V roce 2018 více než polovina kontrolovaných autobazarů porušila zákon

4. února 2019, 13:02

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje dodržování povinností při prodeji ojetých automobilů. V průběhu roku 2018 uskutečnila celkem 83 kontrol autobazarů a v 50 případech zjistila porušení právních předpisů.

V roce 2018 dle ČOI více než polovina kontrolovaných autobazarů porušila zákon

Nejčastěji prodejci používali nekalé obchodní praktiky, které pak mohou negativně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele při nákupu ojetého vozidla, nebo řádně neinformovali o vlastnostech prodávaných vozidel.

Akce byla zaměřená na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Hlavním cílem bylo ověření, jakým způsobem jsou poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména o počtu najetých kilometrů. Dále se zaměřila na správnost poskytování informací při uzavírání kupních smluv, jako například, počet předchozích majitelů nebo zda bylo vozidlo havarováno.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ČOI zjistila při 47 kontrolách (při některých kontrolách bylo porušeno více ustanovení zákona o ochraně spotřebitele):

  • v 27 případech prodávající porušil zákaz užití nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 a 5a)
  • v 14 případech prodávající neinformoval řádně o vlastnostech prodávaných výrobků (§ 9 odst. 1)
  • v 9 případech neinformoval prodávající jasným způsobem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 9 případech nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12)
  • v 8 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
  • v 7 případech nebyl dodržen správný proces vyřizování reklamací (§ 19)

Česká obchodní inspekce za výše uvedené nedostatky pravomocně uložila celkem 73 pokut v celkové výši 2.081.500 Kč.

Nejvyšší pokuta ve výši 300.000 korun byla uložena spol. Auto Diskont s.r.o. Tato společnost porušila zákaz nekalých obchodních praktiky, jelikož uvedla nepravdivé údaje o technickém stavu vozidla BMW v hodnotě 215.000 korun. V nabídce vozidla uveřejněné na auto-diskont.cz a při prohlídce v provozovně Nepomucká v Plzni před uzavřením kupní smlouvy deklarovala, že se jedná o vozidlo nehavarované ve velmi zachovalém stavu. Podle kupní smlouvy, jejíž součástí je „Protokol o zkušební jízdě a předání vozidla“, se jednalo o vozidlo ve velmi špatném až nevyhovujícím technickém stavu, nadměrně opotřebované a havarované.

U totožného vozidla se společnost dopustila další nekalé obchodní praktiky, jelikož spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy neuvedla podstatné údaje o nabízeném vozidle. Stav tachometru totiž neodpovídal počtu ujetých kilometrů.

Další pokuta ve výši 90.000 korun byla pravomocně uložena fyzické osobě provozující autobazar v ulici Pražská v Náchodě. Prodávající na dotaz inspektorů, v postavení spotřebitele, uvedl, že vůz Škoda Octavia je dovezen z Francie a stav tachometru je 150.553 km. Ze znaleckého posudku však vyplynulo, že skutečný stav najetých kilometrů byl 249.687 km. Informaci poskytnutou prodávajícím nelze považovat za řádnou, jelikož podle § 9 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!