2021, 9:02

Svaz dovozců automobilů (SDA), sdružující zastoupení sedmi desítek výrobců automobilů, autobusů a motocyklů na českém trhu, vyzval představitele České republiky k aktivnější podpoře ekologické dopravy v ČR. Stávající Národní akční plán čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje řadu pozitivních nástrojů, ale v praxi neplní svoji roli, a Česká republika proto stále výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi, a to jak v oblasti zavádění ekologických vozů, tak ve stáří vozového parku.

SDA proto navrhuje po vzoru okolních zemí přistoupit k ověřenému a efektivnímu kroku: k podpoře nákupu nízkoemisních vozidel po omezenou dobu a ke zlepšení podmínek pro používání ekologických služebních vozů i pro soukromé účely.

„Česká republika patří stářím vozového parku přes 15 let mezi poslední státy v Evropě, lépe jsou na tom i všechny okolní země,“ říká Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů. „To se odráží také v nízké bezpečnosti, vysoké spotřebě paliva a vysokých emisích u nás provozovaných vozidel.“

Odbyt zejména ekologických vozů je v ČR hluboko pod unijním průměrem. Zatímco registrace elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl vloni v EU 11,4 %, Česká republika zaznamenala jen 2,6 % a obsadila tak poslední příčky.

Například Maďarsko vykázalo téměř dvojnásobek nových vozů s elektrickým pohonem, v Německu činí podíl 13,5 % a velmi rychle roste. Z hlediska váženého průměru emisí nově prodaných vozů je mezi zcela posledními státy: lepší hodnoty vykazují např. Polsko i Rumunsko.

SDA proto zaslal předsedovi vlády, ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje, ale i představitelům hlavních politických stran návrh na efektivní podporu nízkoemisních automobilů v ČR po vzoru okolních zemí.

200.000 Kč na vůz s nulovými emisemi, v případě hybridu s vnějším dobíjením polovinu

Cílem SDA je mimo jiné upozornit na pozitivní aspekty zavádění elektrifikovaných vozidel, kterými jsou zejména obnova vozového parku a výhody pro státní rozpočet, podpora pracovních míst, úspora emisí z dopravy a plnění klimatických závazků státu. Návrh je také v souladu s cíli Národního akčního plánu čisté mobility, který dle aktualizace z května 2020 počítá s podporou nákupu vozidel a využitím prostředků z Evropské unie.

SDA navrhuje podpořit nákup vozidel, která splňují pravidla pro udělení RZ „EL“ (0 až 50 g CO2/km), po limitované období trvající 24 měsíců takto:

  • nová vozidla s nulovými emisemi (elektromobily BEV a vodíkové vozy FCEV) částkou 200.000 Kč,
  • nová vozidla s emisemi do 50 g CO2/km (plug-in hybridy PHEV) částkou 100.000 Kč,
  • snížením nepeněžního plnění zohledněného v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z 1 % na 0,5 % měsíčně – tedy tak, aby došlo k srovnání podmínek s vozy se spalovacími motory a další motivaci firem k pořízení ekologických vozidel.

Předloha nelimituje podporu cenou vozu, což je spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely. Podle SDA si alespoň částečnou kompenzaci zaslouží všichni uživatelé, kteří jsou v současné fázi rozvoje elektromobility ochotni na ekologický vůz vynaložit více svých finančních prostředků a přispět tak k snížení emisí v dopravě.

Zástupci automobilek sdružených v SDA potvrzují, že registrují rostoucí zájem zákazníků o elektrické vozy, ale odbyt je stále velmi nízký. Stávající finanční výhody – parkování ve vybraných městech či používání dálnice zdarma nebo úleva na silniční dani – není podle prodejních výsledků dostatečně účinnou motivací ani pro soukromé, ani pro firemní klienty.

Automobily jako motor národní ekonomiky

Důvodem pro podporu elektrického pohonu je také jasně stanovený kurz Evropské komise, pokud se jedná o další vývoj v oblasti emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil. Podle legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.

Nákup a provoz vozidel, ale také jejich výroba a obsáhlý dodavatelský řetězec spolu s řadou navazujících služeb představují významného přispěvatele do státního rozpočtu. Automobilové odvětví tvoří 10 % HDP, podílí se z 21 % na exportu a zaměstnává více než 133.000 osob přímo a další stovky tisíc nepřímo. V ČR se již elektromobily a jejich součásti také vyrábějí.

Česká republika patří mezi přední výrobce a dodavatele automobilového průmyslu, v počtu vyrobených automobilů je v rámci EU na 3. místě za Německem a Španělskem; množstvím vyrobených vozů na počet obyvatel je ČR druhá za Slovenskem v celosvětovém měřítku.

Bez podpory nových aut ještě více zesílí dovoz ojetin

V souvislosti s propadem prodeje i výroby během pandemie nemoci covid-19 přistoupila řada vlád k podpoře automobilového odvětví a nákupu nových vozů a využila této příležitosti ke zlepšení podmínek pro zavedení ekologických vozidel, omlazení vozového parku a snížení emisí z dopravy.

„Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám – při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel – že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy,“ říká Josef Pokorný.

Řada států Evropy se také rozhodla zcela ukončit prodej vozů na fosilní paliva: od r. 2025 zakáže jejich prodej Norsko, v r. 2030 se přidá Německo, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Slovinsko a další státy. Odborníci proto očekávají, že v řadě zemí vznikne přetlak výrazně ojetých vozů.

„Jestliže rezignujeme na podporu moderních, nízkoemisních a bezpečných vozů, tak naopak nepřímo, ale o to významněji podpoříme dovoz dalších ojetin, které již dnes představují velký problém z hlediska bezpečnosti, ekologické zátěže během provozu a následné likvidace,“ varuje tajemník SDA.

Kompletní infografika k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!