Síť 5G by mohla zcela změnit koncepci osobního automobilu

10. prosince 2021, 10:00

Na nedávné tiskové konferenci představila společnost Ericsson svou zprávu Connected Cars týkající se budoucnosti sítí 5G v automobilovém průmyslu. Zvýšení kapacity mobilních sítí umožní mimo jiné zavedení plně autonomních vozidel, která budou komunikovat se svým okolím vozu, přičemž vytvoří silniční ekosystém.

K naplnění vize autonomní budoucnosti, jak vyplývá z nejnovější zprávy společnosti Ericsson, je však ještě dlouhá cesta. Je obtížné hovořit o síti 5G jako o plně rozvinuté a standardizované technologii. Postupně se zavádí, ale v souvislosti s rozvojem silničního ekosystému, který předpokládá úplnou autonomii vozidel a jejich komunikaci s infrastrukturou, si na jeho stabilní podobu musíme počkat.

„Ačkoli je zavedení autonomních vozidel do běžného provozu stále velmi vzdálenou vizí, v příštích několika letech se k této revoluci přiblížíme. To vše díky popularizaci sítí 5G, jejichž dosah pokryje nejprve nejvíce urbanizované oblasti, ale také hlavní silniční síť,” říká Martin Mellor, Key Account Manager Poland, Czech Republic and Austria.

V současné době automobilová technika umožňuje autonomní řízení druhého stupně, tj. ovládání tempomatem a jízdu vozidla v běžném provozu omezenou rychlostí v závislosti na komponentech použitých ve vozidle. Například nová generace skenerů LiDAR umožní takovou jízdu až do rychlosti 130 km/h (současné komponenty umožňují takovou jízdu do 60 km/h). Automatizace třetího stupně (tj. dynamická jízda, ale s předpokladem, že řidič bude reagovat na žádost o zásah) je tedy velmi blízko realizaci.

Právní předpisy brzdí rozvoj?

U prvních tří stupňů je za řízení odpovědný řidič, a to i přes značné ulehčení. Další dvě úrovně však budou vyžadovat jak právní úpravu, tak veřejnou podporu.

Právní předpisy mají tendenci zaostávat za technologickým vývojem. Příkladem může být elektrická koloběžka, která nemá pevnou klasifikaci, i když je již široce používaným dopravním prostředkem. V případě autonomních vozidel bude mnohem obtížnější vypracovat právní rámce a předpisy, například v otázce odpovědnosti pojišťovny v případě nehody nebo jak měřit rozsah přestupku a kdo by měl být potrestán. Dilema vyvolává i otázka morálky autonomního vozidla v situaci, kdy je třeba učinit obtížné rozhodnutí těsně před nehodou.

Podle studie společnosti Deloitte z roku 2020 by v případě zavedení správných předpisů mohlo být do roku 2035 v Evropě 43 % vozidel částečně nebo zcela autonomních. Ve zprávě Connected Cars vysvětlují odborníci z Ericsson IndustryLab, jaké změny jsou z technologického a obchodního hlediska nutné, aby se tato vize stala skutečností.

Rychlost přenosu dat je klíčem k autonomii

Propustnost sítí je jedním z hlavních faktorů, které v současné době brzdí rozvoj digitálních technologií, což se má změnit zavedením nového standardu mobilních sítí. U autonomních vozidel se odhaduje, že přenos dat se bude pohybovat v rozmezí 383 GB až 5,17 TB za hodinu, což je se současným hardwarem v podmínkách silničního provozu obtížně dosažitelné.

„Výhody propojené a automatizované dopravy lze využít pouze při správném využití sítí a infrastruktury. Základním předpokladem pro rozsáhlé zavedení autonomních vozidel je efektivní mobilní připojení 5G. Technologie páté generace nabízí ve srovnání se sítí 4G 200krát kratší latenci neboli čekací dobu mezi odesláním a příjmem dat, takže doba odezvy se pohybuje kolem jedné milisekundy,“ říká Magnus Gunnarsson, Ericsson Head of Connected Vehicle Bus. Dev. & Portfolio.

V současné době není síťová konektivita u většiny vozidel na silnicích vůbec vyžadována, což se za několik let jistě změní. Uživatelé autonomních vozidel budou potřebovat efektivní a bezproblémové připojení bez ohledu na to, kde se nacházejí, ať už uprostřed lesa, v centru města nebo na dálnici v zahraničí.

Konektivita výrazně ovlivní bezpečnost cestování. Aby se ušetřil výpočetní výkon každého vozidla a aby se sdílely senzorické vstupy mezi účastníky silničního provozu, budou převážně autonomní vozidla fungovat v kompaktním ekosystému, jaký se v současnosti těžko hledá. Senzory umístěné ve vozidle i v okolní infrastruktuře budou neustále sledovat polohu vozidla a řadu dalších proměnných, což by v konečném důsledku mohlo například vyloučit různé barvy na semaforu, protože vozidlo je nebude muset určovat.

„Síť 5G nabízí možnost připojit 100 zařízení k internetu na metr čtvereční, což dovolí spolupráci velkého počtu zařízení v kategorii internetu věcí (IoT), od automobilů po senzory a instalace. Mezi další klíčové technologie pro budoucí provoz patří cloudová řešení a edge computing, které umožňují efektivnější distribuci výpočetního výkonu v ekosystému,“ vysvětluje Magnus Gunnarsson.

V rozvinuté formě silničního ekosystému nebude muset vozidlo používat vlastní senzory k určení polohy ostatních vozidel, protože mu tyto údaje bude předávat samotná infrastruktura, např. křižovatka, což bude mít zásadní dopad na plynulost a bezpečnost provozu. Očekává se, že připojení 5G umožní pokročilá řešení infotainmentu s personalizovanými preferencemi cestujících.

Hodnota vozidla bude nově definována. Na čem budou výrobci automobilů v budoucnu vydělávat peníze?

Trh s vozidly, která spolu mohou komunikovat, neustále roste, což se odráží i na automobilovém trhu. Statista předpovídá, že do roku 2025 bude trh s těmito řešeními činit 166 miliard dolarů, zatímco jiné zdroje uvádějí více než 200 miliard dolarů.

Podle vize představené značkou Ericsson jsou automobily s technologií umožňující vzájemnou komunikaci jen vývojovým krokem k vysoce automatizovaným a plně autonomním vozidlům, která zpochybní tradiční pojetí osobního automobilu. Software vozidla a digitální služby se stanou důležitějšími než samotná volba značky, zatímco automobil se omezí na roli hardwarové platformy pro integrovaná dopravní řešení.

V současné době (podle analytiků společnosti Kearney) určuje 90 % hodnoty vozidla jeho hardware, tj. použité materiály, kvalita výbavy a povrchové úpravy, a 10 % jeho software. Analytici předpovídají, že přibližně za 15 let vzroste podíl softwaru na ceně vozidla až na 40 % na úkor materiálního vybavení, jehož hodnota klesne na 40 %.

Podle průzkumu provedeného mezi vedoucími pracovníky z automobilového průmyslu na objednávku IBM se v roce 2030 příjmy výrobců automobilů z mobilních služeb zdvojnásobí na úroveň 10 %, zatímco podíl z prodeje automobilů na celkových příjmech klesne přibližně o 25 %.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!