Co je to senzor NOx? Vše, co potřebujete vědět

7. května 2024, 10:28

Senzor oxidů dusíku se používá ke sledování množství oxidů dusíku, které vozidlo vypouští, aby se zajistilo, že splňuje emisní normy. Oxidy dusíku (jinak známé jako NOx) jsou znečišťující látky, které mají dopad na životní prostředí i na zdraví. NOx obvykle představují oxid dusnatý (NO), který se po sloučení s kyslíkem za vysokých teplot mění na oxid dusičitý (NO2). Tento červenohnědý plyn způsobuje, že letní smog vypadá v oblastech s hustým provozem hnědě a mlhavě.

DELPHI senzory NOx

Plyny jsou jedovaté a vysoce reaktivní. Mohou ovlivňovat a přispívat k infekcím dýchacích cest a astmatu, zejména u dětí, a také škodlivě ovlivňovat místní ekosystémy a viditelnost na silnicích.

Kontrola množství NOx vypouštěného do atmosféry je nesmírně důležitá, a proto je senzor NOx důležitou součástí vozidla.

K čemu slouží senzor NOx?

Senzor NOx nejen monitoruje množství oxidů dusíku vypouštěných do ovzduší, ale hraje také zásadní roli při jejich regulaci prostřednictvím systému selektivní katalytické redukce (SCR) ve vozidlech se vznětovým motorem.

Senzor NOx je klíčovou součástí tohoto systému, který zahrnuje mimo jiné také katalyzátor SCR, filtr pevných částic (DPF) a turbodmychadlo. Pokud senzor NOx zjistí, že je vypouštěno příliš mnoho plynů NOx, odešle tuto informaci do systému SCR, který následně upraví výkon na úroveň, která je v souladu s emisními předpisy.

Jak funguje senzor NOx?

Senzor je tvořen Nernstovým článkem, kterým protéká proud. Ten koriguje poměr vzduch/palivo na hodnotě λ=1. Druhý článek, obvykle vyrobený z keramiky s vrstvou rhodia, rozkládá oxidy dusíku na dusík a kyslík. Řídicí jednotka NOx – obvykle umístěná v těsné blízkosti senzoru NOx – vypočítá úroveň oxidů dusíku přítomných ve výfukových plynech a tyto údaje odešle řídicí jednotce SCR. Řídicí jednotka SCR pak upravuje množství vstřikované kapaliny do katalyzátoru SCR, který následně přeměňuje přebytečné oxidy dusíku na vodu a dusík.

Kde se senzor NOx nachází?

Senzor NOx se nejčastěji nachází za katalyzátorem SCR. Řídicí jednotka SCR tak může kontrolovat, zda hladina NOx klesla na správnou hodnotu. Některá vozidla mají senzory před a za SCR, i když častěji se používá pouze jeden senzor.

Potřebujete senzor NOx?

Ano, senzory NOx jsou nutností, zejména u moderních vozidel se vznětovými motory.

Vzhledem k tomu, že oxidy dusíku mají škodlivé účinky na lidské zdraví a nepřímo poškozují životní prostředí, podléhají kontroly emisí přísné regulaci.

Senzory NOx se do vozidel montují od počátku roku 2000. Aby moderní vozidlo se vznětovým motorem splňovalo normu Euro 6, nesmí vypouštět více než 80 mg/km NOx, což by bez senzoru NOx, který přesně monitoruje jejich úroveň, nebylo možné.

Jsou senzory NOx pouze ve vznětových motorech?

Většina moderních vozidel je vybavena senzory NOx, a to jak benzinových, tak dieselových.

Přestože benzinové motory produkují výrazně méně NOx než motory naftové, úroveň emisí u obou podléhá přísné regulaci. Aby moderní vozidla splňovala požadavky normy Euro 6, musí mít alespoň jeden snímač NOx, který kontroluje výkon vozidla.

Běžné závady senzorů NOx

Přesné součástky, jako jsou senzory NOx, mají omezenou životnost, takže je poměrně běžné, že je v určitém okamžiku provozu vozidla musíte vyměnit.

Jednou z hlavních příčin závady senzoru NOx je nahromadění sazí ze spalovacího procesu. Saze jsou nejen abrazivní, což znamená, že mohou časem poškodit snímač, ale mohou také pokrýt senzor a bránit mu v přesném měření plynu.

Můžeme otestovat senzor NOx?

Pokud vozidlo vykazuje příznaky poruchy senzoru NOx, jako jsou:

  • rozsvícení výstražné kontrolky motoru
  • zvýšená spotřeba paliva
  • snížený výkon
  • přechod do nouzového režimu
  • zhoršená akcelerace
  • snížená účinnost

… tak je možné diagnostickým nástrojem, jako je BlueTech VCI od společnosti Delphi, přečíst řídicí jednotku vozidla a vyhledat chybové kódy.

Tyto kódy však nemusí odhalit všechny příčiny, protože mohou být způsobeny řadou jiných problémů. Pokud existuje podezření na závadu senzoru NOx, lze provést další test samotných senzorů pomocí multimetru, aby se zjistilo, zda fungují správně.

Jak vyčistit senzor NOx?

Čištění senzoru NOx se nedoporučuje. Senzory NOx jsou ve skutečnosti samočisticí, takže pokud senzor vykazuje známky toho, že nefunguje správně, měl by se spíše vyměnit než ručně čistit, aby se problém vyřešil.

Lze opravit řídicí jednotku senzoru NOx?

Výměna senzoru NOx může být nákladná, proto vás může lákat možnost opravy. U takto přesné součástky však může být oprava pouze krátkodobým řešením, než dojde k jejímu opětovnému selhání, což by znamenalo, že byste museli tuto práci provést dvakrát.

Je možné senzor NOx vyměnit?

Samozřejmě, a v praktickém návodu společnosti Delphi se dozvíte, jak vyměnit senzor NOx krok za krokem. Z cenových důvodů může být lákavé vyměnit vadný senzor NOx za repasovaný. Pro dosažení co nejdelší životnosti a přesného výkonu doporučujeme používat pouze zcela nové, kvalitní díly.

Navštivte YouTube kanál @DelphiTechnologies a objevte nejen návody k senzorům NOx, ale i mnoho dalších!

Zvolte si společnost Delphi jako důvěryhodného aftermarketového partnera, který vám poskytne kvalitní díly a odbornou podporu.Více informací naleznete na stránkách firmy Delphi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!