Continental zrychluje růst

17. srpna 2018, 9:47

Společnost Continental zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí roku 2018. Firma zrychlila v druhém čtvrtletí svůj rozvoj a znovu vykázala rychlejší růst než trh. Za prvních šest měsíců společnost zaznamenala organický růst o 5,4 %, na čemž se podílelo všech pět divizí firmy. 

Automobilová část vykázala ve stejném období růst 6,6 %. Zároveň to představuje o téměř pět procentních bodů lepší výsledek, než kterého dosáhl světový trh s osobními a lehkými užitkovými automobily, jehož nárůst činí přibližně 2 %. Společnost Continental očekává růst světového trhu s osobními a lehkými užitkovými automobily za celý rok 2018 na úrovni vyšší než 1 %.

Odbyt společnosti Continental vzrostl v prvním pololetí na 22,4 miliardy eur a výsledek hospodaření dosáhl 2,2 miliardy eur. To odpovídá rentabilitě tržeb ve výši 10 %.

„Nárůst odbytu a zisku v druhém čtvrtletí je dalším důkazem naší síly. Vysoké objednávky v oblasti elektrické mobility jsou také příznivé a dokládají, že portfolio našich výrobků je připraveno na budoucnost,“ řekl ředitel společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart. Během prvního pololetí překonaly objednávky systémů pro hybridní a elektrické automobily hranici miliardy eur. Celkové objednávky přesáhly za prvních šest měsíců objem 20 miliard eur a jsou opět na rekordní úrovni v rámci automobilového sektoru.

Významný růst všech divizí a další důležité investice do dopravy budoucnosti

„Jak jsme očekávali, všech pět divizí společnosti dosáhlo dobrého růstu. Díky tomu jsme s odbytem za první pololetí letošního roku spokojení,“ prohlásil finanční ředitel Wolfgang Schaefer. „Průmysl v současnosti prochází radikální technologickou proměnou. Přináší s sebou automatizaci, digitální propojení a elektrifikaci. Ukazuje se, že naše investice do vývoje nových technologií odpovídají celkovému trendu. Nárůst objednávek ovšem také zvýšil náklady na zavedení těchto technologií do výroby.“ Za poslední půlrok investovala společnost Continental 2,9 miliardy eur do výzkumu a vývoje. Podle Schaefera je na světě jen několik málo společností, které věnují na vývoj v oblasti dopravy tak vysoké částky.

Klíčové hospodářské ukazatele společnosti Continental

Po prvních šesti měsících dosáhl čistý zisk, rozdělitelný mezi akcionáře, nárůstu o 4,3 % na přibližně 1,6 miliardy eur. Ve stejném období loňského roku činil 1,5 miliardy eur.

V prvním pololetí roku 2018 dosáhl čistý peněžní tok 122 milionů eur, zatímco vloni činil 292 milionů. Důvodem je zvýšení pracovního kapitálu jako důsledek značného růstu společnosti. Čistý peněžní tok před akvizicemi představoval v prvním pololetí 296 milionů eur.

Divize Automotive Group zvýšily v prvním pololetí tržby o 2,8 %, tzv. organický růst (bez akvizic) dosáhl 6,6 %. Tržby činily 13,8 miliardy eur, rentabilita tržeb 8,1 %.

Divize Rubber Group zaznamenaly tržby ve výši 8,6 miliardy eur, což představovalo v meziročním srovnání mírný pokles. Organický růst za první pololetí roku 2018 činil 3,6 %.Výsledky jednotlivých divizí společnosti Continental za období leden - červen 2018

Kompletní zprávu o hospodaření za první půlrok si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!