Valná hromada SISA

16. listopadu 2022, 13:55

Ve čtvrtek 10. listopadu se konala schůze valné hromady Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky. Členové sdružení se sešli, aby zhodnotili uplynulé období a stanovili cíle pro rok 2023. Schválili rozpočet sdružení pro rok 2023.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o základních cílech sdružení a jeho strategii, schvaluje základní koncepci činnosti sdružení včetně rozpočtu, projednává žádosti o členství, volí výkonné orgány sdružení.

Tajemník sdružení JUDr. Miroslav Brůžek seznámil přítomné s obsahem návrhu nové Blokové výjimky a upozornil na některé změny a nejasnosti v textu návrhu Evropské komise. Změny se týkají např. definice originálních dílů, zavedení pojmu základní vstup, pojem nediskriminace, přístup k údajům generovaným vozidlem.

Návrh je nyní předmětem dalších politických diskusí. Nová Bloková výjimka bude platit od 1. června 2023 do 31. května 2028.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!