ASEM: Poslanec Jiří Bláha organizuje konferenci o STK

9. května 2019, 15:18

Společnost ASEM zveřejnila článek o plánované konferenci o STK. Zveřejňujeme jej v plném znění.

Jiří Bláha (ANO)
Jiří Bláha (ANO)

V průběhu května, maximálně června 2019 by se měla konat v poslanecké sněmovně velká konference s účastí malých a středních podnikatelů v autoopravárenství. Na 150 drobných podnikatelů, majitelů autoservisů by mělo diskutovat s protistranou, která se obává snížení kvality technických kontrol, pokud by je měly vykonávat samy autoservisy. Autoservisům je dnes upíráno už samotné “měření emisí” s odvoláním na poslední Novelu zákona 56/2001 Sb. Jenže ta, stejně jako zákon 56/2001 Sb. sám, upírá malým a středním podnikatelům možnost zdravé konkurence.

Jestliže pan premiér hovoří o tom, že je třeba potírat korupci a klientelismus, pak je potřeba kontroly vozidel zbavit přívlastku “Byznys”. To znamená zrušit regulaci počtu STK v okresech a servisy nechat stavět malá kontrolní místa a tím dostat kontroly vozidel i na venkov a mezi všude dostupné levné služby. 

Na konferenci by se měl kromě zrušení regulace počtu STK v okresech a zrušení “průjezdní linky 26 m dlouhé”, jako jediného možného typu pracoviště projednat i účelově stanovený střet zájmů a změnit znění českého zákona dle směrnice 2014/45/EU, protože v Rakousku i v Německu, kontrolovat emise autoservisy normálně smí.

Je potřeba změnit původní znění novely zákona 56/2001 Sb.:
CITACE: 
f) není ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která
1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo
3. vykonává závislou práci spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

…na nové, nediskriminační znění přibližně tohoto významu:

f) není ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která nezachovává vysokou úroveň objektivity, zejména nedostatečně a opakovaně neprokazuje a nedokladuje objektivnost nálezů na vozidle při provádění technických kontrol.

Směrnice 2014/45/EU totiž přesně praví: 
CITACE: Odměna kontrolorů by proto neměla být v přímém vztahu k výsledkům technických prohlídek. Členské státy by měly mít možnost stanovit požadavky ohledně oddělení činností nebo povolit soukromým subjektům provádět zároveň technické prohlídky i opravy vozidel, a to i na tomtéž vozidle, v případech, kdy se orgán dozoru přesvědčil, že je zachovávána vysoká úroveň objektivity. KONEC CITACE
Vláda by tedy měla kontroly vozidel nejen liberalizovat a zlevnit, ale postavit je na vyšší technický level, než je možné na “universálních velkokapacitních linkách”.

Zatím neznáme přesný datum konference v poslanecké sněmovně, ale bude se jednat o konec května, maximálně červen, sdělil pan poslanec Jiří Bláha.
Témata jsou jasná. Mezi nejžhavější budou jasně patřit Ministerstvem dopravy navrhovaný
A) ..konec regulace STK v okresech,
B) ..odbourat povinnosti stavět kontrolní místa jako “průjezdní linky pro nejméně 3 vozidla a min. 26 metrů dlouhé”
C) ..přeformulovat účelově formulovaného “střetu zájmů” při měření emisí majitelem/provozovatelem SME,
D) ..zvýšit komfort pro zákazníka a kvalitu technických kontrol v autoservisech (implementace měření bodu varu brzdové kapaliny, diagnostická kontrola elektronických bezpečnostních systémů, povolení demontáže některých skupin při podezření na opotřebení/defekt za účelem možnosti hlubší kontroly).

Na konferenci nebude chybět protistrana. Lobbisté za ca 28 českých, ruských a ukrajinských rodin, které hájí svou bezkonkurenční exkluzivitu za vydatné podpory společnosti DEKRA. Protistrana bude argumentovat známou rétorikou o zhoršení kvality kontrol a pan Jiří Rejmon bude za profesní komoru STK opět dokola opakovat nechvalný polský model. Jenže nezapomeňme: Kvůli čemu bylo zavedeno focení vozidel? Právě kvůli stávajícím provozovatelům STK, které podváděli kontroly i bez přistavení vozidla!  Polský model se vzhledem k IS-TK a k výstupům z diagnostických přístrojů a fotoaparátů nastat v ČR už nemůže. Bezpečnostních opatření byl přijat víc než dostatek.

Na co by se mělo ca 150 přihlášených dobrovolníků připravit? Především by měli být z řad obyčejných lidí, opravářů podnikatelů, techniků  a zastánců západního systému kontrol u každého i na venkově odlehlého solidně vybaveného autoservisu. Musíme společně odbourat nedůstojné stání ve frontách, placení “frontovného” a podplácení, aby tuto službu někdo zprostředkoval, aby nevyhovující auto “vyšlo”. Argumenty jsou přetížená lokální doprava, zbytečné čekání, zbytečné pendlování mezi STK a opravnami, podvody, klientelismus, frontovné, diskriminace, obtěžování pracovníků autoservisů, kteří musí pro protokol cestovat na STK a zde čekat, nutnost pro občana brát si dovolenou a další nešvary spojené se současnou zastaralou koncepcí velkokapacitních linek STK. Zamezit jevu přímo zakotveném v přechodném období, aby auta kontrolovali nevzdělaní kontroloři co jim stačí jedna jediná podmínka: Projít kurzem k získání profesního osvědčení! Zde se peče další “levá” ze strany mocných lobbistů STK!

Monopolní postavení hráčů STK v Česku a státem podporovaná diskriminace konkurence
berou chleba drobným živnostníkům na venkově!

Majitelé STK v České republice za 20 let ovládli za vydatné podpory bezkonkurenčního byznysu soukromé společnosti DEKRA, zákonodárné orgány. Jejich silná lobby nejen že nedovolí žádné konkurenci zahájení činnosti další nové STK v okresech, navíc sbírají práci a ničí živnost tisícům drobných podnikatelů – autoopravářů tím, že do zákona proti všem zvykům propašovali 26 metrů dlouhou průjezdní linku, ale i účelově vymyšlený “střet zájmů” emisních techniků, kteří jsou nositeli oprávnění k provozování SME. Stovky zkušených opravářů jsou nyní hromadně obesílání dopisem z Ministerstva dopravy, že nesmí současně opravovat a měřit emise, což dělali posledních 25 let a vybudovali si na této náročné diagnostické a opravářské práci svou obživu. Tomu musíme zamezit! Když emisní diagnostici vymřou, nebude, kdo by emisně čím dál složitější auta spravoval!

Témata pro přípravu na konferenci jsou následující:

  • Podoba pracoviště tzv. Malé TK+ME – argumentace autoservisů, že se obejdou bez státem definovaného parkoviště, bez státem definované čekárny, bez státem definovaných pracovních míst a bez státem diktované struktury pracovníků. Kontroly by měl umět provádět i jedinec, Tedy autoservis s jediným zaměstnancem, samozřejmě s požadovaným technologickým vybavením. Stejně se musí podepisovat pod všechny opravy, že je provedl řádně a že je vozidlo po opravě bezpečné.
  • Objem kontrolních prací, jejich hloubka a dokumentující výstupy z jednotlivých předepsaných kontrolních kroků. Dnešní autodílny mají mnohem lepší a modernější vybavení než linky STK. Kromě toho je u novějších vozidel kontrola čím dál časově i technologicky náročnější.
  • Vzdělávací systém pro ty, kdož se chtějí stát certifikovanými kontrolory. Současná legislativa škrtla bez náhrady školení emisních systémů. Povrchní všeobecná školení společností DEKRA, CSPSD a TÜV SÜD/NORD (tyto jediné smí školit tzv. “profesní školení”) odbornost kontrolorů nezajišťují. Analýza školicích otázek v kontrolních testech navíc odhalila, jak hrubé nedostatky tato paušální obecná školení mají.
  • Certifikace “kontrolorů”. Toto je bohužel bod, ve kterém jedna ze společností  (technická zkušebna) ovládá trh STK a bude se snažit zájemce přicházející ze servisů diskriminačně dusit a zamítat jim pokusy o závěrečné zkoušky. Zde musíme zabojovat o regulérní způsob a možnost dělat zkoušky u “NEZÁVISLÉ ORGANIZACE”!!! Jedna z Ministerstvem dopravy jmenovaných “technických zkušeben” (jistě ji nemusím jmenovat) je organizací v STK byznysu finančně velmi, velmi zainteresovanou a tedy ne nezávislou. Bohužel…
  • Systém musí oficiálně umožnit vznik statutu tzv. “mobilního kontrolora”, který by pracoval na svůj vlastní živnostenský list bez zaměstnaneckého úvazku a jezdil po autoservisech. Neměl by být v zaměstnaneckém poměru s žádnou podnikající osobou a jednat na zakázku třetí osoby. Měl by spadat jen pod kontrolní orgány státu a přebírat plnou odpovědnost za svojí práci, stejně jako ten, kdo by jak současně sám opravoval, tak kontroloval. Pak bude možné přesně určit, kdo je zodpovědný za zkontrolovaný vůz, zda autodílna, nebo jediný kontrolující.
  • Přechodné období:
    Asi nejdůležitější bod přípravy. Současný nevyhovující systém bude střídán pomalou proměnou, nikoliv okamžitě. Protistrana má plán, aby jejich byznys pokračoval. Dávají dohromady své lidi v tzv. přechodném období a Dan Ťok na odpověď interpelaci uvedl doslova: “Kontrolní technik nebo mechanik, který má vydáno profesní osvědčení podle předchozí právní úpravy, tak namísto prodloužení stávajícího osvědčení se vydá nové profesní osvědčení, kdy kontrolor, vedle absolvování a složení zkoušky v prohlubovacím kurzu , prokazuje pouze požadavky na řidičské oprávnění, bezúhonnost a to, že není ve střetu zájmů, tzn., vzdělání a odborná praxe se opětovně nezjišťuje.” V současné době se nyní zásobují majitelé zaměstnanci, které toto osvědčení mají a které přetáhnou od autoservisů jednoduše vyšším platem. Tihle lidé pak změní zaměstnání a majitelé STK je budou “pronajímat” autoservisům na smlouvu. No a k neoblíbeným autoservisům prostě nikoho posílat nebudou, jako že nemá čas…

Uvědomte si, vypouštíme jim rybník plný zlatých ryb!!! Proti takové straně se nebojuje snadno.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!