Dosavadní výsledky jednání o emisních limitech CO2

11. října 2018, 12:18

Na úrovni Evropské unie se v současné době projednává nastavení emisních limitů pro osobni automobily (OA), dodávky (LUV) a nákladní automobily (NA) pro následující desetiletí. Po schválení budou nové emisní limity závazné pro všechna nová vozidla registrovaná v EU. 

Níže naleznete přehled výsledků jednání v hlavních parametrech, nejde ještě o konečné hodnoty, AutoSAP je v intenzivním kontaktu s rozhodujícími aktéry v tuzemsku i v Bruselu, aby finálně dojednatý text neohrozil budoucí konkurenceschopnost a prosperitu českého automobilového průmyslu.Osobní automobily

  • Lepší započítávání plug-in hybridů v rámci benchmarků (doplnila Rada EU – AutoSAP podporuje/Evropská komise a Evropský parlament tento prvek nenavrhují)
  • Benchmarky – podíl nízkoemisních vozidel (do 50g CO2/km) v rámci prodaných vozidel:
Evropská komise k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 30 % (jedná se o incentivu, nikoli povinný podíl)
Evropský parlament k 2025 na úrovni 20 % k 2030 na úrovni 35 % (doplněn malus za nedosažení tohoto podílu ve formězpřísnění emisního cíle pro výrobce = povinný podíl/ AutoSAPmalusnepodporuje)
Rada EU k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 35 % (doplněno dvojnásobné započítávání nízkoemisních vozidel v členských státech s nízkým podílem nízkoemisních vozidel ve vozovém parku/ AutoSAP podporuje tento způsob započítávání)
  • Revizní klauzule
Evropská komise v roce 2024 + možnost ↑i↓cíle
Evropský parlament v roce 2023 + možnost ↑i↓cíle + nárůst cílů po roce 2030 ve stejné trajektorii jako pro rok 2030
Rada EU v roce 2023 + možnost ↑i↓pro rok 2030 + podrobnější posouzení připravenosti trhu a dalších možností snižování emisí + úkol pro EK navrhnout cíle pro 2035 a 2040

Lehké užitkové vozy a Nákladní automobily

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!