EU ve střetu s čínskými elektromobily

9. října 2023, 15:04

Evropská komise zahájila antisubvenční šetření týkající se elektrických vozidel z Číny. Evropa je otevřená konkurenci, ale ne honbě za nejnižší cenou. Musíme se bránit nekalým praktikám, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během svého nedávného projevu o stavu EU. Toto prohlášení se v Pekingu setkalo s rozhořčenými reakcemi. Jak upozorňují odborníci, obchodní válka visí ve vzduchu. A zlomyslně dodávají, že EU chce chránit životní prostředí sázkou na elektromobily, ale už ne na ty z Číny.

Od globalizace k všeobecnému protekcionismu

Ještě nedávno se zdálo, že od globální hospodářské integrace není cesty zpět. Obchodní válka mezi USA a Čínou a následně pandemie koronaviru však narušily globální hospodářský řád. Nyní je často vidět, že si jednotlivé země hrají na vlastním písečku. Čína a USA jsou toho dobrým příkladem. Ekonomika EU začíná ztrácet, a to se nelíbí zejména automobilovému průmyslu. Stále častěji se hovoří o tom, že na přechodu na vozidla s nulovými emisemi budou tratit především firmy ze starého kontinentu, což bude dárek pro jejich konkurenty. To platí zejména pro společnosti z Číny, které do této situace vstupují s mnoha trumfy v rukávu. Čínské automobilky mají oproti výrobcům z EU v mnoha ohledech konkurenční výhodu. Levná pracovní síla, energie a suroviny, přístup ke kovům vzácných zemin a dotace od vlády ČLR jim umožňují vyrábět mnohem levnější elektromobily. A nezapomeňme, že cena je mimo jiné jedním z důvodů stále relativně nízké obliby elektromobilů. Evropští výrobci automobilů čínský trh příliš neválcují, a naopak čínští výrobci získávají v EU stále větší podíl. EK se proto rozhodla jednat.

„Stále máme na paměti dopad nekalých obchodních praktik Číny na náš solární průmysl. Mnoho mladých společností bylo vytlačeno z trhu štědře dotovanými čínskými konkurenty. Průkopnické společnosti zbankrotovaly a nadějné talenty musely hledat štěstí v zahraničí. Proto je spravedlnost v globální ekonomice tak důležitá, protože ovlivňuje životy a živobytí. Závisí na něm celá průmyslová odvětví a komunity. Proto musíme být ostražití vůči vznikajícím hrozbám. Vezměme si například odvětví elektromobilů. Jedná se o klíčové odvětví pro čistou ekonomiku, které má pro Evropu obrovský potenciál. Světové trhy však zaplavují levnější čínské elektromobily. Obrovské státní dotace uměle udržují jejich ceny na nízké úrovni, které narušují náš trh. A protože nepřipouštíme vnitřní deformace, nepřipouštíme ani deformace vnější. Proto dnes mohu oznámit, že Komise zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektromobilů z Číny. Evropa je otevřená konkurenci, ale ne za každou cenu. Musíme se bránit nekalým praktikám. Stejně důležité je však udržovat otevřené komunikační kanály a dialog s Čínou, protože existují i otázky, v nichž můžeme a musíme spolupracovat. Snižovat rizika, ne se od nich odříznout – takový bude můj přístup k čínským představitelům na summitu EU-Čína na konci letošního roku,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během svého nedávného projevu o stavu EU.

Ministerstvo obchodu ČLR označilo postup EU za „akt protekcionismu, který vážně naruší dodavatelské řetězce v celosvětovém automobilovém průmyslu“. Varovalo rovněž, že bude mít negativní dopad na obchodní vztahy mezi Čínou a EU. Obchodní válka visí na vlásku a je třeba zmínit silné vazby mezi oběma stranami. V roce 2022 byla Čína třetím největším evropským vývozním trhem a zároveň největším dovozcem do EU. Navzdory tomu EK, pravděpodobně ve snaze bránit pozici evropského automobilového průmyslu, podnikla rozhodné kroky, které by mohly vyústit v uvalení vysokého cla na vozidla z Číny, čímž by se vyrovnaly podmínky pro výrobce z EU.

Net-Zero Industry Act (NZIA)

Evropská komise v březnu předložila návrh zákona Net-Zero Industry Act (NZIA) a nařízení o kritických surovinách. Tyto návrhy jsou nejen v souladu s cíli evropské Zelené dohody, ale mají také zaručit bezpečnost a konkurenceschopnost průmyslu EU tváří v tvář výše zmíněné konkurenci ze strany USA nebo Číny. Automobilový průmysl však již tehdy upozornil a mnohem dříve varoval, že způsob, jakým je transformace v EU prováděna, nemusí být dostatečný pro zachování hospodářské konkurenceschopnosti EU vůči USA a Číně. EK je především obviňována z reaktivity a kroky, které EK podniká, jsou vnímány jako ad hoc.

„Ani zveřejnění NZIA, ani případné uvalení cel na vozidla z Číny nestačí k ochraně konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zajištění spravedlivé transformace v automobilovém průmyslu. Bez zjednodušení postupů, změny pravidel veřejné podpory a pobídek pro soukromé investory nebude cílů v oblasti klimatu stanovených EU dosaženo, resp. bude to na úkor evropské ekonomiky a automobilismu. Politická opatření EU by měla svým rozsahem a časovým horizontem odpovídat mezinárodní konkurenci, aby bylo možné udržet krok s konkurenty ze zemí mimo EU, nebo je dokonce předstihnout. Evropa, a zejména automobilový průmysl, si v tak klíčovém okamžiku transformace nemůže dovolit nemít ucelenou a dlouhodobou průmyslovou strategii na podporu domácích podniků proti konkurenci ze zemí mimo EU. Jasně vidíme, že USA nebo Čína tento problém nemají,“ říká Tomasz Bêben, člen představenstva sdružení CLEPA (Evropské sdružení výrobců automobilových dílů).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!