Vystoupení Ing. Josefa Lhotáka na valné hromadě SAČR

22. ledna 2020, 11:08

Vystoupení Ing. Josefa Lhotáka, prezidenta SAČR, na valné hromadě s volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) s doprovodným programem.

28. listopadu 2019 od 13 hodin v kongresovém sálu Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Květnového povstání 194, 103 00 Praha 10 – Benice.
(vybrané pasáže projevu)

Ing. Josef Lhoták, prezidenta SAČR
Ing. Josef Lhoták, prezidenta SAČR

Dámy a pánové, vážení členové svazu, vážení hosté,

další bod dnešního programu, ještě před volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta svazu, se týká činnosti svazu a některých aspektů vývoje a změn v oblasti obchodu a servisu motorových vozidel v České republice i v širším kontextu. Omezím se jen na zásadní věci, protože především musíme společně zvolit vedení SAČR pro další tříleté volební období. Hlubší analýza nejbližšího vývoje by si totiž vyžádala mnohem, mnohem víc času. K tomu budeme mít jistě jiné příležitosti.

Stav a činnost SAČR

Pokud jde o stav a činnost SAČR, uvedu několik klíčových údajů a zmíním se zejména o činnosti v uplynulém volebním období. Členská základna svazu se během posledních tří let nijak podstatně nezměnila. Ano, máme některé nové členy, a jsou to i reprezentanti významných firem, ale to, že se nemůžeme opřít o narůstající počet členů, považuji za neúspěch. Za neúspěch svazu, správní rady i můj osobní.

Členský příspěvek, jak víte, zůstává už po řadu let stále stejný, nechceme ho zvyšovat, a to umožňuje činnost jen v poněkud omezeném rozsahu, i když SAČR nemá žádného placeného funkcionáře, žádný placený aparát, nevyplácí se například ani žádné cestovné atd. Členský příspěvek 4.000,- Kč ročně je poměrně nízký. Pro členy SPOČR, Spolku autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR, je příspěvek ještě nižší.

Jinak jen pro vaši informaci – stejný roční příspěvek jako SAČR má například Společenstvo kominíků České republiky. Ti ovšem mají navíc zápisné pro nové členy ve výši 6.000,- Kč. Myslím, že to nevyžaduje další komentář. Členské příspěvky jsou jediným zdrojem financí svazu. Pokud jde o výdajovou stránku, k významné změně, ke snížení, dojde. O tom za malou chvíli.

Jen pro pořádek připomenu, že SAČR je členem Hospodářské komory ČR a také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Upřímně řečeno, obě instituce přímo, přímo pro náš svaz nedělají takřka nic. Když opomenu zasílání monitoringu tiskových zpráv a některých materiálů informativního nebo právního charakteru. Nic jiného jsme ale ani neočekávali. Proč jsme tedy členy? Protože jak Hospodářská komora ČR, tak uvedená Asociace hrají poměrně významnou roli při vytváření českého podnikatelského prostředí a při obhajobě zájmů podnikatelů či živnostníků. My to podporujeme, jsme solidární.

Nedílnou součástí činnosti svazu je také, proč to tajit, seriózní lobbyistická politika. Jen se o ní z pochopitelných důvodů většinou nijak detailně nemluví.

SAČR je už takřka patnáct let členem mezinárodní asociace CECRA se sídlem v Bruselu. Členové správní rady a dozorčí komise už vědí a rozhodli, že to se za pár týdnů změní. Jak? A důvod?

Od svého vstupu do CECRA platí SAČR do Bruselu každý rok členský příspěvek. Za uplynulé tříleté volební období to bylo několik set tisíc korun. Každým rokem se přitom členský příspěvek do Bruselu zvyšuje a teď už představuje bezmála třetinu rozpočtu svazu. Z hlediska celkové finanční situace je to příliš, příliš velká částka. Ale to není hlavní problém.

SAČR vstoupil do asociace CECRA ze dvou hlavních důvodů. Chtěli jsme být, nazvu-li to tak, bezprostředně u dění v Bruselu, zařadit se mezi obdobné ostatní západoevropské svazy a podpořit pozici CECRA v lobbyistické činnosti hlavně vůči orgánům Evropské unie. Tak to byl první důvod.

Druhým důvodem byl velmi dobrý informační servis, který CECRA tehdy poskytovala. V době, kdy se začala plně aplikovat například „autařská“ bloková výjimka a vše s tím spojené, bylo naše členství v asociaci CECRA užitečné, plně na místě. CECRA zejména pod vedením Prof. Dr. Jürgena Creutziga byla aktivní, dobře lobbovala, odrážela některé ataky ze strany výrobců automobilů a poskytovala všem členům cenné informace.

To se však radikálně změnilo, když v čele stanul nejprve první a pak druhý francouzský prezident. Činnost tohoto bruselského sdružení se stávala stále neprůhlednější, informace, které jsme dostávali jsem raději ani nepublikoval, protože velmi často šlo například jen o přehledy prodejů aut apod. Zkrátím to.

Z asociace CECRA postupně odešly významné evropské svazy, jako Federauto (Itálie), Faconauto (Španělsko), NFDA (Velká Británie). O tom, že už tam nejsou ani polský PIM a obdobný svaz maďarský, ani nemluvě. Vše vyvrcholilo oznámením, že klíčový německý svaz ZDK, který se podílel rozhodujícím způsobem na krytí rozpočtu CECRA, oznámil ukončení členství v CECRA k 31. prosinci 2018, tedy ke konci minulého roku. Na základě rozhodnutí správní rady na posledním jejím zasedání bude členství SAČR v asociaci CECRA ukončeno s koncem tohoto roku. Tedy roku 2019.

Ústup z Bruselu to však neznamená. Německý svaz ZDK totiž inicioval založení nové asociace s názvem „Alliance of European Car Dealers and Repairers“ (tedy Aliance nebo Sdružení evropských automobilových dealerů a opravářů / AECDR). Členy této aliance jsou již svazy prodejců a opravářů motorových vozidel z Německa, Velké Británie, Belgie, Švédska, Norska, Finska a Dánska. S dalšími svazy, např. s rakouským, se nyní jedná. Tato nová aliance je již zapsaná i do registru Evropské komise. Prostory v Bruselu, kancelář, zasedací místnost a příslušenství, poskytuje zdarma ZDK.

Členství v alianci prozatím není spojené s žádným členským příspěvkem. Na společných jednáních je dán přesný program, a kdo se chce zúčastnit, cestovné a ubytování si platí sám. Jasný je i první cíl aliance, zajistit novou, vyváženou blokovou výjimku. O té se ještě zmíním.

Dalším úkolem nové aliance je kupříkladu celá rozsáhlá oblast kolem dat. To opravdu jen naznačím. Výrobci a importéři zavazují své dealery k předávání údajů o zákaznících. Jenomže výrobci a importéři to mohou využít v systémech tzv. inteligentních vozidel a nabízet přímo svoje služby. Jinak uvedeno, vlastně soutěžit se svými autorizovanými obchodníky a servisy. S konkurenční výhodou, protože mají kontrolu nad datovým fondem.

Dealeři tedy musí mít férový, bezbariérový, bezpečný a technologicky neutrální přístup k datům o vozidle v reálném čase atd. Model tzv. „Propojeného vozidla (ExVe)“ nabízený výrobci vozidel, není přijatelný, protože ten předpokládá všechnu komunikaci s vozidlem přesměrovávat přes soukromý server výrobce a jen limitovanou podskupinu dostupnou třetím stranám. Přitom musí jít o standardizovanou, zabezpečenou, na bázi interoperability založenou, volně přístupnou platformu, zajišťující kromě dalšího bezbariérový přístup autorizovaných obchodníků a servisů k údajům generovaným vozidlem a decentralizovanou komunikaci s vozidlem pro alternativní poskytovatele servisních služeb, kteří získají přímý souhlas zákazníka.

Následuje další stránka  →

Související články

Valná hromada a volba vedení SAČR
Valná hromada a volba vedení SAČR

Dne 28.listopadu 2019 proběhla valná hromada s volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!