Povinnosti výrobců vozidel – umožnit přístup k informacím o vozidle nezávislým operátorům

17. prosince 2018, 11:54

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES .

PŘÍSTUP K INFORMACÍM PALUBNÍHO DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU VOZIDLA A K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

1.   Úvod

Tato příloha stanoví technické požadavky pro přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.   Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

2.1. Výrobce v souladu s článkem 61 zavede nezbytná opatření a postupy, jež zajistí přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla prostřednictvím internetových stránek ve standardizovaném formátu, a to snadným a rychle dostupným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

2.2. Schvalovací orgán udělí schválení typu až poté, co od výrobce obdrží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.3. Certifikát o přístupu k informacím palubních diagnostických systémů vozidla a informacím o opravách a údržbě vozidla slouží jako důkaz splnění požadavků článku 64.

2.4. Certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla musí být vypracován podle vzoru stanoveného v dodatku 1.

2.5. Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla musí zahrnovat tyto prvky:

 • 2.5.1. jednoznačnou identifikaci vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, za které odpovídá výrobce;
 • 2.5.2. příručky k obsluze včetně záznamů o servisu a údržbě;
 • 2.5.3. technické manuály;
 • 2.5.4. informace o konstrukčních částech a diagnostické informace (jako například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření);
 • 2.5.5. schémata zapojení;
 • 2.5.6. diagnostické chybové kódy, včetně specifických kódů výrobce;
 • 2.5.7. softwarové kalibrační identifikační číslo vztahující se na typ vozidla;
 • 2.5.8. informace týkající se značkových nástrojů a zařízení a poskytované a dodávané jejich prostřednictvím;
 • 2.5.9. informace o zaznamenávání údajů a údaje o obousměrném monitorování a zkouškách;
 • 2.5.10. standardní pracovní jednotky nebo období pro úkoly související s opravami a údržbou, pokud jsou poskytovány autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám výrobce buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany;
 • 2.5.11. v případě vícestupňového schválení typu informace požadované podle bodu 3 a veškeré další informace nutné ke splnění požadavků stanovených v článku 61.

2.6. Výrobce zpřístupní zúčastněným stranám tyto informace:

 • 2.6.1. příslušné informace, které umožní výrobu náhradních dílů, jež jsou kritické pro správné fungování palubního diagnostického systému;
 • 2.6.2. informace, které umožní výrobu standardních diagnostických nástrojů.

2.7. Pro účely bodu 2.6.1 není vývoj náhradních konstrukčních částí omezen následujícími skutečnostmi:

 • 2.7.1. nedostupnost potřebných informací;
 • 2.7.2. technické požadavky týkající se strategií indikace chybné funkce v případě, že dojde k překročení mezních limitů palubního diagnostického systému, nebo není-li palubní diagnostický systém schopen splnit základní požadavky tohoto nařízení, pokud jde o monitorování prostřednictvím palubního diagnostického systému;
 • 2.7.3. konkrétní změny pro zpracovávání informací palubního diagnostického systému tak, aby se nezávisle vyhodnotilo fungování vozidla na benzinový nebo na plynový pohon;
 • 2.7.4. schválení typu vozidel na plynový pohon vykazujících omezený počet menších nedostatků.

2.8. Pro účely bodu 2.6.2 pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné samostatným provozovatelům na internetových stránkách výrobce.

2.9. Pro účely palubní diagnostiky, diagnostiky, oprav a údržby vozidla se přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky zpřístupní přímý datový tok vozidla, a to podle specifikací uvedených v bodě 6.5.1.4 dodatku 1 k příloze 11 předpisu OSN č. 83 a v odstavci 4.7.3 přílohy 9B předpisu OSN č. 49.

Je-li vozidlo v pohybu, údaje musí být k dispozici pouze pro účely funkcí „pouze ke čtení.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!