Test stanic pro údržbu klimatizací Magneti Marelli – shrnutí

18. dubna 2022, 20:13

Během posledních dvou měsíců autoservis spřátelený s naší redakcí testoval dvě stanice pro údržbu klimatizací značky Magneti Marelli, z nových řad Alaska Prime a Alaska EVO. Přestože sezona ještě nezačala, podařilo se mechanikům přesvědčit poměrně velkou skupinu řidičů, aby si nechali provést údržbu v servisu. Díky nim jsme sestavili seznam připomínek a postřehů k testovanému zařízení, které se budou určitě hodit každému, kdo uvažuje o nákupu klimatizačního zařízení.

Jak se používají stanice Magneti Marelli Alaska Prime a EVO? Každodenní dojmy

Zařízení, která byla předmětem našeho redakčního testu, jsme předběžně představili v prvním článku na jejich téma. Můžete si přečíst ZDE. Připomeňme jen, že jsme testovali stanice z nových produktových řad, které nedávno obohatily nabídku Magneti Marelli. Alaska Prime je nízkorozpočtová řada, která se má vyznačovat příznivým poměrem funkčnosti a ceny, zase řada EVO jsou špičkové výrobky značky, umístěné na nejvyšší příčce její nabídky.

V testovací sadě je stanice nízkorozpočtové řady Primo přizpůsobena údržbě nového chladiva R1234yf a jako příslušenství (dostupné volitelné) má identifikátor chladiva. Stanice Alaska EVO je uzpůsobena na staré chladivo R134a a ve srovnání se základní verzi je součástí jejího příslušenství integrována tiskárna.

Mechanici v našem servisu se zúčastnili prezentace zařízení a úvodního školení v obsluze zařízení. Autoservis se klimatizačními systémy zabýval již dříve, tento typ služeb má ve své nabídce již šest let. Tolik let měly dosud používané stroje od jednoho z renomovaných výrobců. Byla ve srovnání s nimi každodenní práce na stanicích Magneti Marelli snadnější, nebo možná více namáhavá?

„Přiznám se, že jsme potřebovali nějaký čas na „přepnutí“,“ říká Krzysztof Włodarczyk, majitel servisu, kde test probíhal. „Naše staré stroje umožňovaly pouze manuální údržbu systému, zatímco na stanicích Magneti Marelli bylo mnoho funkcí automatizováno. Nemáme tedy nad procesem úplnou kontrolu, což nám však příliš nevadí. Dá se to dělat i v manuálním režimu, přičemž automatizace je pro mechanika přínosná, urychluje jeho práci, ale vyžaduje určitý zvyk. Když údržbu provádíme v automatickém režimu, můžeme v podstatě dělat jiné věci, což ušetří spoustu času. Pokud se něco pokazí, stroj proces přeruší a informuje nás o příčině.“

Mechanici si také všimli snadného použití stanice, která uživatele vede krok za krokem a nedovolí mu udělat chybu. Uvedli však, že by se některé postupy měly urychlit.

„Stanice Magneti Marelli jsou vhodné pro lidi, kteří dosud neměli příliš mnoho co do činění s údržbou klimatizace – mají kvalifikaci, ale nejsou zkušení. Stroje napovídají, co je třeba dělat a v jakém pořadí. Pro zkušené operátory může být tento postup časem trochu otravný. Zde nelze obsluhu nijak urychlit,“ dodává Krzysztof Włodarczyk.

Podobné pocity uvedli mechanici k testu výkonu, který se vždy provádí na konci údržby systému. Zabere asi 3–4 minuty a ověří, že je klimatizační systém plně funkční. Podle mechaniků test není vždy nezbytný – například po opravě systému, když víme, že je plně funkční, není nutné dodatečné potvrzení. Podle našeho skromného mínění lze však těžko považovat dodatečný postup kontroly klimatizačního systému za závadu, zejména pokud jej lze kdykoli přerušit nebo vůbec vynechat (stanice se ptá, zda má tento test provést).

Při práci na zařízeních si mechanici všimli solidního výkonu čerpadla používaného ve strojích. Zajímavostí je, že jde o poměrně malé čerpadlo – zajišťující průtok na úrovni 50 litrů za minutu. Některé stroje dostupné na trhu mají čerpadla nabízející dokonce výsledky na úrovni více než 200 litrů za minutu. Odkud se vzaly poznatky mechaniků?

„Navzdory teoreticky nízkému průtoku čerpadlo funguje velmi dobře, když je optimálně zkalibrováno. Velmi důležité je udržování stabilního podtlaku v procesu vytváření vakua a procesu těsnosti,“ říká Grzegorz Toczyński, specialista na technickou údržbu Magneti Marelli.

Po ukončeném testu mechanici uznali, že čerpadlo velmi dobře udržovalo tlak i při údržbě vozidel s netěsnostmi klimatizačního systému. Při vytváření podtlaku v systému jeho hladina velmi rychle klesne na −1 bar a je stabilně udržována po celou fázi generování podtlaku.

Provozní režimy klimatizační stanice Alaska

Po přivyknutí na obsluhu nových strojů mechanici začali oceňovat především automatický režim provozu, který se ukázal jako vhodný pro údržbu většiny servisovaných vozů. Jeho spouštění se provádí na velké, dotykové obrazovce v případě stanic EVO nebo na monochromatickém displeji v případě stanic Prime. Software nás krok za krokem provede celým procesem.

V případě stanic EVO a Prime lze model udržovaného vozidla vybrat ze seznamu ve správnou chvíli. Poté zařízení automaticky přiřadí data klimatizačnímu systému vozidlu, na které operátor může nahlížet. Na základě technických údajů vozidla stanice automaticky vybere množství oleje, které je třeba dodat během údržby. Pokud by operátor chtěl změnit nastavení, např. zvýšit množství oleje, protože v systému byl vyměněn kondenzátor – může to udělat manuálně výběrem příslušné doplňkové hodnoty. Pokud operátor akceptuje výchozí parametry, proces pouze potvrdí jediným stisknutím a stroj sám provede údržbu. Pokud se v jejím průběhu objeví nějaký problém, operátor bude upozorněn zprávou na obrazovce. To však neznamená dokončení údržby v manuálním režimu. Stanice má funkci, která umožňuje bezpečné plnění systému ve ztížených provozních podmínkách.

„Všechny naše stroje mají funkci Secure Charge, tedy funkci bezpečného plnění klimatizačního systému. Jde o patentovanou metodu, která umožňuje plnění chladiva do systému ve ztížených podmínkách. Takové podmínky nastávají hlavně v létě, kdy jsou vysoké teploty. Pak v klimatizačním systému vozidla je vysoký tlak, čímž se těžce vtlačuje chladivo. Tento problém stroj nerealizuje pomocí topného pásu připojeného k lahvi, jak je tomu u konkurenčních zařízení, ale díky použití speciálního řídicího systému. Vtlačuje chladivo jednou hadicí, druhou jej vytahuje ze systému a ve správný okamžik (když je dosaženo nastavené hodnoty) uzavře průtok a zanechá systém naplněný. Postup netrvá dlouho, urychluje práci, funguje i v extrémních podmínkách v horkých dnech,“ říká Grzegorz Toczyński ze společnosti Marelli.

Během našeho testu nebyly horké dny, ale stanice EVO mechaniky překvapila, když při provozu v automatickém režimu narazila na problém s plněním systému (který mohl být způsoben nízkou venkovní teplotou – mrazíky, pondělní ráno v nevytopeném servisu). Stanice zobrazila zprávu k uzavření vysokotlakého ventilu a zapnutí klimatizace ve vozidle. Pak spustila režim nízkotlakého plnění a dělala to pulzačně, dokud nebylo dosaženo nastavené hodnoty. Stalo se, že mechanici takto systém plnili již v minulosti, ale vždy v manuálním režimu.

Magneti Marelli Alaska Prime a EVO – charakteristické rysy

Mechanici si na obsluhu stanice Magneti Marelli rychle zvykli. Za celou dobu testování nezaznamenali žádné chyby nebo nepochopitelné „chování“ strojů, které by nevyplývaly z chyb operátora. Samozřejmě se také nevyskytly žádné poruchy, které by při tak krátké době testování nových zařízení byly zvlášť znepokojivé. Pokud by se však staly, musel by servisní technik přijet pouze k jedné z testovaných stanic – rozpočtovému modelu Prime. Stanice EVO má WIFI modul, který umožňuje vzdálenou diagnostiku. Servis Marelli se dokáže na dálku připojit ke stanici a zkontrolovat příčinu poruchy. V mnoha případech je možné ji odstranit na dálku nebo poskytnout operátorovi pokyny k postupu. V případě vážnější poruchy a například nutné výměny podsestavy se servisní technik samozřejmě dostaví na místo. Na tovární stanice Magneti Marelli se vztahuje dvouletá záruka, počítaná od data spuštění stroje (zadání odblokovacího kódu).

Aby stanice spolehlivě fungovaly co nejdéle, musí být řádně udržovány. V případě stanic řady Alaska operátor nemusí do kalendáře zapisovat příslušné intervaly. Stroje samy připomínají servisní postupy. Zvláště důležitou funkcí, kterou mají, je funkce regenerace oleje v čerpadlu. Mají ji všechny stanice pro údržbu klimatizací v nabídce Magneti Marelli.

„Po zapnutí stroje po vhodném časovém intervalu (standardně 7 dnů) se stroj zeptá operátora, zda má provést regeneraci oleje. Pokud s tím souhlasíme, stroj vyčistí olej ve vakuové pumpě a prodlouží jeho životnost. Přísným dodržováním těchto činností, tedy systematické regenerace, můžeme prodloužit životnost až na 1000 hodin provozu a vyhnout se nutnosti časté výměny oleje v čerpadle. Proces regenerace zabere asi jednu hodinu,“ řekl Grzegorz Toczyński, specialista na technickou údržbu Magneti Marelli.

Stanice Magneti Marelli Alaska Prime a EVO – názory mechaniků

Obě stanice účastnící se našeho testu obdržely dobré recenze od obsluhujících mechaniků. Jako hlavní výhody stanice Alaska EVO uvedli pohodlí a transparentnost ovládání, dosažené díky velké dotykové obrazovce a krytu zvedaného na servomotorech, umožňujícímu přístup k podsestavám stroje po uvolnění jedné páky. Výhodou pro autoservis bylo také WIFI připojení, které umožňuje stanice. Zprávy o provedené údržbě klimatizace je možné zasílat přímo do firemního počítače a tam je zobrazit nebo zaslat klientovi. Testovaná stanice měla také integrovanou tiskárnu, která je dostupná v nabídce Marelli jako příslušenství. Umožňuje vytisknout sestavu přímo po ukončení údržby, aniž by bylo třeba jít k počítači. Toto je rozhodně nejrychlejší řešení. Oba testované stroje mají také ​​USB port, díky kterému lze zprávy ukládat na USB flash disk.

Stanice Alaska Prime jako zařízení nižší cenové kategorie se nedá srovnat se stanicí EVO z hlediska pohodlí nebo rychlosti obsluhy. Má však své výhody. Za prvé je mnohem levnější. Byla testována stanice Prime, která byla přizpůsobena pro manipulaci s novým chladivem. V servisu, kde probíhal test, se zřídka objevují vozidla s chladivem R1234yf v systému. Běžným trendem mezi majiteli novějších vozidel je výměna továrního chladiva R1234yf za starší R134a již při první větší údržbě systému. Důvod je jednoduchý – nižší cena starého chladiva. Zaměstnanci servisu přiznávají, že sestava testovaných stanic vyhovovala jejich potřebám. Rozpočtová stanice Prime byla používána zřídka. Majitel servisu připustil, že nákup stanice z nejvyšší cenové kategorie na nové chladivo by byla pro něj investice, která by se vracela poměrně dlouho.

Cena však není jedinou výhodou stanic Prime oproti EVO. Paradoxně se její menší rozměry a slabší výbava (chybí váha oleje) hodí v neobvyklých aplikacích. Malou stanici Prime lze snadno sbalit do kufru a vyjet s ní do terénu – například pro údržbu klimatizací ve stavebních nebo zemědělských vozidlech, která nejezdí na veřejné komunikace. Jednodušší systém přívodu oleje je odolný proti otřesům a vibracím. Nejsou obavy z poškození nebo deregulace váhy, protože tam zkrátka není.

Námi testovaná stanice ALASKA PRIME podporuje systémy plněné novým chladivem R1234yf

Testovaná stanice Prime měla položku ze seznamu příslušenství, která získala od mechaniků velmi dobré hodnocení. Je to identifikátor chladiva. Dle názorů zaměstnanců servisu je toto zařízení velmi užitečné kvůli oblíbené tendenci plnit klimatizační systém jiným než továrním plynem. Pokud je v systému znečištěné chladivo, identifikátor zobrazí jeho název. Během testu se stalo, že ve vozidle, které bylo z výroby vybaveno plynem R1234yf, identifikátor detekoval čistý plyn R134a. V případě nehomogenních směsí zařízení neuvede složení plynu, ale upozorní vás, že v systému je jiný obsah, než by měl být. Podle mechaniků, v automobilech pocházejících od „obchodníků“, které obvykle téměř okamžitě jdou do servisu na různé opravy, lze najít v klimatizačních systémech propan-butan nebo oxid uhličitý. Cíl prodejce je jednoduchý – dočasně obnovit chod klimatizace. Mechanik si však nikdy není jistý, jaký plyn je v systému a jak jej získat, takže účinný identifikátor chladiva je velmi užitečným nástrojem.

Identifikátor chladiva klimatizace

Vyplatí se koupit stanice Magneti Marelli řady Alaska Prime a EVO?

Na základě názorů mechaniků a vlastních postřehů můžeme uznat stanice, které se zúčastnily našeho testu, za doporučeníhodné. Jsou to kvalitní zařízení vyráběná v Itálii, která mají mnoho užitečných funkcí usnadňujících práci. Zvláště zajímavou nabídkou je samozřejmě stanice Alaska EVO, která nabízí řadu moderních technických řešení. Stanice Prime je zase slušné nízkorozpočtové zařízení, připravené k práci v autoservisu i v terénu.

Nákup stanic pro údržbu klimatizací je vážná investice, proto se vyplatí pečlivě zvážit cenovou nabídku Magneti Marelli. Na pozadí přímých konkurentů nabízejících podobná řešení si italská značka vede dobře. Vždy se samozřejmě vyplatí prověřit možnost získání dalších slev, proto doporučujeme kontaktovat přímo zástupce společnosti. Doufáme, že na heslo „MOTOFOCUS“ se vám podaří získat dodatečnou slevu jako odměnu za to, že jste vytrvali až do samotného konce našeho článku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!