Specialisté na přesnou mechaniku – rozhovor s Annou Ścieszko-Osińskou, předsedkyní představenstva společnosti WUZETEM S.A.

15. září 2023, 9:26

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, dále jen zkratkou WUZETEM se sídlem ve Varšavě vyrábí již více než 70 let přesné ocelové komponenty pro mnoho průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu. Zdá se, že poslední roky jsou pro společnost obdobím intenzivního růstu a expanze mimo polský trh. O tom, zda tomu tak skutečně je, jsme hovořili s Annou Ścieszko-Osińskou, předsedkyní představenstva společnosti Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM“ w Warszawie S.A.

Obchodní profil společnosti WUZETEM lze jen těžko definovat jednou větou. Prezentujete se jako globální dodavatel přesných ocelových komponentů. Co se za tímto sloganem skrývá?

Anna Ścieszko-Osińská: Naše společnost se specializuje na výrobu trysek, vstřikovačů, pístových prvků používaných v různých typech vozidel, strojů a zařízení. Výroba takovýchto výrobků náročných na montáž a kvalitu vyžaduje moderní strojní vybavení a také vlastní výzkumné a vývojové centrum a tým inženýrů. Naše více než 70leté zkušenosti z nejrůznějších průmyslových odvětví – kromě automobilového průmyslu působíme také ve zbrojním průmyslu, zemědělství a těžkém průmyslu – nám umožnily vytvořit komplexní nabídku. Na druhou stranu titul globálního dodavatele přímo vyplývá z našich mezinárodních aktivit, tedy ze skutečnosti, že naše výrobky jsou dostupné ve 33 zemích.

To, že působíte na trhu již tolik let, naznačuje, že máte bohaté zkušenosti, o nichž jste hovořila. Na druhou stranu však některé „staré“ společnosti často trpí sklonem k rutině a nejsou moc ochotny se dále a progresivně rozvíjet. Jak je to ve vašem případě?

Tyto neduhy nás rozhodně neohrožují (smích). Přestože je nám 70 let, stále rosteme, o čemž svědčí i to, že jsme v letech 2020-21 výrazně investovali do strojního vybavení a organizace výroby. V té době jsme provedli změny prakticky na všech úrovních – od plánování výroby, přes samotnou výrobu až po prodej. Do společnosti jsme přijali nové lidi s bohatými zkušenostmi z mezinárodních výrobních a obchodních společností. Výsledkem bylo téměř zdvojnásobení výroby, což se projevilo ve více než zdvojnásobení obratu. V současné době probíhá 100 % výroby v našem vlastním závodě. Dnes zaměstnáváme celkem 258 lidí a rozhodně jsme o rozvoji naší společnosti ještě neřekli poslední slovo.

Promluvme si o odvětví vašeho podnikání, které čtenáře našeho portálu zajímá nejvíce, a to o automobilovém průmyslu. Co do tohoto odvětví dodáváte?

Společnost WUZETEM je ceněným partnerem pro opravy a repasování vstřikovacích systémů. Naše společnost se specializuje na výrobu špičkových trysek, vstřikovačů a dodávaných komponentů. Vstřikovací komponenty, které vyrábíme, se již léta těší dobré pověsti díky své odolnosti a spolehlivosti. Vlajkovým produktem společnosti WUZETEM jsou koncovky pro vstřikovací systémy vznětových motorů, tj. trysky. Nabízíme jak běžné vstřikovací systémy s provozním tlakem až 230 barů, tak nejmodernější systémy splňující emisní normy Euro6 s tlakem až 3.500 barů.

Trendem v evropském automobilovém průmyslu je dnes snaha o minimalizaci uhlíkové stopy. Jedním z prvků této strategie je zvýšení úlohy repasovaných dílů. Vaše společnost se na tomto trhu pohybuje již dlouho.

Ano, WUZETEM je společnost, která odhodlaně směřuje do budoucnosti a chce ji budovat v souladu s hodnotami udržitelnosti, což je základem pro zlepšování technologií a procesů společnosti. Podporujeme odvětví repasování, které má pozitivní dopad na širší ekonomiku, jako je ochrana životního prostředí a úspora surovin, tento proces spotřebuje pouze 55 % energie v porovnání s výrobou nové jednotky.

Dalším přínosem je bezpečnost, protože repasované výrobky splňují všechny technické požadavky a poskytují záruku kvality srovnatelnou s originálními díly. Společnost působící v oblasti náhradních dílů, jako je WUZETEM, poskytuje koncovému uživateli optimální možnost volby a nabízí nejlepší kvalitu za rozumnou cenu ve srovnání s originálním výrobkem.

Váš úspěch na trhu do značné míry závisí na úrovni znalostí uživatelů vašich výrobků, tj. dílen, které opravují nebo regenerují vstřikovače. Snažíte se nějakým způsobem podporovat společnosti, se kterými spolupracujete?

Samozřejmě se snažíme vytvářet skutečné příležitosti k růstu pro koncové uživatele tím, že jim nabízíme přístup k technickým informacím v oblasti repasování náhradních dílů. Naše společnost je autorem jedinečných technických příruček o výměně trysek pro všechny komerčně dostupné vstřikovače, a to ve všech klíčových jazycích.

Již několik let usilujeme o to, aby byla repasovaná výroba dílů co nejdříve uznána jako preferovaná forma recyklace v oficiálních právních dokumentech. To úzce souvisí s  naší vývojovou strategií a vizí, kterou zkráceně označujeme jako Strategie 3RE.

Co se skrývá za tímto hermeticky uzavřeným termínem?

Jedná se o klíčové vlastnosti našeho podnikání, tj.

  • REdefinice směru podnikání – otevírat se novým technologiím, produktům a službám, neustálé rozšiřování naší nabídky;
  • REgenerace, zakotvená v DNA společnosti WUZETEM, a to prodloužením životního cyklu vozidel a dalších zařízení; a;
  • REdukce negativních dopadů na životní prostředí.

Zmínila jste přítomnost společnosti ve 33 zemích. Které exportní trhy jsou pro společnost WUZETEM v současnosti nejdůležitější?

Zásadním zahraničním trhem je pro nás USA, kde jsme začali působit již v 80. letech. Jedná se o náročný trh s velkými továrnami na repasování, které očekávají kvalitní a spolehlivé komponenty. Dnes je 43 % naší produkce určeno zákazníkům v USA a společnost svůj podíl na tomto trhu každoročně zvyšuje.

Naše výrobky jsou však dobře známé i na trzích Evropské unie, kde podíl prodeje činí 8 %, a i zde zaznamenáváme každoroční růst.

Každou chvíli mluvíte o kvalitě svých výrobků, a jak víme, za kvalitu se platí. Jak je to tedy s vašimi výrobky na trhu? Stále se ptám na automobilový průmysl.

Kvalita výrobků WUZETEM je srovnatelná s originálními díly pro vstřikovací systémy vznětových motorů značek Bosch, Denso, Delphi nebo Siemens. Repasované automobilové díly poskytují téměř stejně vysokou kvalitu jako nové komponenty, ale jsou oproti nim výrazně levnější – odhadujeme, že až o přibližně 50 %.

Mezi nejčastěji repasované díly patří vstřikovací systémy, které náleží k nejdražším součástem moderních vznětových motorů. Jejich správný průběh repasování ovlivňuje mnoho faktorů. Úspěšnost repasování vstřikovacích systémů závisí na tom, zda ji provádí zkušený servis a zda používá náhradní díly nejvyšší kvality. To zaručuje trvalý bezproblémový provoz systémů. Součásti vstřikovačů, které vyrábíme, jako jsou trysky a pístní prvky, se již léta těší pověsti odolných a spolehlivých produktů.

Je cílem nedávné modernizace vašich strojů přeměnit váš závod na továrnu, která je v souladu s Průmyslem 4.0?

Ano, všechna nová řešení zavádíme v souladu s touto myšlenkou. Nejnovější investice společnosti jsou součástí dlouhodobé strategie zaměřené na zvýšení efektivity výroby, diverzifikaci sortimentu a zlepšení konkurenceschopnosti. Nákup zařízení, jako je stroj na povrchovou úpravu DLC (diamond-like carbon), specializované mycí stroje nebo stroj na přesné nástřiky, má zásadní vliv na kvalitu výroby, která je nejdůležitějším prvkem při budování konkurenční výhody.

Co je to povlak DLC? Dočetl jsem se, že ho používáte nejen v automobilovém, ale také v leteckém nebo zbrojním průmyslu.

Podrobný technologický postup nanášení nátěru byl navržen a implementován speciálně pro stříkací jehly používané pro vlajkové trysky v sortimentu společnosti. Před nanesením povlaku DLC na povrch jehly je provedeno přesné broušení, které zajišťuje velmi nízkou drsnost.

V automobilovém, leteckém i neautomobilovém průmyslu, a to jak v segmentu OEM, tak v segmentu poprodejních služeb, lze povlaky DLC použít tam, kde jsou díly a jednotlivé komponenty vystaveny extrémnímu tření a náročným pracovním podmínkám. Patří sem hnací nebo klikové hřídele, hlavy válců, ventily a jejich páky, převodovky, převody, náboje atd.

Co dělá každodenně vaše výzkumné a vývojové centrum?

Výzkumná a vývojová laboratoř nám umožňuje zdokonalovat naše výrobky a procesy spojené s jejich výrobou. Zde se testují všechny vlastnosti dílů a na jejich základě se vypracovává konstrukční dokumentace. Díky tomu může společnost neustále rozšiřovat svůj sortiment výrobků o stále nové a nové konstrukce v souladu s očekáváním trhu. Díky tomu je závod schopen vyrobit jakékoli přesné ocelové součásti pro použití v jakémkoli vozidle, stroji nebo zařízení. Hotové výrobky jsou ověřovány v průběhu výrobního procesu – laboratoř je vybavena dvěma zkušebními stoly pro testování CR vstřikovačů – Eragon EDX611D a Hartridge Sabre Expert, a zkušebním stolem pro testování jednotkových vstřikovačů – Cambox. Oddělení disponuje také specializovanými mikroskopy nebo pneumatickými měřicími přístroji.

Struktura a fungování oddělení vývoje, výzkumu a konstrukce ve společnosti WUZETEM umožňuje společnosti pružně reagovat na změny a nabízet produkt, který zákazník potřebuje. To posiluje pozici společnosti, a to i v mezinárodním měřítku.

Jaké jsou plány společnosti v blízké i vzdálenější budoucnosti? Přece jen žijeme v době úpadku používání vstřikovacích systémů nebo obecněji spalovacích motorů v automobilovém průmyslu.

Navzdory zdání mají spalovací motory před sebou ještě dlouhou cestu, zejména v oblasti těžkých nebo specializovaných vozidel, kam směřuje velká část naší produkce. Elektrické systémy mají stále svá omezení, jejichž překonání bude trvat mnoho let, možná desetiletí. Kromě toho jsme zmínili trh repasovaných vozidel, který je pro nás klíčový. Nepochybuji o tom, že i po zákazu nových osobních automobilů se spalovacími motory se ty, které jsou již v provozu, udrží na silnicích ještě mnoho let a vstřikovací systémy, které v nich pracují, budou potřebovat údržbu a opravy. Podle společnosti Persistence Market Research se očekává, že celosvětový trh s repasovanými automobilovými součástkami dosáhne v letech 2018 až 2026 růstu 7,1 %, což odpovídá téměř 91 miliardám USD. Jak ukazují výsledky nejnovější studie společnosti Otomoto, majitelé několik let starých automobilů stále častěji kupují repasované komponenty. Ty totiž poskytují téměř identickou kvalitu jako nové komponenty a jsou rozhodně levnější než ony.

Naše plány rozhodně nepočítají s tím, že bychom se stáhli z automobilového sektoru a soustředili se na jiná odvětví, v nichž působíme. Naopak, každý rok představujeme desítky nových výrobků pro nové modely vozidel.

Když už mluvíme o dalších odvětvích vašeho podnikání, nelze opomenout zbrojní průmysl, jehož role v souvislosti s událostmi na Ukrajině výrazně vzrostla. Je pravděpodobné, že jako polská společnost úzce spolupracujete s polskými ozbrojenými silami.

Ano, tato spolupráce trvá již dlouho, ale nelze popřít, že v poslední době se zintenzivnila v důsledku událostí za naší východní hranicí. Společnost WUZETEM je připravena plnit zakázky ozbrojených sil v oblasti přesné mechaniky. Řeč je například o vstřikovačích paliva pro tanky nebo bojová vozidla pěchoty, vyráběných technologií DLC na stříkacích jehlách. Dodáváme také přesné komponenty pro bezpilotní letouny, součásti naváděcích hlavic nebo zapalovače raket. Mezi univerzitami, s nimiž spolupracujeme, je i Vojenská technická univerzita, která nám pomáhá zavádět vylepšení výrobků, jež dodáváme do národního obranného sektoru.

Čtenáře by mohlo zajímat, že naše společnost získala od Ministerstva vnitra a administrativy licenci k podnikání v oblasti výroby a obchodu s výbušninami, zbraněmi, střelivem a výrobky a technologiemi pro vojenské nebo policejní použití. Tím se společnosti WUZETEM otevřely nové možnosti.

Více informací o společnosti naleznete na stránkách firmy WUZETEM.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!