Dne 30. června vyprší možnost prodloužení propadlé STK

7. května 2021, 10:46

S koncem června vyprší možnost prodloužit platnost technických kontrol o 10 měsíců. Opatření bylo zavedeno v reakci na omezené možnosti pohybu obyvatel v době lockdownu. Je tedy na čase si zkontrolovat platnost technické kontroly u vozidel.

“Platnost technických kontrol byla na základě výše uvedeného opatření prodloužena o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti, a to v období od 1. září 2020 do 30. června 2021“, vysvětluje jednatel společnosti Testcar Pavel Rubeš. „Pokud tedy někdo propadlou technickou kontrolu má, nepovažuji za rozumné využít zbývajících pár týdnů k odkladu a raději ji absolvovat hned,“ radí Pavel Rubeš. „Zároveň by si měli všichni zkontrolovat, zda prodloužení nevyužili již v minulém roce, protože dvakrát platnost technické kontroly prodloužit nelze.“

Provozovatelé vozidel kromě front na STK riskují i problémy při dopravních nehodách. Odložení návštěvy technické prohlídky může způsobit potíže v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení nebo havarijního pojištění. U nehod pojišťovny vždy zjišťují, zda mělo vozidlo platnou technickou prohlídku. V případě havarijního pojištění může výši vyplacené částky ovlivnit to, jak dlouho bylo vozidlo provozováno s propadlou technickou. Ta je totiž jednou ze smluvních podmínek havarijního pojištění. V případě, že vozidlo bude mít propadlou STK a bude splňovat podmínky pro výjimku dle opatření týkajícího se prodloužení platnosti technických kontrol, měli by policisté pohlížet, jako by ji mělo platnou. Takovému řidiči Policie ČR sice neuloží pokutu za neplatné doklady pro provoz vozidla, viník dopravní nehody je však vždy zodpovědný za způsobenou škodu.

Pokud byl příčinou dopravní nehody technický stav vozidla, tak ani opatření o odkladu platnosti technické kontroly nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu. Poškozené straně bude vyplacena náhrada z povinného ručení tak, jak je to běžné. V případě, že dopravní nehodu způsobí technický stav vozidla, bude pojišťovna následně škodu vymáhat na viníkovi dopravní nehody, jako kdyby neměl platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Pokud by došlo k soudnímu sporu, prokazovalo by se navíc, zda provozovatel o špatném technickém stavu věděl.

Problémy mohou řidiče bez platné STK čekat také při cestách do zahraničí. I když opatření platí na území celé Evropské unie, aktivně jej využila pouze Česká republika, Itálie a Malta. Proto, v případě kontroly nebo dokonce dopravní nehody v jiném členském státě se můžete potkat s celou řadou problémů. Cesta k moři do Chorvatska přes Rakousko a Slovinsko se díky nejasným poměrům může značně zkomplikovat. Případné pokuty bude teoreticky možné následně vymáhat zpět, půjde však o velmi zdlouhavý a nákladný proces. Škodu způsobenou vozidlem s neplatnou STK bude muset uhradit řidič vozidla.

„Všem řidičům důrazně doporučuji neodkládat STK a vyhnout se tak problémům doma a zejména při cestách do zahraničí. Výjimka se navíc nevztahuje na motocykly, přípojná vozidla do 3,5 tuny, vozidla přepravující nebezpečný náklad ADR a také traktory a jejich přípojná vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km/h. Očekávám proto, že před letní sezónou budou STK plně obsazeny a na prohlídku bude nutné čekat,“ dodává Pavel Rubeš, jednatel společnosti Testcar, patřící do skupiny Ostra.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!