Je všeobecně známo, že automobily generují a sbírají data. Kdo disponuje těmito informacemi a je EU schopna to regulovat?

18. září 2023, 12:38

Až 580 gigabajtů za hodinu – tolik dat je schopno shromáždit moderní auto. Kdo tyto informace přijímá, kontroluje a využívá – to je otázka, která zajímá spotřebitelské organizace. Ve hře však není jen soukromí uživatelů automobilů, ale také budoucí podoba automobilového trhu.

Dnešní automobily jsou stále inteligentnější a umí lépe shromažďovat informace. V současné době začíná na silnicích převládat nová generace „connected cars“ a data z různých senzorů a systémů vozidla se stávají novým zlatým dolem pro automobilový průmysl. Podle odhadů odborníků ze společnosti McKinsey¹ by celosvětový trh s automobilovými daty mohl do roku 2030 dosáhnout závratné výše 370 miliard eur.

„Ještě se nestalo, že by se někdo zeptal.“

Zatímco téma dat uživatelů chytrých telefonů, která získávají například výrobci softwaru, se ve veřejné debatě objevuje již dlouho, málokdo si uvědomuje, že také automobily posílají výrobcům obrovské množství informací o řidičích.

„Většina vozů nabízených na naší platformě jsou nové modely, které jsou z výroby vybaveny komponenty, jež mohou shromažďovat údaje o chování uživatelů. Dnešní automobily se mohou připojit k chytrým telefonům a mají dokonce zabudované Wi-Fi routery, což automobilům poskytuje možnost „vydat se do světa“. ‚Každý měsíc dodáváme zákazníkům více než 400 moderních vozů, a ještě se nestalo, že by se někdo zeptal na rozsah informací, které o nich mohou výrobci automobilů shromažďovat,“ říká Jacek Paslawski, člen představenstva společnosti VEHIS, která má v nabídce více než 3.000 vozů. „Povědomí o tomto stavu je mezi zákazníky i prodejci nízké. Proto je tak důležité regulovat přístup k údajům a způsoby využití shromážděných informací a také vzdělávat celý trh,“ vysvětluje Jacek Pasławski ze společnosti VEHIS.

O jakých datech tady mluvíme? Seznam je velmi dlouhý – od údajů o poloze a chování řidiče přes technické parametry vozidla až po takové informace, jako jsou:

  • předvolby ve vozidle: oblíbená nastavení uložená v systémech vozidla,
  • data z kamer a senzorů, včetně externích záběrů,
  • informace o jízdě: začátek a konec jízdy, projetá trasa,
  • data z připojených systémů: historie vyhledávání, historie hovorů, hlasové příkazy,
  • údaje o médiích, např. hudba přehrávaná v audiosystému.

Taková situace se již nyní týká mnoha nových vozů, které vyjíždějí z autosalonů (podle McKinsey¹ bude v roce 2030 95 % nových vozů spadat do kategorie „connected cars“, přičemž v roce 2021 to bylo přibližně 50 %). Každý detail lze shromažďovat, analyzovat a využívat. Podle portálu visualcapitalist.com² může moderní automobil generovat až 580 GB dat za hodinu. To otevírá dveře k vytváření personalizovanějších služeb, zlepšování bezpečnostních funkcí, zvyšování šetrnosti k životnímu prostředí a zdokonalování systémů autonomie vozidel – za předpokladu, že jsou data využívána pro účely vývoje.

Výrobci automobilů drží moto-data ve svých rukou

Na pozadí však vystupuje problém kontroly dat. V současné době mají výrobci automobilů faktický monopol na informace získané z vozidel. Stále více koncernů uzavírá partnerství se společnostmi, které se specializují na ukládání dat a vyvíjejí metody jejich zpracování – mimo jakoukoli kontrolu. Odborníci stále častěji nastolují otázku práva spotřebitelů rozhodovat o tom, kdo má přístup k jejich „moto-datům“ a jak jsou využívána.

Evropská komise v současné době pracuje na zákonu o datech, který by upravoval přístup k informacím generovaným zařízeními připojenými k internetu věcí (IoT), mezi něž patří i moderní automobily. Komise plánovala přijmout pravidla pro sdílení dat ve druhém čtvrtletí roku 2023, ale na aktu je ještě třeba legislativně a technicky zapracovat. Ustanovení, která byla navržena v loňském roce, mají zajistit, aby spotřebitelé a firmy měli přístup k údajům z připojených zařízení a mohli je svobodně využívat.

Velké organizace vyzývají k urychlení prací

Na druhé straně stojí řada organizací, které vyzývají Evropskou komisi, aby urychleně ukončila monopol výrobců automobilů na údaje o vozidlech. Patří mezi ně Evropská organizace spotřebitelů (BEUC), asociace LeaseEurope zastupující leasingový průmysl v Evropě, ale také automobilové organizace, jako je Evropská asociace výrobců automobilových dílů (CLEPA) a Evropská asociace vydavatelů údajů o automobilech (ADPA).

Tyto organizace věří, že co nejrychlejší otevření přístupu k „moto-datům“ je klíčem k zachování zdravé konkurence v oblasti automobilových služeb a k vytváření inovativních řešení založených na shromážděných informacích. Benjamin Krieger, generální tajemník CLEPA, zdůrazňuje, že bez přístupu k datům, který by usnadnil vývoj nových technologií, budou automobilovému odvětví dominovat hráči z USA a Číny.

Jak se EK k těmto argumentům postaví? Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton již naznačil, že cílem EU je zpřístupnit množství dat generovaných vozidly a regulovat způsob jejich sdílení, ukládání a zpracování. Breton se domnívá, že regulace bude přínosem pro všechny společnosti působící na trhu.

„Málokdy se stává, že by tolik automobilových a spotřebitelských organizací táhlo za jeden provaz. Zatím neslyšíme o případech, kdy by údaje z automobilů byly využívány v neprospěch uživatelů, ale tato problematika by měla být co nejdříve upravena na evropské úrovni. Rozsáhlé sdílení údajů z automobilů by mohlo přinést neuvěřitelné výhody, pokud jde o vývoj technologií, zvýšení bezpečnosti a vytvoření nových, inovativních služeb. Analýza rozsáhlých souborů dat „big data“ o fungování součástek nebo asistenčních systémů řidiče v různých podmínkách v tisících aut může pomoci odstranit závadu nebo dokonce zabránit kolizi,“ komentuje Jacek Pasławski.

Při pohledu do budoucna si lze snadno představit, jak by správně analyzovaná a zpracovaná data z automobilů mohla být použita také pro zákaznickou podporu. Možná nebude trvat dlouho a budeme mít k dispozici řešení, která umožní například navrhovat zákazníkům relevantní servisní doporučení s ohledem na počet najetých kilometrů, stav oleje a další parametry sledované počítačem. Samozřejmě s cílem prodloužit životnost vozidla a snížit provozní náklady, protože prevence je lepší než oprava.

Příkladů, jak by bylo možné využít automobilová data je mnoho, ale aby se tyto nepříliš futuristické vize mohly naplnit, je pro začátek zapotřebí regulace „moto-dat“.

Mnozí pozorovatelé automobilového trhu se domnívají, že EU se svou historií ochrany práv spotřebitelů je schopna vytvořit zlatý standard pro regulaci dat generovaných automobily. A i když je otázka, kdo by je měl kontrolovat a využívat, kontroverzní, jisté je, že tato data mají obrovský potenciál přinášet výhody jak spotřebitelům, tak firmám. Klíčem k úspěchu je nalezení rovnováhy mezi inovacemi a ochranou soukromí.

¹ https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/unlocking-the-full-life-cycle-value-from-connected-car-data

² https://www.visualcapitalist.com/network-overload/

³ https://poland.representation.ec.europa.eu/news/akt-w-sprawie-danych-2022-02-23_pl

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!