Jaká je úloha motorového oleje v automobilu, co dělá kromě mazání?

2. ledna 2023, 15:20

Ačkoli hlavním úkolem oleje je mazat motor, plní také řadu dalších velmi důležitých funkcí. Odborníci z TotalEnergies upozorňují na možné problémy a zmiňují zvláštní případy, které mohou vzniknout v důsledku používání nesprávných olejů.

Nejdůležitější funkcí motorového oleje je samozřejmě vytvoření olejového filmu mezi povrchy vzájemně se dotýkajících součástí motoru. Tímto způsobem se minimalizuje tření a omezují se energetické ztráty. Výrobce příslušného motoru uvádí v návodu k obsluze vozidla vhodnou viskozitu oleje. Nepoužívejte olej s jinou viskozitou, než jakou doporučuje výrobce, protože by to vedlo k opotřebení motoru. Oleje pro nejnovější spalovací motory mají stále nižší viskozitu, čímž se dále minimalizuje tření mezi spolupracujícími součástkami. Nejdůležitějšími součástmi motoru, které vyžadují mazání, jsou: vačky a zdvihátka, pístní kroužky a stěny válců, hlavní ložiska, ložiska klikové a vačkové hřídele.

Odvod tepla

Chladicí systém není schopen chladit všechny oblasti motoru. Z tohoto důvodu musí také motorový olej odvádět teplo od horkých součástek, jako jsou píst, kroužky, ložiska klikové a vačkové hřídele. Chladicí vlastnosti oleje jsou důležité zejména u nejnovějších „downsizingových“ spalovacích motorů, které dosahují výrazně vyššího výkonu a točivého momentu než motory předchozí generace o stejném objemu.

Utěsnění kroužků

Olej rozstřikovaný na vložky válců a přiváděný pod pístní kroužky utěsňuje spalovací prostor. Zabraňuje tak profukování spalin ze spalovací komory do klikové skříně, což by mělo za následek snížení výkonu motoru. Na oleji tedy závisí udržení optimálního tlaku ve spalovacím procesu.

Péče o čistotu motoru

Udržování motoru v čistotě, vyplavování nečistot, rozpouštění usazenin. Zní to krásně, ale naše představy jsou bohužel daleko od reality. Není to tak, že by čistý olej zachytil částečky nečistot, dopravil je do olejového filtru a po vyčištění tekl dál. Ano, to se stává, ale pouze u větších kontaminantů. Ty menší v oleji cirkulují a olej má za úkol zabránit jejich usazování a také… zachovat si své vlastnosti bez ohledu na „naplnění“ těmito nečistotami. Hlavním znečišťujícím prvkem jsou v tomto případě saze. Dobré oleje mají velmi vysokou schopnost dispergovat saze, tj. schopnost je absorbovat, přenášet je a zabraňovat jejich shlukování do větších „hrudek“ nebo tvorbě usazenin. Olej musí také neutralizovat kyselé produkty spalování (např. síru) a chránit součásti motoru před korozí.

Vliv na výkon a spotřebu paliva

Použitím olejů s nízkou viskozitou minimalizujeme tření mezi jednotlivými součástmi motoru. Tímto způsobem zvyšujeme výkon a točivý moment a snižujeme spotřebu paliva, což se projevuje vyšší účinností motoru. Tření však není všechno. Správný olej může u automobilů s rozsáhlou výbavou řízenou tlakem oleje skutečně znatelně zvýšit výkon nebo měřitelně snížit spotřebu paliva. Tím se myslí variátory vačkové hřídele nebo hydraulické napínáky. Pokud v nich olej nedokáže dostatečně rychle vytvořit pracovní tlak, projeví se to na pružnosti, zrychlení a také na účtu u čerpací stanice.

Ochrana systémů čištění výfukových plynů

Norma Euro 4, která platí od roku 2006, nutí výrobce dieselových motorů používat filtry pevných částic. Bohužel tradiční přísady běžně používané do olejových aditiv však filtry poškozují tím, že nevratně zanášejí jeho porézní strukturu neodstranitelným sulfátovým popelem. Dieselové motory s filtry pevných částic (DPF, FAP) proto vyžadují použití speciálních olejů novější generace. Jedná se o oleje LowSAPS neboli oleje s nízkým obsahem popela. Název vychází ze slov Low Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur.

Ochrana proti jevu L.S.P.I. v benzinových motorech

Navzdory neuvěřitelnému výkonu při malých rozměrech motoru se downsizing vyznačuje několika nebezpečími, která mohou výrazně ovlivnit životnost motoru. Při nízkých otáčkách (1500-2000 ot./min) a při vysokém zatížení motoru a velkém sání vzduchu dochází k jevu zvanému LSPI (Low Speed Pre-Ignition). Jinými slovy se jedná o jev, který spočívá ve vznícení směsi paliva a vzduchu během kompresního zdvihu, k čemuž dochází před vlastním zážehem iniciovaným jiskrou ze zapalovací svíčky. Předčasné vznícení je způsobeno nespálenými, žhavými částicemi oleje nebo stále hořícím přebytečným palivem ve spalovacím prostoru.

Při LSPI dochází k nárazu pláště pístu do vložky válce, což vede k vážnému poškození motoru. Kromě toho při vysokém zatížení motoru a vysoké potřebě výkonu nedochází u přímého vstřikování k dokonalému promíchání paliva a vzduchu a vznikají oblasti s přebytkem paliva. Při spalování pak vznikají saze. Saze způsobují větší „škody“, než by se na první pohled mohlo zdát. Saze ve výfukových plynech jsou příčinou nutnosti použití systémů GPF (filtr částic u benzinových motorů). Saze ze spalovací komory se také dostávají do oleje a znečišťují ho. To zase vyžaduje zvýšení schopnosti oleje rozptylovat saze, aby se snížila aglomerace znečišťujících látek.

Ochrana proti opotřebení rozvodového řetězu

V posledních letech bylo zjištěno, že velké množství sazí v oleji negativně ovlivňuje životnost rozvodových řetězů. Saze působily na čepy řetězu abrazivně a způsobovaly jeho prodlužování. V důsledku toho může dojít ke zničení motoru díky přeskočení na rozvodovém kole. Správný olej zabraňuje usazování sazí na článcích řetězu, čímž ho chrání. Je třeba zdůraznit, že to platí nejen pro vznětové motory, ale také pro zážehové motory s přímým vstřikováním paliva.

Výše uvedené body jsou příklady skutečných funkcí motorového oleje, o kterých ne všichni vědí. V případě starších motorů není samozřejmě použití novějšího oleje (pokud odpovídá specifikacím výrobce) nutné, ale může být ku prospěchu. Naopak to však jednoznačně nejde. Nové konstrukce pohonných jednotek, stejně jako rozšíření systémů následného zpracování výfukových plynů, klade na oleje specifické požadavky, jejichž nerespektování se obvykle projeví zkrácením životnosti motoru, filtru pevných částic, jakož i zhoršením výkonu a zvýšením spotřeby paliva.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!