Očekávané změny v autoprůmyslu hlavním tématem Valné hromady AutoSAP

19. prosince 2019, 10:34

V tradičním předvánočním termínu se v průhonickém Floretu konalo setkání vrcholných představitelů členských firem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

Valná hromada AutoSAP

V pořadí již 91. Valná hromada potvrdila kooptaci člena představenstva AutoSAP Roberta Kimla, generálního manažera pro administrativu kolínské automobilky TPCA, a schválila rozpočet Sdružení na rok 2020. Vedle uvedených formálních záležitostí, představení nových členů a inspirativního vystoupení prof. Šebka z ČVUT, proběhla také panelová diskuse zaměřená na dopady Evropské regulace. Diskusi moderoval Ivan Hodáč, debaty se zúčastnili vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský, člen představenstva skupiny ČEZ Pavel Cyrani a Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP a člen představenstva ŠKODA AUTO.

V červnu 2019 vstoupila v platnost evropská regulace omezující emise CO2 z dopravy. Transformace odvětví tak byla i letos hlavním tématem přednášek a diskusí. V hlavním projevu Valné hromady poukázal Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP, na potřebu širší spolupráce zástupců automobilového průmyslu s dalšími odvětvími, a především českou vládou a místními samosprávami.

I nadále zůstává hlavním úkolem AutoSAPu proaktivně zastupovat automobilový průmysl v legislativním procesu, zajistit podporu vlády pro rozvoj čisté mobility, technického vzdělávání či zaměstnanosti, propojovat jednotlivé aktéry podílející se na rozvoji autoprůmyslu a v neposlední řadě vytvářet platformy pro vzájemnou komunikaci, sdílení znalostí a zkušeností,“ uvedl ve svém proslovu Wojnar.

Transformace autoprůmyslu přichází v době, kdy se stále více hovoří o zpomalující globální ekonomice, poklesu poptávky po nových vozidlech, či obchodních sporech mezi světovými velmocemi. I přes tento fakt ale počty vyrobených osobních automobilů v Česku v letošním roce oscilují okolo loňského maxima, současně s tím výroba autobusů výrazně roste.

Předpokládám, že na konci roku se budeme v celkových číslech blížit výsledkům toho loňského rekordního roku,“ řekl Bohdan Wojnar.

Na v současnosti dominantní trend – elektromobilitu – jsou podle Wojnara firmy v tuto chvíli technologicky připravené. Velkým otazníkem ale nadále zůstávají preference zákazníků.

Aby AutoSAP pomáhal vytvářet pro autoprůmysl příznivé prostředí i v Česku, budeme pokračovat v realizaci opatření Akčního plánu Memoranda v duchu implementace hlavních trendů automobilového průmyslu a usilovat o to, aby ministerstva a naši zástupci v institucích EU měli relevantní informace zevnitř byznysu při rozhodování o klíčové legislativě,“ řekl Bohdan Wojnar.

Zároveň upozornil na stále se zvyšující potřebu investic do vědy a výzkumu a ocenil nové resortní investiční programy, na jejichž nastavení se Sdružení v letošním roce podílelo.

Stejně jako prezident AutoSAP, také účastníci panelové diskuse zmínili, že je nyní potřeba především rozhodovat strategicky s ohledem na další politická opatření, která očekáváme. V příštím roce bude jedním z hlavních bodů programu Evropské komise a parlamentu shoda na opatřeních vyplývajících z dokumentu European Green Deal, který bude zásadním způsobem ovlivňovat také automobilový průmysl. Diskutující se shodli, že k zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu je nutné vést debatu komplexně a racionálně s ohledem na zachování ekonomické stability a zajištění budoucí prosperity.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!