Jak správně utěsnit vodní čerpadlo

23. března 2022, 9:41

Vodní čerpadlo je důležitá součástka, která je pro správnou funkci motoru nezbytná. Jak vypadá konstrukce čerpadla, ale hlavně jak ho správně utěsnit, poradí odborníci ze společnosti Continental.

Konstrukce vodního čerpadla:

  1. Vodní čerpadloNáboj nebo příruba, na které je namontována řemenice pro pohon čerpadla
  2. Kryt sběrné nádrže s vhodným vypouštěcím otvorem
  3. Dosedací plocha pro jeden ze šroubů připevňujících čerpadlo k motoru
  4. Nádrž na možné úniky z mechanického těsnění hřídele
  5. Těsnicí kroužek (O-kroužek) na montážní ploše čerpadla
  6. Mechanické těsnění hřídele (kluzný kroužek nebo axiální těsnění)
  7. Oběžné kolo (v tomto případě v uzavřené verzi)
  8. Kryt čerpadla
  9. Integrální ložisko

Problém:

Ztráta chladicí kapaliny přes těsnicí/styčnou plochu nebo vypouštěcí otvor / sběrnou nádrž,
zároveň hluk při provozu.

Příčina:

Nesprávné a/nebo nadměrné použití těsnicího prostředku nebo maziva. To vede k netěsnostem a/nebo hluku při provozu. Do mechanického těsnění hřídele se podtlakem nasaje cizí látka, což může způsobit selhání těsnění.

Řešení:

Pokud je vodní čerpadlo vybaveno pryžovým těsnicím kroužkem nebo suchým těsněním (např. papírovým těsněním), lze použít pouze tato těsnění. Těsnicí prostředek je třeba použít pouze v případě, že není přítomno odpovídající těsnění. Taková vodní čerpadla mají v těsnicí/styčné ploše zpravidla drážky pro aplikaci těsnicího prostředku.

Pokud je vyžadován těsnicí prostředek, měl by být použit pouze správný těsnicí prostředek podle specifikace výrobce vozidla. Musíte také dbát na dodržení pokynů výrobce těsnicího prostředku (doba schnutí atd.).

Při montáži čerpadla navlhčete pryžový O-kroužek chladicí kapalinou pro vozidlo.

Mazací tuk, těsnicí prostředky nebo jiné podobné prostředky nelze použít!

Pokud je vyžadován těsnicí prostředek, nesmí být použito žádné jiné těsnění. Ujistěte se, že je těsnicí prostředek správně aplikován. Jako ve zde uvedeném příkladu vyplňte drážku pouze proužkem o šířce 3–4 mm.

Kompletní informace naleznete také v souboru PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!