Jaké závady může indikovat kontrolka dobíjení?

18. března 2022, 12:13

Automobil je napájený elektrickou energií, kterou dodává baterie. Stojí za to věnovat tomuto dílu pozornost, protože jeho porucha může silně ovlivnit kvalitu používání vozidla. Ke sledování stavu baterie můžeme mimo jiné využít kontrolku, která je umístěna na palubní desce vozu. Pokud otáčky alternátoru dosáhnou přibližně 700 otáček za minutu a kontrolka nezhasne, můžeme počítat s poruchou dobíjecího systému.

Alternátor

Níže vysvětlíme, co může znamenat blikání, nepřetržité svícení nebo naopak nerozsvícení kontrolky.

Blikající kontrolka dobíjení může signalizovat opotřebované nebo silně poškozené uhlíky alternátoru. Dalšími příčinami mohou být zničené uhlíky nebo sběrné kroužky rotoru. Pokud dojde k poruše alternátoru, je nutná jeho oprava nebo výměna. Další příčinou blikající kontrolky dobíjení může být změna napětí, za kterou může být zodpovědný regulátor. Správné napětí, které dává regulátor, je mezi 13,9 a 14,4 V, a to i po připojení další zátěže, jako je rádio nebo nabíječka.

Kontrola dobíjeníPokud kontrolka dobíjení svítí, měli bychom věnovat pozornost napájení baterie alternátorem. V takovém případě může být poškozen stator alternátoru nebo může být opotřebovaný či zaolejovaný drážkový řemen. Případně se může jednat o poruchu napínáku řemene. Další příčinou chyby ukazující se na přístrojové desce může být vadný regulátor napětí nebo zkorodované svorky a kabely baterie. V takovém případě je vhodné navštívit nejbližší servis, aby odborník mohl určit nutnost opravy nebo nákupu komponentů, které selhaly.

Pokud kontrolka dobíjení nesvítí vůbec, zkontrolujte, zda nedošlo k odpojení kabelu, který kontrolku ovládá. Pokud je kabel připojen, je třeba věnovat pozornost napětí baterie. K tomu budete potřebovat multimetr. Připojte jej ke svorkám baterie a nastavte ho do režimu měření napětí. Pokud je nižší než 13 voltů a klesá za chodu motoru, může být příčina problému v alternátoru.

Doporučujeme, abyste své vozidlo průběžně sledovali a reagovali na případné závady. Pokud se kontrolka nabíjení chová jinak než obvykle, navštivte nejbližší servis a nechte závadu zkontrolovat odborníkem. Systém dobíjení je velmi složitý a ignorování signálů vysílaných vaším vozem může vést k nákladným opravám, nebo dokonce k dlouhodobému odstavení vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!