MEYLE-ORIGINAL senzory rozdílu tlaku pro včasnou regeneraci filtrů pevných částic

26. března 2018, 11:53

Defektní senzor rozdílů tlaku (DP-senzor) může vést až k nevratnému poškození filtru pevných částic – s vysokými následnými škodami – poškození turba nebo motoru. Díky včasné výměně za MEYLE-ORIGINAL senzor rozdílu tlaku zamezíte dlouhodobě vzniku takovýchto škod. 

Pokrytí autoparku celosvětově více jak 26 milionu dieselových vozidel 7 referencemi od MEYLE

Mapy MEYLE-ORIGINAL DP –  senzorů, vyrobené podle OE specifikací jsou plně kompatibilní s řídícími jednotkami vozidel. Toto výrazně snižuje nebezpečí následných škod a chybných diagnóz na vozidle.

Pro zajištění co nejvyšší možné kvality je senzibilní elektronika tohoto MEYLE-ORIGINAL DP-senzoru vyráběna v tzv. „čistých“ prostorách. Ve výfukovém systému měří tento senzor tlak před a za filtrem pevných částic. Na základě rozdílu těchto tlaků se vyhodnocuje stupeň zanesení filtru pevných částic a start regenerace.

V případě, že tento senzor má poruchu, nebo nepracuje správně, tak může dojít k tomu, že není včas zahájena regenerace a dojde k nevratnému ucpání filtru. Toto může nakonec vést k velmi drahým následným škodám, jako například poškození turba. Z těchto důvodů je bezpodmínečně nutné vadný senzor okamžitě vyměnit. Výpadek senzoru je signalizován řidiči rozsvícením varovné kontrolky na palubní desce. Dále je nutné při výměně filtru pevných částic také současně vyměnit senzor rozdílu tlaku.

V současnosti pokrývají tyto MEYLE-ORIGINAL DP- senzory více jak 26 miliónů vozidel. Zavedením dalších referencí tento rok MEYLE posílí svoje postavení v tomto stále rostoucím segmentu trhu a zvýší pokrytí vozového parku na více jak 50 miliónů vozidel.

MEYLE servisní tip:

1. Při poruše senzoru rozdílu tlaku, který je signalizován varovnou kontrolkou na palubní desce, je bezpodmínečně nutná okamžitá výměna tohoto senzoru, aby se předešlo vzniku vysokých následných škod na filtru pevných částic.

2. Při výměně filtru pevných částic vždy vyměnit i senzory rozdílu tlaků.

3. MEYLE doporučuje při výměně DP-senzorů zároveň vyměnit i přívodní hadičky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!