SKF otevřelo REP Centrum v Ostravě

, 13. září 2019, 10:26

Dne 12. 9. 2019 bylo otevřeno Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro které jsou služby centra určené, tak mezinárodní tým SKF.

SKF otevřelo REP Centrum v Ostravě

„Znalosti a data jsou dostupná odevšud, co doopravdy potřebujeme, jsou chytré filtry,“ zdůraznil ve svém úvodním proslovu Marek Pracki, oblastní manažer SKF pro centrální Evropu, střední Východ a Afriku.

 Tomáš Kozelský, manažer Centra vzdálené diagnostiky SKF, slavnostní otevření centra zahájil. Ve svém úvodním proslovu vysvětlil, v čem spočívá hlavní přínos nového centra.

„Zákazníkům nyní poskytujeme mnohem lepší podporu a komplexnější služby, protože naše vlastní struktura je těsněji propojena. Prediktivní údržba a zásahy, které jsou v rámci údržby čas od času nutné, pak fungují mnohem rychleji a spolehlivěji,“ podotýká Kozelský.

Na toto uvítání navázal Marek Pracki svou prezentací, ve které zmiňoval především velké změny a příležitosti, které digitalizovaný svět skýtá. Proměňují se nejen produkty samotné, ale také partnerské vztahy firem, které jsou čím dál více založené na služebním modelu, nikoliv jen prodejním.

Centrum bylo pokřtěno přípitkem a ceremoniálem přestřižení pásky. Hned poté diagnostik SKF Martin Kubáč všem zúčastněným ukázal, co vše je možné v centru dělat.

„V monitoringu je zásadní počet sledovaných zařízení. Diagnostika stroje je založená na průměrných datech, která se zkvalitňují s počtem připojených zařízení,“ zdůrazňuje Kubáč důležitost centra, kde je možné data ze strojů různých firem porovnávat.

Po ukázce kompetencí centra představil Adam Kovalcik z Třineckých železáren, jak vypadá spolupráce firmy, ve které působí, s SKF.

„Úzká spolupráce výrobní firmy a dodavatelem částí ve vyráběných strojích používaných je naprosto zásadní. Díky tomu, že víme jaké všechny možnosti a nástroje SKF má, tak můžeme náš partnerský potenciál využívat naplno,“ uvádí Kovalcik.

Do těchto možností řadí právě i vzdálenou diagnostiku, kterou centrum poskytuje.

 Centrum vzdálené diagnostiky nabízí především monitoring a diagnostiku strojů. Experti v centru vyhodnocují data získaná ze strojů a zákazníkům poskytují reporty vycházející z těchto dat. Na základě dat experti uvádějí také doporučení pro například včasné domazání či výměnu ložisek, aby nedošlo k neplánované odstávce, která má často na svědomí výpadek ve výrobě a finanční ztráty.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!