Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR)

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR)

  • Přepeřská 1809
    511 01 Turnov
  • www.sacr.cz
  • +420 481 313 674

SAČR je dobrovolným a nezávislým profesním sdružením osob - statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, svazů a sdružení působících v autobranži atd.

Tím, že se výše uvedený statutární zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem svazu, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základní činnosti:
- poradenská služba členům (technická, právní, marketingové konzultace, zasílání pravidelných "Aktuálních informací členům SAČR" e-mailem atd.),
- participace na "Rozhodčím a mediačním institutu AutoSAP / SDA / SAČR pro mimosoudní řešení sporů,
- zastoupení v sektorové radě (Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací),
- pořádání konferencí, odborných seminářů a stáží,
- odborná gesce při pořádání celostátních soutěží "Autoservis roku", "Pneuservis roku" a "Autoopravář roku" a celostátních i mezinárodních soutěží učňů,
- aktivní činnost v oblasti odborného školství a vzdělávání,
- spolupráce se školami vyučujícími autoobory,
- spolupráce s tuzemskými partnerskými svazy (Sdružení automobilového průmyslu, Svaz dovozců automobilů, Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky atd.),
- spolupráce se zahraničními svazy s obdobnou činností (zejména sousedních států, jako je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe atd.).

Články o společnosti:

GDPR - hrozba i pro branži autoopravárenství? Doporučujeme

GDPR - hrozba i pro branži autoopravárenství?

Platnost GDPR, neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, se kvapem blíží a dotkne se spousty firem. Mezi jinými také obchodníků s automobily, všech autoservisů, prodejců dílů, e-shopů apod. Za porušení GDPR přitom hrozí pokuta do výše 20 mil. eur. Aktuální informace se dozvíte na semináři sdružení SAČR.

Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Celostátní praktický právní seminář se zaměřením pro prodejce automobilů a autoservisů pod patronací SAČR.

SISA pro zachování STK i SME

V souvislost s připravovanými změnami zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích SISA vyjádřila plnou podporu stanovisku SAČR na zachování existence samostatného měření emisí vozidel vedle pravidelných technických prohlídek a tudíž zachování jak stanic technické kontroly (STK), tak i stanic měření emisí (SME). SISA považuje tuto variantu za rozumnou, reálně snadno […]

SAČR: Stanovisko k STK a SME

Stanovisko a požadavky SAČR v oblasti povinných technických prohlídek ve stanicích technické kontroly (STK) a měření emisí silničních vozidel ve stanicích měření emisí (SME) v České republice v souvislosti se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU. Mediální kampaň V neděli 22.5.2015 odvysílala ČT1 v hlavní zpravodajské relaci "Události" reportáž "Měření emisí a STK v jednom", […]

Pár postřehů k valné hromadě SAČR

Rádi bychom se, jako redakce portálu MotoFocus, vyjádřili k pár tématům, které zazněly na valné hromadě Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Mimo hlavní bod programu, což bylo zvolení nového vedení, zaznělo několik příspěvků, které nás zaujaly. Dovolte, abychom začali od konce valné hromady a to od volby nové správní rady, dozorčí […]

Více