Pozastavení činnosti kontrolního technika na základě propadnutí jeho profesního osvědčení nehrozí. Musí to však ohlásit

2. dubna 2020, 13:42

Přikládáme dopis Ministerstva dopravy z 11. 3. 2020, zveřejněný na webu ASEM, který informuje o řešení situace kontrolních techniků.

V případě, že nastane situace, že u kontrolního technika, kterému končí platnost profesního osvědčení, a to v době nařízené karantény, kdy tento kontrolní technik nemůže absolvovat prohlubovací kurz nebo vykonat přezkoušení, právě z důvodu nařízené karantény, nebo v souvislosti s vydanými mimořádnými opatřeními (dále jen „karanténa“), oznámí tuto skuečnost ministerstvu e-mailem na jednu z uvedených e-mailových adres.

​Pádným důvodem tak mohou být dle tučně vyznačeného např. i zrušená školení, na které byli kontrolní technici přihlášení, jenž školící střediska začala rušit s ohledem na později vydaná omezení v počtu shromažďujících se osob na jednom místě.

Dne 16. 3. 2020 pak MDČR dále informuje emailem:

Ministerstvo dopravy s okamžitou platností zrušuje do odvolání v době opatření související s omezením pohybu na základě rozhodnutí vlády ČR veškeré zkoušky a přezkoušení. Náhradní termíny zkoušek a přezkoušení budou zveřejněny neprodleně po skončení mimořádných opatření.

Probíhající kurzy, u kterých musí dojít k přerušení, se přiměřeně prodlužují tak, aby byla splněna osnova výuky.

Účastníku prohlubovacího kurzu, který byl již přihlášen v Informačním systému technických prohlídek na konkrétní termín přezkoušení, a který je zrušen, bude automaticky nastavena platnost osvědčení tak, aby mohl provádět technické prohlídek nebo měření emisí vozidel s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v souvislosti s vydávanými mimořádnými opatřeními. Přezkoušení je povinen vykonat v nejbližším termínu po ukončení mimořádných opatření související s omezením pohybu.

>ASEM ještě před zpřísňujícími omezeními navrhoval Ministerstvu dopravy zavést možnost školení kontrolních techniků online, např. formou video školení a dalších interaktivních aplikací, které by neřešilo jen otázku přezkoušení, jenž je problematikou poměrně komplexnější. Online školení by dle ASEM měla i další přidané hodnoty, jak ve zvýšení kvality školení a naopak snížení ceny a nároku na čas, které tíží kontrolní či emisní techniky. Proto tuto připomínku ASEM předalo MDČR i v rámci mezirezortního připomínkovacího řízení k nově připravovaným vyhláškám.

Kompletní dopis ke stažení ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!