Společnost NGK SPARK PLUG mění název i logo, nyní to bude Niterra. Rozhovor s generálním ředitelem pro východní Evropu

9. března 2023, 15:31

V loňském roce automobilový trh rozčeřila zpráva, že společnost NGK SPARK PLUG mění svůj název na Niterra. Co se stalo? Proč největší světový výrobce zapalovacích svíček mění svůj anglický název, úzce svázaný se svým vlakovým produktem? O důvodech změny, novém názvu a logu přinášíme rozhovor s panem Tomaszem Supadym, novým generálním ředitelem NGK SPARK PLUG pro východní Evropu.

Tomasz SupadyProč se anglický název společnosti mění z NGK SPARK PLUG na Niterra? Proč vznikl nápad odejít od široce známého názvu, který je zároveň silnou značkou?

Tomasz Supady: Hlavním důvodem je celosvětový pokrok v oblasti elektromobility. Vzhledem k předpokládanému odklonu od pohonů ICE (spalovací motory) a také k cílům společnosti v oblasti udržitelnosti již název „NGK SPARK PLUG“ přesně nevystihuje vývoj celého podnikání společnosti. Navíc současný název „NGK SPARK PLUG“ již dávno nevystihuje produktové řady v obchodním portfoliu. Společnost nabízí také širokou škálu snímačů pro automobilový průmysl.

Co znamená změna anglického názvu společnosti? Přijme nový název celá globální skupina?

Název „Niterra“ se bude používat v Evropě a v regionu EMEA (a v anglicky mluvících zemích (USA, Austrálie atd.). V zemích, kde se používá japonský název společnosti, se název prozatím měnit nebude. V zájmu jednotnosti však bude ve všech regionech přijat nový logotyp „Niterra“.

Kdy změna názvu vstoupí v platnost?

Název společnosti vstoupí v platnost po formální registraci v obchodních rejstřících v různých jurisdikcích. Registrace je naplánována na začátek dubna 2023.

Na světě existují další společnosti s názvem Niterra. Jsou s vaší firmou nějak propojeny?

Ve světě existuje několik dalších místních společností, které si říkají Niterra. Působí však ve zcela jiných odvětvích, především ve specializovaných oblastech, které s námi nesouvisejí ani jí nekonkurují.

Niterra logo

Co znamená název Niterra?

„Niterra“ je vymyšlené slovo, které kombinuje latinská slova „niteo“, což znamená „zářit“, a „terra/země“. Vyjadřuje přání skupiny NGK být společností, která nejen přispívá k trvale udržitelné společnosti, ale také přispívá k tomu, aby Země zářila: cíl formulovaný ve vizi společnosti pro rok 2040: „Více než keramika, posouvání hranic představivosti“.

Proč vypadá logo právě takto?

Rozhodli jsme se použít samotný logotyp, tedy typ loga, který obsahuje pouze název společnosti – bez symbolů, firemních maskotů nebo emblémů.

Žlutá tečka nad písmenem „i“ symbolizuje obraz hořící svíčky, a to proto, že nový název Niterra obsahuje význam rozsvěcování světa. Jako základní barva byla zvolena petrolejově zelená, protože tak vypadá Země při pohledu z vesmíru. Obě barvy symbolizují význam názvu Niterra: země a záře.

Jaká je vize a poslání společnosti Niterra?

Vizí a posláním společnosti Niterra je rozšířit své aktivity mimo oblast keramiky, kde je v současné době celosvětovým odborníkem a lídrem. Chceme čelit výzvám, kterým čelí svět, a přispívat k budování lepší společnosti.

Kde chce být společnost Niterra za 20 let?

Během 20 let chce společnost Niterra provést radikální změny, které by přesáhly její současnou cestu, a stát se společností, která bude hrát vedoucí roli při vytváření skutečně udržitelné společnosti. Toho chce dosáhnout využitím svých klíčových kompetencí v oblastech, jako je technologie keramických materiálů, technologie senzorů, globální výroba/prodej atd. a dosažením růstu společnosti v následujících čtyřech oblastech podnikání: Mobilita, Zdravotnictví, Životní prostředí a energetika a Komunikace.

Bude změna názvu znamenat další změny (akvizice, rozšíření podnikání atd.)?

Cílem společnosti Niterra je rozvoj podnikání v následujících čtyřech oblastech: Mobilita, zdravotnictví, životní prostředí a energetika a komunikace. Prostřednictvím iniciativ, jako je Fond podnikového rizikového kapitálu (CVC), společnost investuje prostředky do slibných podniků, jako jsou začínající podniky, ve kterých vidí potenciál.

Co se stane se současnými názvy a logy značek NGK a NTK?

Názvy a loga značek NGK a NTK budou i nadále používány v automobilovém průmyslu v divizích specializovaných na zapalování a automobilovou elektroniku.

Takže se mechanici nemusí obávat, že by na pultech brzy nenašli oblíbené výrobky, jako jsou zapalovací a žhavicí svíčky s logy NGK a NTK?

Samozřejmě že ne. Naopak – na pultech se budou objevovat nové výrobky, zejména pod značkou NTK.

Co se stane s logem používaným v motoristickém sportu?

Logo používané v motorsportu se nezmění, aby se zachovala vysoká známost značky společnosti v motorsportu. Může být i nadále používáno pro motorsport/sponzoring.

Zůstanou údaje o společnosti stejné (číslo obchodního rejstříku, podmínky používání, bankovní informace atd.)? Pro distributory, kteří jsou vašimi zákazníky, přináší změna názvu nějaké radikální změny?

V případě společnosti GmbH zůstávají všechny všeobecné podmínky, podmínky prodeje a dodávek, smlouvy a všechna související práva a povinnosti společnosti i do budoucna beze změny. Číslo obchodního rejstříku, identifikační číslo TIN/VAT, číslo DUNS a údaje o bankovním účtu zůstanou rovněž beze změny.

Společnost Niterra EMEA GmbH jako právní nástupce společnosti NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH automaticky převezme veškeré právní záležitosti. Důvodem je skutečnost, že budoucí nové smlouvy musí obsahovat název nové společnosti. To budou v tuto chvíli jediné změny pro naše zákazníky.

Co přesně se změní, pokud jde o výrobky, sortiment, balení atd.?

Z hlediska výrobků a sortimentu nedojde k žádným změnám. Design obalů spolu s komunikací značky zůstane stejný, změní se pouze adresa.

Změní se online prezentace společnosti?

Od 1. dubna 2023 se změní logo společnosti na webových stránkách EMEA www.ngkntk.com a odpovídajícím způsobem se upraví barevné kódy.

Komunikace na sociálních sítích je zaměřena na specifické publikum a zohledňuje různé perspektivy. Proto se budou lišit i změny jednotlivých komunikačních kanálů, které budou následující:

LinkedIn: stránka společnosti na síti LinkedIn bude přejmenována na „Niterra EMEA GmbH“. Jako profilový obrázek bude nastaveno nové logo společnosti.

YouTube: Název kanálu společnosti na YouTube bude změněn na „Niterra EMEA GmbH“. Jako profilový obrázek bude nastaveno nové logo společnosti.

Facebook a Instagram: Stránky společnosti na Facebooku a Instagramu NEBUDOU změněny na Niterra – bude pouze změněno stávající logo společnosti v souladu s komunikací značky NGK & NTK. Profilové informace však budou upraveny.

Jedinou změnou na platformách – TekniWiki & Fanshop – bude logo společnosti a případně barevné úpravy.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!