Budoucnost evropských autoservisů ve věku technicky vyspělých vozidel

4. července 2024, 11:33

Opravy vozidel vybavených moderními elektronickými systémy mohou být složité a časově náročné a někdy vyžadují použití drahého vybavení nebo obtížně dostupných technických údajů. Jsou proto nezávislé autoservisy v evropských zemích vytlačovány z oprav těchto vozidel? Výsledky našeho průzkumu, který jsme provedli v osmi evropských zemích, mohou překvapit.

Nezávislé servisy neskládají zbraně

Navzdory mnoha potížím nezávislé servisy jen zřídka nebo velmi zřídka odmítají opravovat stále náročnější vozy zákazníků. To deklarují téměř ¾ autoservisů, které se zúčastnily průzkumu.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že autoservisy působící na českém trhu jsou ve svém přístupu k opravám technicky vyspělých vozidel nejambicióznější. Celkově většina automechaniků, navzdory obtížím s přístupem ke specializovaným informacím či nákupem vybavení, deklaruje vysokou ochotu pouštět se do složitých oprav. Důvodem je skutečnost, že zákazníci očekávají stále vyšší standard služeb.

Marta Ciesielska, zástupkyně ředitele Q Service Network Castrol„Pro nezávislé autoservisy v Evropě je oprava elektromobilů jistě výzvou. Velká část autoservisů s investicemi do této oblasti otálí. Na druhou stranu moderní technologie používané v nových vozech se spalovacím nebo hybridním pohonem jsou podle mého názoru “na dosah” nezávislých autoservisů. Navíc se domnívám, že nezávislé autoservisy jsou často schopny udělat více než autorizované servisy automobilek, protože provádějí skutečné opravy, a ne jen výměnu drahých komponentů za nové, a to na náklady zákazníka. Špičkové autoservisy ve střední Evropě jsou velmi kompetentní, vyškolené a řádně vybavené,” komentuje Marta Ciesielska, zástupkyně ředitele Q Service Network Castrol.

Jedna věc jsou ambice, druhá strach z budoucnosti…

Navzdory současnému optimismu se evropské autoservisy obávají budoucnosti z hlediska rostoucí technické vyspělosti vozidel. V průměru se téměř polovina dotázaných autoservisů domnívá, že se v budoucnu budou muset vzdát oprav některých moderních vozů. Poměrně vysokou míru opatrnosti vykazují již výše zmíněné autoservisy v České republice a také na Slovensku a v Rumunsku. V těchto zemích se téměř každý třetí autoservis vyhnul jasné odpovědi na otázku týkající se budoucnosti, což může naznačovat nedostatek důvěry v jejich schopnost čelit nadcházejícím technologickým výzvám. Existují však i trhy, kde servisy hledí do budoucnosti s větším optimismem. Patří mezi ně například Chorvatsko.

Klíčem k úspěchu je přizpůsobivost prostřednictvím školení zaměstnanců a investic do správného vybavení. Pomoc lze hledat i externě, například v podpoře výrobců dílů, servisních sítí nebo obchodních sdružení. Ty by měly vyvinout maximální úsilí, aby servisům usnadnily přístup k aktuálním technickým údajům a možnostem bezproblémové diagnostiky vozidel.

„Výsledky průzkumu ukazují, že mezi majiteli autoservisů panuje velká nejistota. Odpovědi o upuštění od oprav z důvodu technické složitosti vozidel jsou podle mého názoru do značné míry dány na jedné straně ambiciózní tradicí provádět i ty nejsložitější servisy a opravy a na druhé straně velkou nejistotou ohledně technologické budoucnosti vozidel. V zemích naší části Evropy je tradicí, že se musíme vyrovnávat s opravami vozů všech značek z důvodu neexistence autorizovaných servisů výrobců vozidel nebo jejich nedostatečného pokrytí jednotlivých zemí. Proto servisy, které nechtějí nechat zákazníka bez pomoci, prováděly a provádějí i ty nejnáročnější opravy, někdy s pomocí partnerských servisních středisek.

Robert Dzierżanowski, vedoucí oddělení vývoje servisních koncepcí společnosti Robert BoschNa druhou stranu velká dynamika a rozmanitost informací poskytovaných trhu ohledně budoucnosti pohonu vozidel způsobuje, že si mnozí majitelé servisů nejsou jisti, zda budou schopni doplnit potřebné vybavení a znalosti pro servis vozů budoucnosti. Z toho podle mého názoru vyplývá vyšší míra servisů, které budou muset v budoucnu z některých oprav rezignovat,” komentuje Robert Dzierżanowski, vedoucí oddělení vývoje servisních koncepcí společnosti Robert Bosch.

Opravy moderních automobilů – “vše je proveditelné”

Navzdory četným výzvám prokazují nezávislé autoservisy v Evropě velké odhodlání a flexibilitu při přizpůsobování se měnícím se podmínkám na trhu. Jedině tak budou autoservisy schopny vyhovět rostoucím technologickým nárokům a udržet si konkurenceschopnost na trhu.

Metodologie výzkumu

Průzkum, na jehož základě byl článek připraven, provedly portály MotoFocus formou online dotazníku (CAWI) na vzorku zástupců autoservisů v těchto evropských zemích: Polsko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko, Litva, Rumunsko a Maďarsko. Průzkumu se zúčastnilo celkem 722 osob.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!