Rozhovor s Maciejem Oleksowiczem – prezidentem společnosti Inter Cars SA

16. prosince 2022, 16:42

Končí další rok plný nečekaných výzev. Jak se s nimi vypořádal jeden z největších distributorů automobilových dílů v Evropě, společnost Inter Cars, a jaké jsou její plány do budoucna? Hovoříme s Maciejem Oleksowiczem, předsedou představenstva společnosti Inter Cars SA, který zároveň zastává funkci ředitele pro strategii Inter Cars Group.

Jak se vaše společnost vypořádala s důsledky pandemie a válkou na Ukrajině – zejména pokud jde o problémy se zásobováním?

Maciej Oleksowicz: Problémy s dostupností se samozřejmě dotkly i společnosti Inter Cars a celého našeho odvětví. V některých oblastech tyto problémy přetrvávají dodnes. Ve společnosti Inter Cars jsme se poměrně brzy rozhodli pro tvorbu vysokých skladových zásob. Klíčové pro efektivní reakci na problémy bylo to, s čím je naše společnost spojována již řadu let – multibrandová strategie a partnerství s prémiovými dodavateli. Ve společnosti Inter Cars se řídíme myšlenkou široké a velké dostupnosti zboží, abychom vyhověli každému požadavku autoservisu. V mnoha produktových skupinách máme k dispozici několik výrobků pro stejné vozidlo s podobnou kvalitou, ale od různých dodavatelů. Pokud jeden dodavatel nemá zboží pro určitý model, ostatní dodavatelé ho bez problémů nahradí. Servis může provést opravu, ale nemusí nutně použít díly od preferovaného výrobce. Kromě toho mají prémioví dodavatelé obecně lepší skladovou dostupnost než asijští výrobci, které používají mnozí distributoři ve svých privátních značkách. Chtěl bych zdůraznit, že ačkoli jsme během pandemie skutečně měli ve společnosti Inter Cars dostupnost zboží, která byla o dost nižší než naše standardy, stále byla výrazně lepší než u většiny našich konkurentů.

Společnost Inter Cars SA působí v zemích střední a východní Evropy, kde se realizovaly významné investice – vznikly distribuční centra s rozsáhlou logistikou. Jak tyto investice mění stávající obchodní aktivity společnosti?

Aktivity společnosti Inter Cars mimo Polsko již generují více než 50 % obratu. V každé zemi, kde působíme, je naším cílem vybudovat stabilní prodejní a logistické struktury, abychom nezávislým autoservisům mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Dnešní nezávislé autoopravárenství potřebuje efektivní a rychlou logistiku a maximálně možnou dostupnost zboží. Velký význam má také školení, přístup k technickým znalostem, softwaru a vhodnému nářadí. Pouze díky budování stabilních struktur můžeme být blízko zákazníkovi a rychle reagovat na jeho potřeby. To je naše filozofie. Často to vyžaduje mnoho investic a času, ale v konečném důsledku nám tento přístup zaručí velmi stabilní pozici na mnoho let.

Sklady Inter Cars

Nejdůležitějším článkem v řetězci dodávek dílů koncovým zákazníkům je autoservis. Co tedy průměrný servis očekává od distributorů? Nebo je nějaký zvláštní rozdíl ve způsobu, jakým přistupují k podnikání na různých trzích?

Podobné potřeby mají nezávislé autoservisy v celé Evropě. Vzhledem k různorodému vozovému parku se může lišit požadovaný sortiment, ale celkové potřeby jsou velmi podobné. První prioritou je vždy dostupnost dílů a jejich efektivní a včasné dodání. Důležitá je také předvídatelnost a důvěra. Pokud se dohodneme, že díl bude dodán v určitou dobu, musí být dodán. Dále je to tržní cena a všechny přidané hodnoty, jako je přístup k prvotřídnímu katalogu dílů, technické poradenství, školení a různé marketingové aktivity a propagační akce.

Jak by se měly autoservisy připravit na nadcházející změny, jako je rostoucí závislost na přístupu k technickým údajům, rozvoj elektromobility nebo stále běžnější systémy ADAS v automobilech?

To je velká výzva pro celý trh, a proto spolupracujeme s organizacemi, jako je SDCM, SISA, CLEPA nebo FIGIEFA, na prosazování legislativy, která zaručí přístup ke všem údajům potřebným pro diagnostiku a opravu vozidla. Na straně servisu je odolnost vůči změnám zajištěna vzděláváním, investicemi do lidí a vybavení nezbytného pro servis moderních vozidel. Dodavatelé, se kterými spolupracujeme, nabízejí potřebné dílenské vybavení pro kalibraci a diagnostiku systému ADAS pro naprostou většinu automobilů. Opakovaně jsem se setkal s názorem, že nezávislé autoservisy jsou na kalibraci systému ADAS lépe připraveny než autorizované servisy, kde se příslušné zařízení často pronajímá a na servis se čeká několik dní.

Mobilní školicí středisko Inter Cars

Jak moc se vaší společnosti dotkla válka na Ukrajině? Sklad společnosti Inter Cars v Kyjevě byl zničen i se zásobami. Jak jste na tuto zprávu reagovali?

Válka, která stále pokračuje, je především tragédií pro lidi a představuje humanitární krizi. Oproti utrpení občanů, o kterém víme, jsou obchodní problémy pouhou maličkostí. Ve společnosti Inter Cars jsme se rozhodli oddělit tyto dvě záležitosti. O pomoc postiženým se stará Nadace Inter Cars, která zapojuje dobrovolníky z řad zaměstnanců naší společnosti, zatímco manažeři jsou zodpovědní za udržení chodu podniku.

Na začátku války se dostavil všeobecný pocit bezmoci. Bylo to pravděpodobně poprvé, kdy jsem se v byznysu takto cítil. Většinu rozhodovacích pravomocí jsme přenechali místnímu týmu, protože právě oni na místě nejlépe věděli, jaké jsou možnosti, omezení a potřeby. Zničení skladu je samozřejmě značnou finanční ztrátou, ale také překážkou pro logistiku, která dnes funguje provizorním, neřkuli „partyzánským“ způsobem. Naše tři největší pobočky byly dočasně upraveny pro příjem dodávek od dodavatelů a pro skladování většího množství zboží.

Se ztrátou jsme se již vyrovnali a s optimismem hledíme do budoucnosti. Víme, že celá Ukrajina bude v blízké budoucnosti potřebovat efektivní distributory dílů a silné autoservisy. Díky nim bude zajištěn chod veškeré logistiky, služeb a celé společnosti. Chceme se podílet na obnově této země po skončení války a vítězství Ukrajiny.

Sbírka pro oběti války na Ukrajině

Společnost Inter Cars má mnoho iniciativ zaměřených na automechaniky. Jaké máte plány na růst v této oblasti?

Sám mám rád inovace a v nadcházejícím roce bude hodně úsilí a rozhovorů věnováno právě inovacím a digitalizaci. Od drobných užitečných funkcí, jako je možnost přečíst VIN vozidla pomocí fotoaparátu telefonu (odkudkoli), což usnadní vyhledávání správných dílů v našem novém Inter Cars e-Catalogu, až po vývoj online vyhledávače automobilových služeb a servisů. Spolupracujeme s autoservisy a nabízíme jim vše potřebné na jednom místě. Za tímto účelem jsme spustili platformu Inter Cars Marketplace, která nepřímo rozvíjí naše portfolio – propojuje automechaniky a všechny společnosti a podniky, které mají zájem s nimi spolupracovat.

Chceme se neustále posouvat vpřed a zlepšovat kvalitu služeb. To potvrzuje i ocenění Innowatory 2022 za již zmíněný Inter Cars e-Catalog. Chceme se rozvíjet spolu s automobilovým průmyslem a poskytnout prostor pro růst také automechanikům. Bez inovativních a moderních nástrojů to nebude možné.

Školící středisko Inter Cars v Czosnowie

Jaké další novoroční plány má Inter Cars?

Rád bych rovněž zdůraznil, že brzy vylepšíme možnosti kontaktu se společností Inter Cars – zavádíme nový systém Contact Center a řadu organizačních změn. Chceme, aby nás každý mohl kontaktovat bez čekání prostřednictvím různých způsobů komunikace (telefon, chat, video atd.).

Pro dosažení synergie s autoservisem je nutné naslouchat jeho potřebám a znát jeho aktuální očekávání. Se servisy jsme si blízcí již řadu let a tento vztah budeme nadále udržovat. Další řešení, která nabídneme našim zákazníkům, budou odpovědí a podporou pro ně podle našich současných hlavních zásad, které naše organizace dodržuje: Společně vytváříme, podporujeme a dodáváme.

Maciej Oleksowicz na setkání mezinárodní sítě Q Service Truck 2022

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!