Investiční podpora bude klíčem k úspěšné automobilové transformaci

27. ledna 2023, 15:33

Několik posledních let bylo pro automobilový průmysl náročných, protože musel zvládnout ekologický a digitální přechod, a to navzdory dopadům pandemie, ničivé války na Ukrajině, nedostatkům v dodavatelském řetězci, nestálým cenám, protekcionistickým opatřením v zahraničí a riziku recese. I přesto však toto odvětví prokázalo velkou odolnost a pokračuje v investicích a realizaci uhlíkově neutrální mobility. Křišťálová koule neexistuje, ale tři faktory budou pro příští rok skutečně důležité.

  1. Politici musí podporovat investice průmyslu do inovací a výroby v EU

Dodavatelé pro automobilový průmysl, kteří tvoří více než 70 % hodnoty vozidla a přinášejí inovace pro klimaticky neutrální mobilitu, mají zásadní význam pro úspěch ekologické transformace.

Navzdory přetrvávajícím problémům, jako je přístup k surovinám, rostoucí náklady na energii, pracovní sílu a dopravu, dodavatelé snižují náklady a udržují investice do výzkumu a vývoje: v současné době je více než 55 % výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu financováno dodavateli.

70 % dodavatelů však zaznamenalo pokles zisku na úroveň, která by mohla ohrozit jejich schopnost investovat do důležitých aktivit. V roce 2023 budou pro udržení vedoucího postavení EU ve světě a zajištění silnější a ekologičtější budoucnosti rozhodující regulační opatření a veřejná finanční podpora.

  1. Energie a dodávky materiálů zůstávají nejistými faktory

Ceny plynu v EU jsou i přes nedávný pokles cen stále výrazně vyšší než před pandemií a pětkrát vyšší než v USA. To by spolu s významnými veřejnými investicemi v USA mohlo oslabit obchodní důvody pro investice v EU. Zpoždění ve výrobě a oživení po COVID-19 v Číně by mohly podpořit celosvětovou poptávku po vozidlech, ale mohly by také způsobit nedostatek LNG, což představuje riziko pro evropské dodávky energie.

Ceny surovin a jejich dostupnost jsou i v roce 2023 problémem. Poptávka po surovinách pro baterie pravděpodobně převýší nabídku, což povede ke zvýšení cen a posunutí termínu, kdy dojde k vyrovnání nákladů na elektromobily a vozidla se spalovacím pohonem. Nový prudký nárůst nákladů na energie by mohl dále ohrozit energeticky náročná odvětví v Evropě a vést k místním problémům při získávání oceli, hliníku a chemických výrobků.

Průmysl nemůže dlouhodobě absorbovat tak vysoké náklady, zejména tváří v tvář konkurenci z jiných velkých trhů, jako je Čína a USA. Je třeba přijmout politická opatření, aby se zabránilo závislosti na dovozu a zajistil se přístup k cenově dostupné energii a surovinám. Svou roli musí sehrát všichni dodavatelé energie.

  1. Úroveň výroby nedosáhne úrovně před pandemií, konkurence o podíl na trhu elektromobilů se zostřuje

Na konci roku 2022 byly nevyřízené objednávky na výrobu stále dvojnásobné oproti průměru a zásoby zůstávají neobvykle nízké. Prognózy ukazují, že výroba v rámci EU vzroste oproti roku 2022 až o 5 %. Přesto je objem výroby ve výši přibližně 13,9 milionu vozidel stále daleko od úrovně před pandemií. V roce 2023 bude téměř 45 % nových vozidel elektrifikovaných (včetně mild-hybridů). Objem výroby bateriových elektromobilů vzroste o 50 % a dosáhne úrovně výroby téměř dvou milionů vozidel.

Otázkou je, kolik elektrických vozidel se bude vyrábět v Evropě. Čínští a američtí výrobci vozidel představují stále větší konkurenční výzvu. Vysoké výrobní náklady v porovnání s jinými regiony by také mohly znamenat přemístění výrobních závodů mimo EU. Je nezbytné zachovat rovné podmínky na globální úrovni, abychom v konečném důsledku urychlili dekarbonizaci automobilového průmyslu v EU.

K dosažení klimaticky neutrální mobility je zapotřebí komplexní přístup

V roce 2023 bude politické agendě dominovat průmyslová politika a přijetí balíčku Fit for 55. CLEPA bude i nadále zdůrazňovat, že ekologický a digitální přechod lze uskutečnit pouze tehdy, pokud politici vytvoří správné rámcové podmínky. Rok 2023 bude vyžadovat přehodnocení průmyslové politiky, včetně pravidel státní podpory a inteligentnějšího využívání veřejných prostředků v celé EU, ale také konkrétní pokrok v oblasti zavádění infrastruktury pro nabíjení a tankování a zajištění přístupu k financím a datům pro dodavatele automobilového průmyslu. Budoucnost EU jako velmoci tohoto průmyslu nebude zajištěna pouze formulováním ambiciózních cílů v oblasti regulace.

Digitálním inovacím v ekosystému mobility by prospěla regulace specifická pro dané odvětví, která by zajistila rovný přístup k datům. Přístup ke kapitálu je rovněž zásadní pro financování investic do transformace zelené mobility. Politici by měli urychleně opravit klasifikační systém EU pro její taxonomii udržitelného financování, aby zajistili, že investoři zohlední i nejkritičtější části dodavatelského řetězce.

V neposlední řadě je třeba komplexně zvážit dvě klíčová emisní nařízení, nedávno zveřejněné nařízení EURO 7 a připravované normy CO2 pro těžká nákladní vozidla. Odvětví bude potřebovat dostatek času na vývoj a implementaci nových technologií EURO 7 a v případě nákladních vozidel bude klíčovou otázkou rovnováha nákladů.

Dodavatelé automobilového průmyslu jsou odhodláni učinit z klimaticky neutrální mobility páteř silniční dopravy a jsou připraveni spolupracovat s politiky a zúčastněnými stranami v tomto roce i v dalších letech.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!