Typy paliv nových vozidel: 10 % elektrických vozů, 25,1 % hybridních vozů a 36,0 % benzínových vozů v 1. čtvrtletí roku 2022.

9. května 2022, 16:19

V prvním čtvrtletí roku 2022 se zvýšil podíl hybridních vozů na trhu, které se na celkovém prodeji osobních automobilů v Evropské unii podílely 25,1 % (oproti 20,9 % v prvním čtvrtletí roku 2021).

V prvních třech měsících roku vzrostl také celkový počet registrací nových vozidel s elektrickým pohonem. Podíl bateriových elektromobilů na trhu se oproti stejnému období loňského roku téměř zdvojnásobil – nyní tvoří 10,0 % všech prodejů – a předstihl tak plug-in hybridy, které tvoří 8,9 % trhu EU. Naopak vozidla s dieselovým a benzinovým pohonem nadále ztrácela svůj podíl na trhu. Nicméně registrace vozů na tradiční fosilní paliva stále dominovaly trhu s celkovým podílem 52,8 %.

Benzínové a naftové automobily

Od ledna do března 2022 pokračovaly registrace vozů se vznětovým motorem v celé EU v sestupné trajektorii a zaznamenaly prudký pokles (-33,2 %), který dosáhl 378.009 kusů. V důsledku toho se tržní podíl vozů s naftovým motorem oproti 1. čtvrtletí loňského roku snížil o 5,3 procentního bodu. Výrazné ztráty zaznamenaly všechny trhy EU, včetně čtyř hlavních: Francie (-44,1 %), Itálie (-39,2 %), Španělsko (-30,8 %) a Německo (-20,2 %).

Stejně tak se ve stejném období výrazně snížil podíl benzinových automobilů na trhu – ze 40,8 % na 36,0 %. I přes tento pokles zůstaly benzinové vozy nejoblíbenější z hlediska objemu (808.039 kusů).

Vozidla s alternativním pohonem (APV)

Během prvního čtvrtletí roku 2022 vyskočil prodej bateriových elektromobilů (BEV) v EU o 53,4 % na celkových 224.145 vozů. Mnoho trhů v EU zaznamenalo trojciferný procentuální nárůst, přičemž nejsilnější růst zaznamenalo Rumunsko (+408,0 %). Ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenalo nejprudší nárůst Španělsko (+110,3 %), následované Francií (+42,7 %) a Německem (+29,3 %). Itálie byla jediným trhem EU, který zaznamenal pokles prodejů BEV (-14,9 %).

Registrace plug-in hybridních elektromobilů (PHEV) se v první čtvrtině roku v celé Evropské unii propadly o 5,3 %. Přesto PHEV stále rozšiřovaly svůj celkový podíl na trhu díky poklesu prodejů benzinových a dieselových vozů. Výkonnost vozidel PHEV se na čtyřech klíčových trzích v regionu lišila: Německo a Francie zaznamenaly pokles (-13,2 %, resp. -6,1 %), zatímco Španělsko a Itálie zaznamenaly solidní růst (+46,3 %, resp. +18,9 %).

S 563.030 prodanými automobily od ledna do března byly hybridní elektromobily (HEV) v EU po benzínu nejrozšířenějším typem paliva, pokud jde o objem, s nárůstem o 5,3 %. S výjimkou Itálie (-6,3 %) přispěly k pozitivním výsledkům v regionu všechny hlavní trhy. Prodej vozidel na zemní plyn (NGV) v EU pokračoval v klesajícím trendu a zaznamenal další dvouciferný pokles (-56,0 %), neboť mnoho trhů zaznamenalo pokles. Naproti tomu vozidla na LPG zaznamenala výrazný nárůst (+48,6 %) a v EU bylo zaregistrováno 67.717 kusů. Tento nárůst byl způsoben především dvoucifernými a dokonce trojcifernými procentními přírůstky na všech čtyřech klíčových trzích: Německu (+287,7 %), Francii (+76,6 %), Španělsku (+41,5 %) a Itálii (+17,3 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!