Letní osvěžení za nákupy v Auto Kelly

Pozor!

Akce skončila.

Firma Auto Kelly pro Vás připravila pravé letní osvěžení. Za každých 45.000 obratu v sortimentu brzdových dílů, podvozkových dílů a motorových dílů získáte chladicí zařízení a tři 5l soudky piva.

Odměny obdržíte za obrat v těchto sortimentech realizovaný v Auto Kelly od 11. 7. do 21. 8. 2011.

Jaký sortiment je v akci:

PODMÍNKY AKCE:
1) Akce platí od 11. 7. do 21. 8. 2011
2) Do akce je zahrnut standardní sortiment nabízený v Auto Kelly ze skupin: brzdové díly, podvozkové díly, motorové díly.
3) Do obratu nejsou zahrnuty jiné akční nabídky probíhající v Auto Kelly ve stejném období pokud nebude uvedeno jinak. Veškeré obraty jsou bez DPH.
4) Vydávání odměn bude probíhat po skončení akce. Odměna bude fakturována za 1 Kč bez DPH.
5) Maximální počet odměn jsou 3 ks na jednoho zákazníka (tj. dohromady tři pípy a devět soudků).
6) Odběry ve věrnostním programu se nezapočítávají do obratu akce.
7) Podmínky pro získání odměny musí být splněny i v den předáni odměny. V případě vrácení zboží, které pomáhalo dosáhnout odměny, bude výše obratu přepočítána a odměna přiznána podle příslušných pravidel vztahující se k takto určené výši obratu.
8) V den předání odměn musí být splněny všechny závazky zákazníka vůči společnosti Auto Kelly a. s.
9) Akce platí jen pro velkoobchodní zákazníky společnosti Auto Kelly a.s. a vztahuje se na zboží, které registrovaní zákazníci sami montují přímo koncovým zákazníkům.
10) Auto Kelly a.s. si vyhrazuje právo v odůvodněném případě akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Dále si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech otázkách týkajících se akce. Odměny není možné právně vymáhat. Příjemce odměny souhlasí s případným pořízením fotografií pro marketingové účely.

Další informace na pobočkách Auto Kelly, u obchodních zástupců a autokelly.cz.