Bezpečnost vozidel: automobilky požadují rychlé přijetí nových požadavků EU

20. února 2019, 10:49

Před klíčovým hlasováním Evropského parlamentu o aktualizaci nařízení o obecné bezpečnosti, která upravuje bezpečnostní systémy v nových vozidlech, doufá Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) v rychlé přijetí tohoto důležitého právního předpisu.

Bezpečnost vozidel z pohledu ACEA

„Evropský automobilový průmysl se zavázal, že bude hrát svou roli v pokračování snižování dopravních a smrtelných nehod,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert. „V této souvislosti vítáme revizi nařízení o obecné bezpečnosti a podporujeme širokou škálu bezpečnostních opatření navržených v květnu Evropskou komisí.“

Patří sem požadavek, aby všechny nové typy vozidel byly vybaveny systémem autonomního nouzového brzdění (AEB), který automaticky nastartuje brzdné manévry v případě bezprostřední srážky. Mezi další opatření podporovaná průmyslem patří systémy k detekci ospalosti a pozornosti, signály nouzového zastavení a systémy varování při sjezdu z jízdního pruhu.

Několik těchto bezpečnostních technologií má tu výhodu, že současně řeší různé druhy nehod. Například nehody související s odvrácením pozornosti mohou být také sníženy systémem výstrahy AEB a sjezdem z jízdního pruhu. Podobně AEB rovněž zabrání nebo sníží závažnost čelních a bočních nehod, což sníží potřebu dodatečných opatření k řešení tohoto typu nehody.

Ve všech zvažovaných opatřeních by poslanci EP měli sjednotit dobu zavedení s dobou vývoje výrobku, která by umožnila nejméně tři roky pro nové typy vozidel ode dne vstupu nařízení v platnost.

Jonnaert: „I když věříme v obrovský potenciál technologie bezpečnosti vozidel, sama o sobě nikdy nebude postačovat. Vyzýváme proto tvůrce zákonů, aby přijali skutečně integrovaný přístup k bezpečnosti silničního provozu; kombinovat novou technologii vozidel s lepší infrastrukturou a bezpečnějším chováním řidiče.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!