Automatizované řízení od společnosti Bosch – důležitý je každý centimetr

3. prosince 2018, 11:41

Společnost Bosch věnuje tolik úsilí při dosahování průlomu v automatizovaném řízení, jako téměř žádný jiný globální dodavatel technologií v automobilovém průmyslu. Jen když budou automaticky řízená vozidla kdykoliv na centimetr přesně vědět, kde se nacházejí, mohou jezdit bezpečně.

Bosch proto nabízí světově bezkonkurenční lokalizační balíček tvořený hardwarem, softwarem a službami pro lokalizaci, kde tyto složky dohromady tvoří redundantní systém pro přesné určení polohy vozidla.

Automatizované řízení od společnosti Bosch

Hardware: Bosch vyvinul vlastní pohybový a polohový senzor

Společnost Bosch vyvinula senzor, který umožňuje automatizovaným vozidlům přesně určit jejich polohu: pohybový a polohový senzor. Ten disponuje mimo jiné také vysoce výkonnou přijímací jednotkou signálů Globálního satelitního navigačního systému (GNSS = Global Navigation Satellite System). To je nezbytné ke stanovení absolutní polohy automatizovaného automobilu. Výzva určování polohy pomocí satelitů spočívá v nepřesnosti dat. Z toho důvodu Bosch využívá korekční data od různých poskytovatelů a za tímto účelem v roce 2017 založila s partnery joint venture Sapcorda. Pomocí sítě přesně vyměřených referenčních stanic na Zemi mohou tito poskytovatelé korigovat nepřesnosti informací o poloze GNSS. Do automobilu se data korekce dostanou přes Cloud nebo geostacionární satelity. Vedle signálů GNSS získává pohybový a polohový senzor další informace: díky senzorům počtu otáček kola a senzoru úhlu natočení, které jsou podobné lidskému hmatovému smyslu, rozpozná, kam a jakou rychlostí auto jede.

Software: chytré algoritmy Bosch zjišťují polohu vozidla

Signály GNSS o poloze, korekční údaje a informace z inerciální senzoriky, jakož i ze senzorů počtu otáček kol a senzoru úhlu natočení, se spojují v pohybovém a polohovém senzoru. Pro přesnou lokalizaci automatizovaných vozidel ovšem samotné informace nestačí. Teprve jejich zpracování pomocí inteligentního softwaru umožní vysoce přesné určení polohy, na které se automatizované vozidlo může spolehnout dokonce v okolí několika metrů a na jejichž základě může přijímat rozhodnutí o svých jízdních manévrech. Automatizované vozidlo se lokalizuje primárně na základě korigovaných signálů GNSS. Pokud by satelitní spojení vypadlo, například při vjetí auta do tunelu, dokáže pohybový a polohový senzor po dobu několika sekund zachovat určení polohy automatizovaného vozidla.

Služby: radarový silniční otisk Bosch je založený na senzorech okolního prostředí

Radarový silniční otisk Bosch je lokalizační služba na bázi map, založená na senzorice okolního prostředí současných a budoucích vozidel. Službu nabízí Bosch zároveň s řešením lokalizace pomocí pohybového a polohového senzoru. Kombinací satelitně podporované sestavy prostřednictvím pohybového a polohového senzoru s lokalizační službou radarového silničního otisku na bázi map splňuje Bosch vysoké bezpečnostní požadavky. U radarového silničního otisku Bosch zachycují videosenzory a radarové senzory na palubě jedoucího vozu stacionární znaky na silnicích a vedle nich, jako například značení jízdních pruhů, dopravní značky a svodidla. Radarové senzory přitom mají velkou výhodu: na rozdíl od kamery dokáží zachytit znaky na silnici i ve tmě nebo za špatné viditelnosti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!