Oprava posilovačů řízení v Turbo-Tec

24. dubna 2017, 15:56

Hřeben řízení je z hlediska bezpečnosti jedním z mimořádně významných komponentů vozidla. Po roce 2000 začala většina producentů vozidel nahrazovat hydraulický systém jeho elektrickou alternativou, jež napomáhá redukovat spotřebu paliva a dodatečné ztráty způsobené trvalým chodem hydraulického čerpadla poháněného řemenem.

V důsledku komplikované konstrukce a diverzifikace funkcí se cena nového elektrického řízení blíží pořizovací ceně servisovaného vozidla. Z tohoto důvodu se oprava hřebenu řízení stává rentabilním a bezpečným řešením.

Příchod asistenčních systémů fungujících ve spolupráci s elektrickými posilovači řízení byl další významný evoluční krok ve vývoji těchto systémů. Z důvodů vzrůstajícího množství komponentů a snímačů a také dalšího vývoje ze strany automobilek se stávají tyto systémy více komplexní, ale i citlivější, než starší hydraulické typy.

Regenerace nových typů klade vysoké nároky na odborné znalosti a technologické vybavení, vyplatí se proto tato složitá zařízení opravovat u společností, které disponují potřebnou profesionální technologií a znalostmi a poskytují také adekvátní záruky.

Diagnostické stanoviště
Diagnostické stanoviště Turbo-Tec pro hydraulické hřebeny řízení

Společnost Turbo-Tec, dosud známá profesionálními opravami turbodmychadel a vstřikovacích systémů, začátkem roku 2016 rozšířila portfolio produktů a služeb o repasování hřebenů řízení a servočerpadel, již tradičně s rozšířenou zárukou na 24 měsíců bez omezení ujetých kilometrů. Veškeré opravy jsou prováděny v rámci vlastní produkce za využití nejlepší dostupné technologie a jsou spojeny s výměnou všech dostupných komponentů.

Nad rámec většiny konkurenčních produktů na trhu, Turbo-Tec standardně distribuuje repasované hřebeny řízení včetně nových axiálních táhel (spojovacích tyčí) i jejich manžet, mechanik je tedy ušetřen problémům s montáží poškozených či zkorodovaných táhel. Nastavení správných parametrů geometrie podvozku je díky montáži profesionálně repasovaného kusu rychlé a přesné.

Jaké jsou základní typy posilovačů řízení v osobních automobilech?

 Hydraulický posilovač řízení

Koncem devadesátých let bylo typické použití hřebenu řízení s posilovačem ve formě hydraulického čerpadla poháněného drážkovým řemenem přímo od motoru. Tento typ se vyznačuje menší mírou poruchovosti, s ohledem ke stáří mohou být problémem především netěsnosti hydraulického systému či čerpadla. U těchto typů je možné opravit jak hydraulické čerpadlo, tak i hřeben řízení. U hydraulického posilovače je možná regulace intenzity posilování v závislosti na rychlosti, v tomto případě je regulováno množství oleje – pokud nefunguje systém korektně, může být chyba například v regulačním ventilu nebo ve snímači rychlosti vozidla.

Firma Turbo-Tec nabízí komplexní opravy hydraulických hřebenů řízení i spolupracujících hydraulických čerpadel.

Elektrohydraulické posilovače řízení /EHPS  – Electro-Hydraulic Steering System/

Vzhledem k tomu, že u hydraulického systému řemen poháněl čerpadlo stále, tedy i když to nebylo potřeba, byl pohon čerpadla řemenem nahrazen elektromotorem, který vytváří tlak v soustavě pouze je-li to žádoucí – díky tomu nedochází k trvalému odebírání výkonu pohonné jednotky. Toto řešení využívá například Škoda Fabia první generace. Práci elektromotoru ovlivňuje jeho řídící jednotka zpravidla na základě tří signálů –  rychlosti vozidla, otáčkách motoru a poloze volantu. Pokud se vozidlo pohybuje nízkou rychlostí a je tedy možné předpokládat, že řidič bude pohybovat volantem rychleji, řídící jednotka udržuje otáčky elektromotoru na hranici 10.000 ot/min, kdežto při běžné rychlosti udržuje otáčky pouze okolo 2.000 ot/min. Ve vysoké rychlosti jednotka čerpadlo zcela odpojuje, protože řidič pohybuje volantem jen v malých úhlech.

Elektromechanický posilovač řízení /EPS/

V důsledku rozvoje elektroniky dochází k postupnému vytlačování hydraulických systémů. Elektromechanický posilovač EPS (Electric Power Steering), někdy též označovaný EAS (Electrically Assisted Steering), je v současné době montován do každého druhého vyrobeného vozidla. Elektromechanické posilovače rozlišujeme především podle umístění elektromotoru – buď na sloupku řízení či přímo na hřebenu řízení s různými variantami přenosu síly (pastorkem, kuličkovým řetězem, řemenem).

Oproti hydraulickému řízení vyhodnocuje řídící jednotka systému EPS výrazně více vstupních údajů:

 • Snímač aktuální polohy volantu
 • Snímač momentu volantu
 • Snímač otáček a úhlu elektromotoru EPS
 • Snímač teploty elektromotoru
 • Napájení
 • Otáčky motoru
 • Rychlost vozidla
 • Zásahy stabilizačního systému ESP

S narůstajícím počtem snímačů a dalších vstupních dat, které řídící jednotka systému EPS zohledňuje, se zvyšuje také množství potenciálních chyb, jejichž odhalení napomáhá autonomní diagnostický systém. Nejčastěji je možné narazit na problémy se snímačem polohy a snímače momentu volantové tyče, u některých modelů jsou tyto snímače kombinované do jednoho těla.

Elektronika elektrohydraulického čerpadla systému EHPS

Proces opravy nezahrnuje pouze výměnu poškozených snímačů (polohy a momentu), ale také test celého systému v různých režimech zatížení, výměnu ložisek a dalších mechanických komponentů.

Repasovaný systém EPS musí být vždy na vozidle opětovně kalibrován!

Nejčastější závady u hydraulických a elektrohydraulických systémů:

 • Koroze hřebenu řízení z důvodů poškození krycích manžet
 • Únik hydraulické kapaliny (poškozená těsnění)
 • Poškození zubů na hřebenu nebo v převodce řízení
 • Porucha snímačů v elektrohydraulickém systému

Nejčastější závady u elektromechanických systémů (EPS):

 • Závada snímače polohy či momentu
 • Elektronická závada (například MOSFET tranzistorů)
 • Mechanické poškození zubů

 Nejčastější závady u hydraulických  servočerpadel:

 • Únik hydraulické kapaliny (poškozená těsnění)
 • Mechanické poškození tělesa

 Nejčastější závady u elektrohydraulických čerpadel:

 • Elektrická závada v důsledku úniku kapaliny
 • Mechanické poškození v důsledku kontaminace hydraulické kapaliny nečistotami
 • Mechanické poškození v důsledku vnějších faktorů.

Související články

Testování vstřikovačů u Turbo-Tec CZ
Testování vstřikovačů u Turbo-Tec CZ

Společnost Turbo-Tec CZ i v roce 2017 nabízí zdarma testování elektromagnetických vstřikovačů Common-Rail Bosch, Delphi, Siemens (VDO), Denso a také PD vstřikovačů Bosch. Jedná se o kompletní test na autorizované stanici předepsané výrobcem konkrétního systému, jsou-li vstřikovače testovatelné (=je-li test vzhledem k jejich stavu možný). Více informací na stránkách firmy.

Důvody selhání turbodmychadel
Důvody selhání turbodmychadel

Ve spolupráci s firmou Turbo-Tec Vám přinášíme poradnu, kde se její experti zaměří především na nejčastější příčiny poškození, prevenci a problémové typy motorů. Důvody selhání turbodmychadel – vnější faktory Nejprve se zaměříme na příčiny poškození turbodmychadel, ke kterým dochází bez ohledu na typ motoru a zároveň splňují podmínku vnějších faktorů – nejčastěji například mechanické nečistoty […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!