Ucpání systému odvětrání klikové skříně

6. června 2022, 13:18

Při chodu motoru vznikají plyny, jejichž malá část je vytlačována přes pístní kroužky a těsnění ventilů ze spalovacího prostoru do klikové skříně. Tyto plyny vytvářejí přetlak, který reguluje systém odvětrání klikové skříně tím, že odvádí přebytečné plyny. Co když tento systém ucpe nebo poškodí? Na efekt tohoto problému nebudete muset dlouho čekat.

K čemu slouží odvětrání klikové skříně a z čeho se skládá?

Odvětrání klikové skříně je součástka, která je zodpovědná za odvádění přebytečných plynů z klikové skříně během provozu motoru. Výfukové plyny pronikající do oleje mohou způsobit jeho zvýšený tlak, což může vést k úniku oleje v nejkritičtějších místech motoru.

U starších, méně ekologických pohonných jednotek se výpary uvolňovaly přímo do atmosféry. Dnešní systémy odvětrání klikové skříně jsou obvykle integrovány s odlučovačem oleje, který je zodpovědný za kondenzaci olejové mlhy a její navrácení zpět do okruhu. Výsledkem tohoto řešení jsou nižší emise a nižší ztráty motorového oleje. Nové generace systému používají také ohřívač, který rozpouští kaly a udržuje olejový systém čistší. S odvětráváním úzce spolupracuje také ventil PCV a membránový ventil pro vyrovnávání tlaku. První z nich je také zodpovědný za odvádění plynů z motorové jednotky, zatímco druhý je zodpovědný za jejich postupné vypouštění.

Příznaky a příčiny ucpaného odvětrání

Při dlouhodobém provozu za nízkých provozních teplot se v systému odvětrání usazují zbytky filtrovaných plynů ve formě husté kaše, která může ucpat potrubí nebo ventily. To může být způsobeno nedostatečně častým čištěním systému, vadným předehřívačem nebo dokonce opotřebovaným těsněním motoru. Ucpané odvětrání se neprojeví ze dne na den, obvykle se jedná o dlouhodobý proces, který se začne projevovat až po určité době bez kontroly této součástky.

Nahromaděná kaše ucpává také potrubí pro odvětrání klikové skříně. Důsledkem je zvýšení tlaku uvnitř motoru, což vede k poškození těsnění a úniku motorového oleje. Nadměrný únik oleje je první známkou toho, že je odvětrání zanesené. Na problém se systémem může upozornit také specifický, nepravidelný chod motoru (zejména při nízkých otáčkách), charakteristické “škubání” motoru. Také neobvyklé chování měrky pro kontrolu hladiny oleje může být předzvěstí takového problému, např. její samovolné nadzvedávání nebo syčení při vytahování, což jasně ukazuje na přítomnost plynu pod tlakem.

Servis systému odvětrání klikové skříně

Základem péče o systém odvětrání je pravidelná výměna motorového oleje. Někdy je vhodné před výměnou také použít přípravek na pročištění olejového systému. Olej by měl mít odpovídající kvalitu, tj. neměl by způsobovat nadměrný vznik usazenin.

Údržba systému odvětrání vždy zahrnuje jeho čištění. Součástka by se měla demontovat z vozidla, rozložit na jednotlivé části a za použití vhodných chemikálií spolu se separátorem důkladně vyčistit. Vždy zkontrolujte také olejový filtr nebo jej jednoduše vyměňte za nový. Náklady na údržbu systému odvětrání jsou relativně nízké, zatímco absence této údržby může vést až ke generální opravě motoru.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!