Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR)

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR)

SAČR je dobrovolným a nezávislým profesním sdružením osob – statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, svazů a sdružení působících v autobranži atd.

Tím, že se výše uvedený statutární zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem svazu, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základní činnosti:
– poradenská služba členům (technická, právní, marketingové konzultace, zasílání pravidelných “Aktuálních informací členům SAČR” e-mailem atd.),
– participace na “Rozhodčím a mediačním institutu AutoSAP / SDA / SAČR pro mimosoudní řešení sporů,
– zastoupení v sektorové radě (Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací),
– pořádání konferencí, odborných seminářů a stáží,
– odborná gesce při pořádání celostátních soutěží “Autoservis roku”, “Pneuservis roku” a “Autoopravář roku” a celostátních i mezinárodních soutěží učňů,
– aktivní činnost v oblasti odborného školství a vzdělávání,
– spolupráce se školami vyučujícími autoobory,
– spolupráce s tuzemskými partnerskými svazy (Sdružení automobilového průmyslu, Svaz dovozců automobilů, Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky atd.),
– spolupráce se zahraničními svazy s obdobnou činností (zejména sousedních států, jako je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe atd.).

Články o společnosti:

Vystoupení Ing. Josefa Lhotáka na valné hromadě SAČR Stojí za přečtení

Vystoupení Ing. Josefa Lhotáka na valné hromadě SAČR

Vystoupení Ing. Josefa Lhotáka, prezidenta SAČR, na valné hromadě s volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) s doprovodným programem.

Valná hromada a volba vedení SAČR

Dne 28.listopadu 2019 proběhla valná hromada s volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

Tisková konference SISA a SAČR

Ve čtvrtek 16. května se uskutečnila tisková konference SISA při příležitosti 25. výročí založení sdružení. Na začátku konference bylo promítnuto video, které zajímavou formou poskytlo účastníkům přehled o základních oblastech nezávislého aftermarketu.

Systém certifikovaných oprav vozidel po dopravních nehodách

Zpravodajská relace, odvysílaná nedávno televizí ČT 1 na téma certifikovaných oprav vozidel po dopravních nehodách, vyvolala v autoopravárenské branži poměrně značnou reakci. Přinášíme rozhovor, který vyšel v posledním vydání časopisu AMP servisu s Ing. Josefem Lhotákem, prezidentem SAČR.

GDPR – hrozba i pro branži autoopravárenství? Doporučujeme

GDPR – hrozba i pro branži autoopravárenství?

Platnost GDPR, neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, se kvapem blíží a dotkne se spousty firem. Mezi jinými také obchodníků s automobily, všech autoservisů, prodejců dílů, e-shopů apod. Za porušení GDPR přitom hrozí pokuta do výše 20 mil. eur. Aktuální informace se dozvíte na semináři sdružení SAČR.

Více