Jak silná je pozice výrobců prémiových dílů? Zúčastněte se ankety

1. prosince 2023, 11:35

Zkusme si pomocí grafu představit, jaký je vztah mezi stářím vozidla a typem dílů, které se používají k jeho servisu a opravám? Když je vůz nový, používají se k jeho servisu v naprosté většině prvotřídní díly. Čím je vůz starší, tím klesá podíl prémiových dílů ve prospěch ostatních skupin – střední a nízké cenové hladiny.

Klíčové jsou pro graf průsečíky mezi vyšší a střední cenovou skupinou a mezi střední a nižší cenovou skupinou – zde probíhá na trhu největší konkurence, která se snaží tyto body posunout ve svůj prospěch (výrobci dílů vyšší třídy by chtěli, aby jejich díly byly používány po co nejdelší „životnost“ vozu, a výrobci dílů střední třídy by chtěli, aby jejich výrobky byly používány v co nejmladších vozech), a totéž platí pro segment nižší ceny.

Výše uvedený graf je samozřejmě pouze ilustrativní, ale s vaší pomocí, tedy účastí v našem průzkumu, můžeme nakreslit reálný graf odrážející skutečnou situaci na trhu. Aby to bylo možné, odpovězte prosím na následující otázky:

(Vezměte prosím na vědomí, že pro každou věkovou kategorii automobilů by se součet odpovědí měl rovnat 100 %)

V jakém procentuálním poměru používáte ve vaší dílně k opravě vozů v daných věkových kategoriích díly z daných cenových skupin (vysoká, střední, nízká)?

Automobily do stáří 2 let

Napište níže body, které odpovídají procentům (%)

Body: 0 / 100

Automobily ve věku 6 až 8 let

Body: 0 / 100

Automobily ve věku 12 až 14 let

Body: 0 / 100

Automobily starší než 18 let

Body: 0 / 100

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!