Delphi Technologies představuje špičkový 800V měnič napětí

25. října 2019, 13:27

Společnost Delphi Technologies zahájí jako první v oboru masovou výrobu 800V měniče napětí na bázi karbidu křemíku a upevňuje tak své vedoucí postavení v oblasti technologie elektrifikace vozidel.

Měnič napětí Deplhi Technologies

Společnost Delphi Technologies začne jako první v oboru masově vyrábět 800 V měnič napětí na bázi karbidu křemíku (SiC), jednu z nejdůležitějších součástí velmi výkonných elektrických a hybridních vozidel nové generace. Díky tomuto novému měniči mohou elektrické systémy dosahovat napětí až 800 voltů, což významně prodlužuje vzdálenost, kterou elektrické vozidlo (EV) může ujet, a v porovnání s dnešními nejmodernějšími 400voltovými systémy zkracuje dobu nabíjení o polovinu.

Technologie, která podporuje vícenapěťové platformy, byla vyvinuta z léta ověřených vysokonapěťových měničů a staví na čtvrtstoletí zkušeností v elektrifikaci automobilů. 800V měnič napětí od Delphi Technologies využívá nejmodernější křemíkové tranzistory MOSFET na bázi karbidu křemíku (širokopásmová technologie na základě polem řízeného tranzistoru ve struktuře kov-oxid-polovodič z karbidu křemíku). Společnosti Delphi Technologies se nedávno podařilo získat zásadní zakázku v hodnotě 2,7 miliard na masovou výrobu této technologie v průběhu osmi let ve spolupráci s předním světovým subdodavatelem (OEM). Spuštění výroby – nejdříve pro vysoce výkonná vozidla operující s napětím až 800 voltů – se očekává v roce 2022.

Před několika dny společnost Delphi Technologies oznámila, že navázala partnerství se společností Cree, předním dodavatelem polovodičů z karbidu křemíku (SiC); nová generace elektrických vozidel tak překoná delší vzdálenosti, bude se rychleji nabíjet a bude výkonnější. Měniče napětí od Delphi Technologies využívají tranzistory Wolfspeed® od společnosti Cree; jde o křemíkové tranzistory MOSFET na bázi karbidu křemíku.

Podle odhadu společnosti IHS bude do roku 2025 až 45 procent nově vyrobených vozidel elektrických a ročně se prodá okolo 46 milionů elektrických vozidel. Do roku 2030 vzroste podíl elektrických vozidel na 57 procent (okolo 62 milionů prodaných vozidel ročně). Měniče napětí patří mezi nejhodnotnější elektrifikační komponenty vozidel a jejich účinnost má v mnoha ohledech zásadní vliv na výkonnost vozidla.

“Zdvojnásobení napětí z dnes obvyklých 400 voltů přináší mnoho výhod jak pro uživatele vozidla, tak pro jeho výrobce,“ říká Richard F. Dauch, výkonný ředitel společnosti Delphi Technologies. „Pro výrobce automobilů bude díky námi vyvinuté technologii jednodušší používat při zvyšování dojezdu elektrických vozidel rozdílná napětí.“

Základem nového měniče napětí od Delphi Technologies je patentovaný spínač Viper, který kombinuje vysokou úroveň integrace s jedinečným oboustranným chlazením. Tyto důležité vlastnosti umožňují Delphi Technologies vyvinout měniče napětí, které jsou o 40 procent lehčí a o 30 procent kompaktnější než u konkurenčních výrobců.

Nejnovější přírůstek do řady spínačů Viper nahrazuje obvyklý křemík karbidem křemíku, vyskopásmovým polovodičem, který umožňuje velmi rychlé spínání a funguje i při vyšších teplotách.

“Už jen rychlejší spínání nám umožní vyrábět rychlejší, kompaktnější a lehčí motory – ty zase poskytnou vysokou účinnost a větší dojezd,“ vysvětluje Dauch. “To je další z mnoha výhod přechodu na 800 voltů.”

S novým SiC měničem napětí od Delphi Technologies operujícím s napětím 800 voltů mají konstruktéři vozidel větší flexibilitu při optimalizaci dalších systémů pohonných jednotek. Mezi výhody nové technologie patří například delší dojezd, menší baterie a velmi rychlé nabíjení nebo menší, lehčí a levnější kabely, kromě toho i využití většího množství kinetické energie vozidla při brzdění, což dále zvětšuje dojezd vozidla.

Nový spínač Viper využívající karbid křemíku patří do stejné skupiny měničů napětí jako dnešní křemíkové spínače – snižuje náklady na konstrukci vozidel spojené se změnou technologie a umožňuje jednodušší navrhování mnoha různých druhů výkonných vozidel. Integrovaný DC/DC měnič a invertor od Delphi Technologies už dnes přináší subdodavatelům významné úspory. Delphi Technologies ví, jak navrhnout a vyrobit elektroniku pro automobilový průmysl, která obstojí i v náročných podmínkách.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!