Zero Emission Factory v ZF Electronics Klášterec nad Ohří

7. června 2023, 12:15

V ZF Electronics Klášterec nad Ohří byla zahájena realizace projektu Zero Emission Factory. Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů a omezení množství nakupované elektrické energie – první továrna s nulovými emisemi v ČR. Projekt se bude realizovat ve třech etapách a zahrnuje instalaci fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní potřeby společnosti. 

„Celý projekt Zero Emission Factory je součástí naší iniciativy SuperCharge a bude realizován postupně. Momentálně jsme se zaměřili na stavbu fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal a na zelených plochách kolem nich, které přispějí k našemu cíli nulových emisí,“ uvedl ředitel závodu, Ing. Jaroslav Marek.

V 1. etapě se uskutečňuje stavba fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal o výkonu 998,00 kWp. Tento projekt je spolufinancován Národním plánem obnovy na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu.

V rámci 2. etapy se realizuje stavba fotovoltaické elektrárny na zelených plochách o výkonu 412 kWp. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Termín uvedení FVE do provozu je září 2023.

V ZF Klášterec se specializují na výrobu čisté technologie pro elektromobilitu nové generace. Aktuálně se zde vyrábí výkonové elektroniky (měniče) do elektromobilů. Ty pak putují do závodů v Německu a v Srbsku, kde jsou vyráběny elektromotory. Celá sestava elektrického pohonu je dodávána evropským výrobcům vozidel. Historicky prvním zákazníkem kláštereckých výkonových elektronik je Mercedes Benz se svými komerčními modely EQC, EQA, EQB a E-Sprinter a plně elektrickým pohonem. Poté přišla výroba výkonových elektronik pro BMW. V tomto případě však jde o výkonové elektroniky pro plug‐in hybridy a mild‐hybridy. Kromě těchto dvou významných zákazníků dodává Klášterec také výkonové elektroniky pro ostatní výrobce OEM. V bezemisním závodu v Klášterci aktuálně pracuje na těchto projektech cca 750 zaměstnanců.

Strategie udržitelnosti společnosti ZF

Udržitelnost je nedílnou součástí podnikové strategie společnosti ZF. Jako globálně působící technologická společnost přebírá ZF odpovědnost v celém hodnotovém řetězci – za zaměstnance a místa, stejně jako v dodavatelském řetězci za výrobky. Globální aktivity v oblasti udržitelnosti jsou sdruženy pod heslem „Acting now. Sustainability@ZF“. Mezi cíle patří úplná klimatická neutralita do roku 2040.

To zahrnuje nejen samotnou společnost ZF a výrobu, ale také emise hodnotového řetězce. Emise se zaznamenávají od začátku do konce, od emisí dodavatelů společnosti ZF přes logistiku až po fázi používání výrobků ve vozidlech a technických systémech. Společnost ZF se zaměřuje na udržitelně vyráběnou energii pro závody, zvyšování energetické účinnosti procesů, elektrifikaci velké části výrobků a používání recyklovaných materiálů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!