Otevření trhu s „viditelnými díly“ ve Francii – úspěch organizace FEDA

9. září 2021, 15:39

Ve Francii, stejně jako v mnoha dalších evropských zemích, mají výrobci automobilů (prakticky) monopol na nabídku viditelných částí karoserie na trhu. Tato situace se již brzy změní díky úsilí organizace FEDA, která je spojena s francouzským nezávislým automobilovým trhem.

Konec monopolu výrobců automobilů ve Francii

FEDA již mnoho let bojuje za liberalizaci francouzských předpisů pro obchodování s díly karoserií vozidel. Až dosud měli výrobci automobilů v zemi 25letou exkluzivitu na dodávky těchto dílů. Toto období se počítalo od okamžiku registrace průmyslového vzoru dílu, ale v praxi to znamenalo monopolní postavení na trhu. Nezávislí výrobci mohli nabízet pouze viditelné díly karoserie pro velmi stará vozidla. Majitelé mladších vozidel byli odsouzeni k nákupu originálních, ale obvykle velmi drahých dílů s logem výrobce vozidla.

Díky rozhodnutí francouzských orgánů, které schválila Ústavní rada země, se doba exkluzivity pro výrobce vozidel na dodávky viditelných dílů zkrátí z 25 na 10 let od registrace projektu. Výjimku tvoří prosklené části (okna, vnější zrcátka), které budou zcela vyňaty z ochrany průmyslového vzoru.

Změna předpisů do značné míry otevře trh s díly karoserie mnoha nezávislým výrobcům a distributorům dílů ve Francii. Nová nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

Liberalizace předpisů pro nezávislý trh s náhradními díly ve Francii je pro FEDA, která se o to zasazovala řadu let, velkým úspěchem. Je to však také další pozitivní signál z Evropy (podobnou změnu předpisů již dříve zavedlo Německo). V zemích se silnými značkami vyrábějícími vozidla byla dosud volná soutěž na trhu s nezávislými díly značně omezena.

Doufejme, že příkladu Francie budou následovat i další evropské země a že i u nás se brzy otevře trh s karosářskými díly nezávislým výrobcům a distributorům.

Author: AnM
Journalist at MotoFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!