Rozhovor s Massimo Pellegrinem, koordinátorem sekce Aftermarket ve sdružení ANFIA

3. srpna 2022, 10:06

Kolegové z polské redakce MotoFocusu vyzpovídali Massimo Pellegrina, koordinátora aftermarketové sekce v organizaci ANFIA, která je spojena s italským automobilovým trhem. Ptali se jak na otázky, které se přímo dotýkají automobilového průmyslu v Itálii, tak na otázky, týkají se všech evropských zemí.

ANFIA – Italské sdružení automobilového průmyslu je jedním z hlavních italských obchodních asociací. Od roku 1912 je posláním tohoto sdružení zastupovat zájmy svých členů a zajišťovat účinnou komunikaci mezi italským automobilovým průmyslem a veřejnou správou a italskými politickými orgány, pokud jde o technické, ekonomické, daňové, právní a statistické aspekty související s automobilovým odvětvím.

Současná sociální, politická a hospodářská situace ve světě je velmi dynamická. Rozhovor se týká například nedávného hlasování v Evropském parlamentu o balíčku Fit for 55 nebo dopadu války na Ukrajině na získávání surovin a komponentů pro výrobu vozidel.

Automobilový průmysl se významně podílí na ekonomice mnoha evropských zemí. Mezitím se kvůli rozhodnutím přijatým v Bruselu potýká s novou velkou výzvou v tak obtížné době hned po pandemii COVID – rychlým přechodem na elektromobilitu. Co si vaše organizace myslí o hlasování v Evropském parlamentu o balíčku Fit for 55?

Massimo PellegrinoMassimo Pellegrino: Hlasování v Evropském parlamentu 8. června loňského roku a stanovisko Evropské rady pro životní prostředí, klima a energetiku z 28. června letošního roku ke schválení balíčku Fit for 55 (ačkoli legislativní proces ještě nebyl dokončen) potvrdily zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Je však třeba upozornit na dva klíčové aspekty. Za prvé, musíme zůstat otevření technologicky neutrálním přístupům, což je prostor pro alternativní technologie k čistě elektrickým technologiím, jako je vodík, syntetická paliva a nová plug-in hybridní řešení, pokud budou schopny zaručit cíle uhlíkové neutrality v nadcházejících letech. Kromě toho Evropská komise očekává, že v roce 2026 přezkoumá stav zavádění elektromobility v Evropě z hlediska případných sociálních dopadů a rozvoje nabíjecí infrastruktury, což bude klíčový krok před pokračováním na cestě ke konečnému cíli nulových emisí. Nyní, když se Rada dohodla na svém postoji, je dalším krokem jednání s Evropským parlamentem, aby bylo dosaženo dohody o konečných regulačních textech.

Jaké jsou rozdíly v přístupu výrobců automobilů a autosoučástek k této problematice?

Výrobci automobilů a autosoučástek jsou připraveni přispět k přechodu na uhlíkově neutrální mobilitu a na základě předpisů EU budou moci směřovat své investice do nových technologií, které jsou pro splnění cílů nezbytné. Jelikož je však časový rámec stanovený EU pro tento proces velmi krátký, potřebují společnosti v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu přechodná období. Období, během nichž budou moci využívat prostředky podporující rozsáhlé investice do přeměny výroby a výzkumu a inovací, které musí provést. Italský dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl se rovněž domnívá, že je důležité aktivovat synergie s chemickým průmyslem, aby se posílily všechny tyto činnosti v procesu výroby baterií, kde spočívá skutečná přidaná hodnota tohoto odvětví.

Jak na toto hlasování reagují výrobci prémiových značek FERRARI a LAMBORGHINI – členové vaší organizace, proslulí používáním výkonných spalovacích motorů? Je pravda, že v jejich případě bude přístup ke snižování emisí CO 2 jiný, tj. že budou moci vyrábět i po roce 2035?

To je jedna z pozitivních zpráv, které vyplynuly z hlasování Evropské rady pro životní prostředí. Potvrdila se výjimka z povinnosti snižovat emise CO2 z výfukových plynů do konce roku 2035 pro malosériové výrobce, kteří vyrábějí méně než 10 000 vozidel ročně. Doložka, která vzhledem k jejich specifičnosti umožňuje chránit tyto luxusní a sportovní značky automobilů, tvořící sílu italského automobilového trhu.

Jsou potíže se získáváním surovin a komponentů pro výrobu dílů již minulostí? Nebo válka na Ukrajině ztížila situaci italským výrobcům autosoučástek?

Válka na Ukrajině ztížila práci výrobcům autosoučástek i automobilkám v celé Evropě, kde je dodavatelský řetězec úzce propojen. Kromě již existující krize v oblasti surovin a dostupnosti některých komponent se objevily potíže v oblasti logistiky a zásobování, a to i vzhledem k tomu, že některé základní komponenty pro výrobu polovodičů (argon, xenon a zejména plynný neon) byly nedostatkové již před vypuknutím válečného konfliktu. Válka ovlivnila také dodávky palladia (používá se v katalyzátorech a těží se na Ukrajině), platiny, niklu, sazí (používají se při výrobě pneumatik) a kabelových svazků (na Ukrajině se nachází hlavní centrum výroby kabelových svazků). To způsobilo zpomalení výrobních linek a následně i dodávek výrobků koncovým zákazníkům (prodloužení čekací doby na nové vozy na 12 měsíců), což ovlivnilo vývoj evropského automobilového trhu (EU-EFTA-UK), který v první polovině roku 2022 uzavřel na -13,7 %. Očekává se, že průměrný obrat automobilových společností, jejichž významná část příjmů pochází z Ruska, se v letošním roce rovněž sníží o 15-20 % vzhledem k tomu, že zpřísnění sankcí výrazně omezilo obchod.

Jak rostoucí náklady na suroviny a pohonné hmoty ovlivňují výrobní náklady a snižuje inflace poptávku po automobilových dílech?

Rostoucí ceny pohonných hmot zvyšují náklady na dopravu. Na ně také negativně působí nedostatek řidičů kamionů poté, co se tisíce ukrajinských řidičů vrátily domů, aby bojovaly proti ruské invazi. Ceny surovin a energií mezitím zvyšují výrobní náklady společností v dodavatelském řetězci o několik miliard eur ročně. Co se týče trhu s automobilovými díly, druhá polovina roku 2022 může skutečně přinést následky rostoucí míry inflace, což jistě ovlivní kupní sílu Italů, ale vzhledem k tomu, že trh s novými automobily klesá již 12 měsíců v řadě (-22,7 % v první polovině roku 2022), roste poptávka po údržbě a opravách ojetých automobilů, což je pro aftermarket dobrou zprávou.

Může italský automobilový průmysl vzhledem k problémům, které zasáhly ekonomiku, počítat s vládní podporou? Jsou politici připraveni pomoci společnostem, které působí v této branži?

Vláda pod vedením Draghiho zavedla užitečná, i když ne vždy dostatečná opatření ke zmírnění dopadů energetické krize na podniky a kamionovou dopravu. Před několika týdny například prodloužila do 2. srpna podporu, která v současné době slouží ke snížení konečné ceny pohonných hmot. Konkrétně se jedná o snížení cen benzínu, nafty a LPG o 30 eurocentů na litr. Problémem je, že ukončení vládní podpory by mohlo narušit kontinuitu nastoupené cesty. Hrozí zpomalení, zatímco automobilový průmysl potřebuje jasný, na míru šitý plán průmyslové politiky, který by řešil environmentální transformaci.

Author: AnM
Journalist at MotoFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!