Nezávislé autoservisy by měly získat tuto certifikaci. Co je SERMI a jaké změny přinese?

8. července 2024, 15:04

S cílem poskytnout zákazníkům lepší přístup k vybraným službám autorizovaných servisů a zabránit jejich monopolizaci byl vytvořen systém ověřování SERMI. Cílem této iniciativy je regulovat trh tak, aby byly služby týkající se přístupu k bezpečnostním systémům vozidel pro zákazníky dostupnější. Tento systém má podpořit nezávislé autoservisy, ale zároveň jim ukládá určité povinnosti. Co je to SERMI a jak získat certifikát, který může být brzy potřeba?

Co to je SERMI?

SERMI je sdružení, které vzniklo z iniciativy výrobců automobilů a zástupců nezávislých provozovatelů za účelem řízení provozu akreditačního systému SERMI. Systém SERMI vychází z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1244 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o standardizovaný přístup k informacím palubní diagnostiky (OBD) a informacím o opravách a údržbě vozidel a požadavky a postupy pro přístup k bezpečnostním informacím o vozidlech. Cílem projektu je upravit přístup k informacím týkajícím se oprav a údržby vozidel. Záměrem SERMI je zajistit, aby nezávislé autoservisy měly plný přístup ke stejným informacím souvisejícím se servisem a opravami vozidel jako autorizované servisy. Podmínkou samozřejmě je, aby nezávislé servisy splňovaly určité bezpečnostní standardy.

Ověřování SERMI je stručně řečeno akreditační systém pro přístup k informacím o opravách a údržbě motorových vozidel souvisejících s bezpečností.

Systém SERMI je v Evropě zaváděn postupně. Povinnost mít tuto certifikaci byla v prvních evropských zemích zavedena v srpnu 2023.

foto: Unsplash

Jaký je účel služby SERMI?

  • Zaručení rovného přístupu: umožnit nezávislým autoservisům přístup k informacím týkajícím se bezpečnosti oprav a údržby motorových vozidel.
  • Bezpečnost: zabránění zneužití a krádežím. Zajištění toho, že přístup k důvěrným údajům o bezpečnosti vozidel mají pouze oprávněné a ověřené subjekty.
  • Standardizace: zavedení jednotných standardů pro všechny subjekty, které chtějí mít přístup k těmto informacím, což napomáhá udržet vysokou kvalitu služeb a bezpečnosti.

SERMI v Česku a na Slovensku. Od kdy?

V mnoha evropských státech, jako jsou například Švédsko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko nebo Španělsko již systém funguje. V Česku a na Slovensku certifikace SERMI ještě není zavedena a přesné datum zatím nebylo oznámeno. Pro autoservisy taková situace znamená, že by vývoj měly aktivně kontrolovat, aby mohly provést certifikaci před oficiálním datem zavedení SERMI.

Pro autoservisy bude certifikát SERMI nezbytný. Jak ho získat?

Autoservisy a mechanici musí projít příslušnými certifikačními postupy, aby získali přístup k údajům nabízeným OE výrobci v rámci SERMI. Certifikace potvrzuje, že subjekt a jeho zaměstnanci splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou oprávněni používat informace související s bezpečností vozidel.

V Česku a na Slovensku zatím neexistují žádné určené subjekty odpovědné za vydávání certifikátů, což znamená, že v současné době není možné provádět certifikaci SERMI.

Stojí za zmínku, že cílem ověřování SERMI je narovnat podmínky mezi nezávislými a autorizovanými servisy. To znamená, že ty nezávislé budou mít například přístup i ke kódování nového klíče od vozidla, což motoristům dá možnost volby.

Změny související se systémem SERMI. Kolik to bude stát?

Majitelé autoservisů bude určitě zajímat, jaké náklady se s přístupem do systémů výrobců vozidel pojí. Pokud si výrobce řekne o dodatečné náklady za poskytnutí platformy, ke které se díky SERMI mohou přihlásit nezávislé servisy, bude je muset firma zaplatit. SERMI ověří oprávněnost subjektu a zajistí, že získá přístup k informacím, ale náklady spojené se samotnými OE systémy a objednáním příslušných dílů nese servis. Nicméně náklady spojené s certifikací v porovnání s potenciálními zisky z využití SERMI je nyní obtížné jednoznačně posoudit. Rozhodnutí o účasti na certifikaci je na každém jednotlivém subjektu. Je však třeba poznamenat, že nezapojení se do procesu znamená, že od okamžiku zavedení nebude mít přístup k informacím o opravách a údržbě motorových vozidel souvisejících s bezpečností.

Po zavedení nových požadavků budou mít všichni certifikovaní provozovatelé stejnou úroveň přístupu k důvěrným bezpečnostním údajům o vozidlech bez ohledu na jejich partnerství s konkrétní značkou, což přinese významné výhody všem účastníkům trhu. Za zmínku stojí také to, že náklady na certifikaci SERMI jsou rozloženy do pětiletého období platnosti certifikátu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!