SKF – Prodejem to pro nás nekončí

28. října 2019, 12:00

Společnost SKF patří již řadu dekád mezi prémiové značky náhradních dílů v automobilovém průmyslu. O tom, jak funguje podpora koncových uživatelů a co vlastně zahrnuje, jsme se zeptali technického poradce VSM SKF pro Českou republiku a Slovensko, pana Vladimíra Durleje.

 Jak se projevuje zájem SKF o odbornou veřejnost?

„Je důležité si uvědomit, že partnerství není nikdy jednostranné. A do partnerského řetězce patří nejen prodejci, ale i jejich zákazníci a koncoví uživatelé. Všem těmto článkům nabízí SKF pomocnou ruku. Přes 30 let pracuji v automobilovém průmyslu a vím, jak jsou relevantní informace důležité.

Ovšem v dnešním světě plném informací není vždy jednoduché se k nim dostat nebo najít správný zdroj těchto informací. A tady vyvíjíme aktivity, aby se klienti o značce, výrobcích a procesech v SKF dozvěděli a vytěžili maximum pro své podnikání. Nechceme, aby to skončilo prostě jen tím, že si zákazník odnese z obchodu modrou krabici.“

 Co tedy zapadá do portfolia aktivit technického týmu SKF?

SKF školení„V první řadě to jsou školení, překlady technických informací a na ně navazující řada mobilních a PC aplikací, které mají za úkol poskytnout nejnovější poznatky a maximálně napřímit tok těchto informací k uživateli. Významnou měrou se také podílíme na vzdělávání na učilištích a dopravních školách po celé republice.“ 

 Jakou úlohu v tom sehrává prodejce?

 „Prodejce dílů je jedním z nejdůležitějších nositelů informací o výrobku. Poskytnutí informací není jen obecný zájem výrobce a prodejce, ale jde i o plnění legislativy. SKF vynakládá maximální úsilí, aby byl prodejce schopen poskytnout erudované informace o konstrukci a užití výrobku a měl zřetelné a jednoduché kanály, kterými informace proudí k zákazníkům. Prodejci jsou pravidelně školeni na portfolio výrobků SKF.“

 K prodeji patří i reklamace. Jaký je přístup SKF k této problematice?

„Zásadní.Většina pracovníků reklamačních center našich prodejců musí absolvovat minimálně dvě certifikovaná školení v roce na kompletní řady dílů SKF. Mimo tato školení dochází i k pravidelným konzultacím a návštěvám těchto středisek. Prodejci pečlivě vybírají tyto odborníky a ti jsou na velmi vysoké úrovni odborných znalostí. SKF dbá na to, aby byly reklamce posuzovány objektivně a případně byly vysvětleny kroky, proč k reklamaci došlo a jak se jí vyvarovat.”

 Co tedy mohu udělat pro sebe nebo svůj servis?

 „Máte na výběr mnoho způsobů. Komplexní informace k výrobkům SKF včetně technických informací naleznete na e-shopu prodejce, stránce výrobku nebo přímo na našem webu SKF. Pokud již výrobek vlastníte, pak stačí načíst QR kód a máte rovněž kompletní informace. Na webu SKF naleznete kompletní přehled nabízených školení, na základě kterého můžete vybrat pro vás nejvhodnější variantu. Originalitu výrobku si můžete ověřit pomocí mobilní aplikace SKF Authenticate, která je zdarma a v českém jazyce.“

 V čem jsou školení SKF tak výjimečná?

„Zejména přístupem k potřebám klientů a v tom se opravdu výrazně lišíme. Namítnete, že proškolit personál bude servisní tým stát především čas, dopravu na místo a pozastavení prací – tedy peníze. Většinu těchto překážek překonáme za Vás. Stačí odeslat požadavek o jaký typ školení máte zájem s témat MECHANIKA, MOTOR a MŮJ SERVIS, připsat adresu Vašeho servisu nebo místa, kde se má seminář konat, předpokládaný termín a počet osob.“

 Co se vlastně na takovém semináři dozvíme?

„Pokud očekáváte nepřetržitý nudný monolog lektora se spící atmosférou, pak Vás vyvedu s omylu. Mým zvykem je navázat s posluchači dialog a jít k jádru věcí, které jsou dány tématem. Posluchači jsou seznámeni s technologickými postupy, diagnostikou závad a jejich komplexního řešení. Nechybí ani tipy a diskuze nad otázkami, které členy tým nejvíce zajímají. V minulém roce přesahoval počet posluchačů seminářů jeden tisíc a vždy byl hodnocen velmi pozitivně a to nás v SKF samozřejmě těší.“

 Co by jste vzkázal čtenářům závěrem?

„Učíme se celý život. O stavu našich vědomostí rozhodujeme pouze my.Technika se ubírá kupředu velkými kroky a tak dříve triviální montáže mohou mít dnes zcela jiný rozměr a řešení.V SKF si našich klientů vážíme a nabízíme pomocnou ruku. Je pouze na Vás, zda ji přijmete či nikoliv. Pro nás to prodejem nekončí.“ říká Vladimír Durlej, technický poradce a lektor technických seminářů společnosti SKF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!