Hospodářské výsledky společností Continental v Otrokovicích za rok 2018 jsou již známé

, 24. června 2019, 11:28

Auditované hospodářské výsledky firem skupiny Continental v Otrokovicích za rok 2018 jsou již k dispozici v obchodním rejstříku. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

Continental v Otrokovicích

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb společnosti Continental Barum s.r.o. činily 55,8 mld. Kč a zisk před zdaněním u této společnosti byl ve výši 3,79 mld. Kč. Další společnost – Continental výroba pneumatik, s.r.o. dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb 10,38 mld. Kč se ziskem před zdaněním 1,93 mld. Kč. A třetí ze společností Continental, Continental HT Tyres, s.r.o., měla tržby ve výši 10,95 mld. Kč. Zisk před zdaněním této společnosti je ve výši 5,08 mld. Kč. Celkové tržby jsou asi o 4 % nižší než tomu bylo o rok dříve.

„Nižší ziskovost je dána jak přetrvávajícím tlakem trhu na prodejní ceny, tak také i postupným nárůstem cen vstupů, a to jak materiálových, tak také mzdových. Zvyšujícímu se tlaku konkurence, především asijských výrobců pneumatik, se daří čelit postupnou optimalizací všech provozních procesů“, okomentoval hospodářské výsledky jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek.

Od ledna 2019 vstoupila v platnost nová kolektivní smlouva, která obsahuje řadu novinek především v harmonogramových příplatcích. Došlo k celkovému nárůstu mzdových tarifů o 8 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Rok 2018 přinesl i významný milník – za 25 let trvajícího spojení otrokovického závodu s koncernem Continental bylo na podzim 2018 ve společnosti vyrobeno již 400 milionů  osobních pneumatik.

Již po sedmnácté Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo začátkem června vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Mezi TOP 10 nejvýznamnějších plátců daně patří i skupina Continental v České republice. V letošním roce, s výplatou 2,8 mld. Kč daně z příjmů, se skupina Continental umístila na šesté příčce mezi českými firmami.

Jan Černošek jako ocenění převzal broušenou skleněnou plaketu. Celý slavnostní večer se nesl v duchu poděkování oceněným společnostem za to, že plní své daňové povinnosti a mají velký podíl na stále se zvyšujícím výběru daně z příjmů právnických osob.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!