NTK VEHICLE ELECTRONICS: Produkty s vysokým potenciálem prodeje na aftermarketu

17. června 2024, 12:22

V dnešní i budoucí mobilitě nabývají senzory motoru stále většího významu. Snižování emisí je stále palčivějším problémem, a proto NTK Vehicle Electronics – značka společnosti Niterra – získává na trhu klíčovou úlohu.

Ačkoli je řada lambda sond NTK Vehicle Electronics (s oxidem zirkoničitým, oxidem titaničitým nebo sondy širokopásmové/lineární) známá svou vysokou kvalitou a širokým pokrytím vozového parku, společnost ve skutečnosti poskytuje pro aftermarket řešení pro všechny oblasti senzorů. Podívejme se na některé méně známé, ale neméně důležité produkty z nabídky NTK Vehicle Electronics.

NTK Vehicle Electronics sortiment

Snímače teploty spalin (EGT)

Snímače teploty spalin se používají k monitorování teploty turbodmychadel, katalyzátorů, filtrů pevných částic a systémů redukce oxidů dusíku, jakož i optimálního bodu provozu, čímž chrání příslušné komponenty před teplotním přetížením a udržují je v požadovaném teplotním rozmezí pro optimální míru konverze. V tomto ohledu jsou snímače teploty spalin důležitou součástí systému redukce škodlivých látek ve výfukových plynech.

Existují dva typy snímačů teploty spalin: PTC a NTC. U PTC snímačů (s kladným teplotním koeficientem) se odpor zvyšuje s rostoucí teplotou. Naproti tomu u snímačů NTC (se záporným teplotním koeficientem) odpor s rostoucí teplotou klesá.

NTK Vehicle Electronics již řadu let dodává snímače NTC do prvovýroby i na aftermarket a letos uvedla na trh také snímače PTC. Tento vývoj umožňuje splnit rostoucí komplexní požadavky na automobilové motory i přísnější emisní normy. Mnoho výrobců vozidel nyní skutečně instaluje jak snímače PTC, tak i NTC, aby mohli spolehlivě měřit teplotu výfukových plynů na různých místech.

Značka NTK Vehicle Electronics nabízí na aftermarketu 285 referencí, které pokrývají 61 milionů automobilů jezdících v Evropě. Snímače EGT používají komponenty, které odolávají teplotám od -40 °C do 900 °C.

Ventily pro systém recirkulace výfukových plynů (ventily EGR)

Ventily EGR, které jsou součástí všech evropských vznětových motorů a stále většího počtu zážehových motorů (aby splňovaly přísné evropské emisní normy), slouží ke snížení emisí oxidů dusíku (NOx), které mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Oxidy dusíku vznikají během spalovacího procesu, kdy se při vysokých teplotách spalování spojí molekuly dusíku a kyslíku obsažené ve směsi paliva a vzduchu.

Aby se snížily emise těchto škodlivých látek, odebírá EGR ventil výfukové plyny z výfukového potrubí a znovu je přivádí do sacího potrubí, kde se mísí s čerstvým vzduchem. To má dvojí účinek: jednak se redukuje množství kyslíku ve směsi paliva a vzduchu, jednak se snižuje teplota, čímž se zmenšuje množství oxidů dusíku produkovaných motorem. To lze skutečně nazvat inteligentním využitím vzduchu.

NTK Vehicle Electronics nabízí tři různé typy ventilů EGR – “pneumatické”, “elektrické” a “elektrické s chladicí jednotkou”. Pneumatické EGR ventily mají vakuově ovládanou membránu. Elektrické EGR ventily jsou ovládány pomocí integrované elektroniky. Tyto ventily jsou řízeny přímo řídicí jednotkou motoru a lze je nastavovat s mnohem větší přesností. Dále to jsou elektrické EGR ventily s chladicí jednotkou pro další snížení teploty výfukových plynů.

Nabídka ventilů EGR značky NTK Vehicle Electronics v současné době zahrnuje 94 položek, což představuje 40% pokrytí trhu, přičemž do konce listopadu se bude jednat o 100 položek a 42% pokrytí evropského vozového parku.

Snímače tlaku (MAP) a snímače hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF)

Snímače tlaku a váhy vzduchu, které jsou nedílnou součástí systému řízení motoru, slouží k přenosu informací do elektronické řídicí jednotky (ECU) a umožňují jí určit správné množství paliva potřebné pro optimální chod motoru.

Většina snímačů MAF se vyrábí ve dvou variantách: s technologií hot-wire a s technologií hot-film. Tyto snímače nemají žádné pohyblivé části a k měření hmotnosti vzduchu používají elektrický proud. Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, který je umístěn mezi sacím potrubím a vzduchovým filtrem, má zásadní význam pro fungování systému řízení motoru tím, že určuje množství vzduchu vstupujícího do sacího systému u vznětových a zážehových motorů. Na základě informací o hmotnosti vzduchu je modul řízení motoru schopen korigovat a dodávat do motoru správné množství paliva. U vznětových motorů se váha vzduchu používá především k řízení recirkulace výfukových plynů (EGR).

Snímače tlaku lze naopak rozdělit do dvou skupin: snímače tlaku v sacím potrubí a snímače tlaku v systému přeplňování. Poskytují řídicí jednotce v reálném čase údaje o tlaku v sacím potrubí/při přeplňování, přičemž měří tlak vzduchu pro výpočet množství paliva a kalibraci zapalování, což je rozhodující pro udržení výkonu motoru.

NTK Vehicle Electronics nabízí 377 dostupných referencí snímačů tlaku a hmotnosti nasávaného vzduchu, které jsou vhodné pro největší počet vozidel na trhu (váhy vzduchu až pro 156 milionů vozidel a snímače tlaku až pro 213 milionů vozidel). Kromě toho je pamatováno na pět různých typů zástrček, které zajišťují montáž pro 25 milionů vozidel.

Snímače otáček motoru a snímače polohy vačkového a klikového hřídele

Časování je klíčovým faktorem pro správný chod spalovacího motoru. Ve velmi složitých procesech, které probíhají při běhu motoru, je účelem snímačů otáček a polohy poskytovat řídicí jednotce nejdůležitější informace potřebné k udržení chodu motoru tím, že jí vysílají signály týkající se otáček a polohy klikového a vačkového hřídele.

NTK Vehicle Electronics vyrábí dva typy snímačů otáček a polohy: snímače polohy klikového hřídele a snímače polohy vačkového hřídele. Klikový hřídel, který je spojen s písty, převádí lineární a vertikální práci pístů na rotační pohyb, který pohání motor a uvádí vozidlo do pohybu. Snímač polohy klikového hřídele kontroluje jeho otáčky i polohu.

Vačkový hřídel má zase za úkol otevírat a zavírat ventily. Je spojen s klikovým hřídelem a je jím poháněn. Vačkový hřídel se otáčí poloviční rychlostí než klikový hřídel. Snímač polohy vačkového hřídele nepřetržitě měří jeho polohu a pomáhá řídicí jednotce při určování správného časování zapalování a vstřikování paliva.

S 562 referencemi snímačů polohy klikového a vačkového hřídele pokrývá NTK Vehicle Electronics 78 % trhu, což je více než jakákoli jiná prémiová značka na trhu.

Značka NTK Vehicle Electronics, která je již nyní celosvětovým lídrem v oblasti snímačů, se hodlá ještě více zaměřit na rozšíření své již tak rozsáhlé nabídky pro aftermarket a pokračovat ve svém poslání zajistit vyšší účinnost spalování ve všech vozidlech.

Author: AnM
Journalist at MotoFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!