SIMMERING® – těsnění hřídele, jak ho instalovat a jak se vyhnout následným problémům

11. července 2022, 15:51

Často neviditelné, přesto nezbytné! Hřídelová těsnění se dnes vyrábějí z různých materiálů. V závislosti na použití, prostředí, montáži, pracovní teplotě a tlaku, druhu kapaliny, obvodové rychlosti volíme pro hřídelová těsnění různé druhy materiálů nebo jejich kombinace.

Pro všechny typy hřídelových těsnění je společný způsob montáže a manipulace. Různé konstrukce však vyžadují různý přístup.

Nejprve je třeba oddělit staré těsnění od pouzdra. K odstranění těsnění NIKDY nepoužívejte šroubovák nebo páčidlo, dostali byste se do pozice, kdy byste mohli poškodit hřídel.

K tomuto účelu je lepší a vhodnější použít odpovídající nářadí. CORTECO nabízí velmi jednoduchý, ale účinný stahovák pod číslem 19036657. Na trhu je k dispozici spousta dalších různých a vhodných nástrojů pro tuto činnost.

Místo pro instalaci vyžaduje dokonalé vyčištění, musí být beze zbytků a nečistot vzniklých netěsností poškozeného nebo opotřebovaného hřídelového těsnění. K tomuto účelu je nejvhodnější použít čisticí prostředek jako OKS 2661 nebo OKS 2660. Jedná se o bezezbytkový odpařovací rychločistič pro čištění strojních součástí a povrchů materiálů. Je vhodný k odmašťování všech povrchů a dílů z nesavých materiálů, např. kovů, keramiky nebo plastů a elastomerů. Velmi účinně odstraňuje také staré a lepkavé zbytky olejů a tuků, zbytky brzdových kapalin a silikonů, jakož i zbytky jednoduchých nátěrů, lepidel a tmelů. Aby nedošlo k poškození povrchu hřídele při čištění, nepoužívejte brusný papír ani kovové nástroje. Čištění bude ještě účinnější, pokud budete povrch současně otírat celofánovým papírem nebo celulózovou utěrkou spolu s čisticím prostředkem.

K čištění hřídelí NIKDY nepoužívejte benzín nebo rozpouštědla, jako je aceton nebo nitrotoluen, ani žádný jiný druh ředidla. Tyto kapaliny se nemohou z “prohlubní” zcela odpařit a jejich zbytky by mohly narušit olejový film, který musí být pod okrajem těsnění. Tato velmi tenká vrstva, pouhý 1 mikron, je nezbytná k promazávání a k vytvoření efektu hydraulického utěsnění, když se hřídel neotáčí.

Stejně jako je důležité vyjmout staré hřídelové těsnění z pouzdra, mnohem důležitější je instalace nového hřídelového těsnění na hřídel a do pouzdra.

Aby nedocházelo k nadměrnému tření mezi pouzdrem a hřídelovým těsněním a aby nedošlo k poškození obvodového pryžového kroužku na hřídelovém těsnění, doporučuje se použít některá maziva, ale NE olej nebo glycerin nebo podobné látky. Olej a glycerin se nemohou odpařit, což by mohlo mít za následek vyskočení hřídelového těsnění, když tlak uvnitř sestavy stoupne o něco málo nad normální hodnotu (normálně 0,3 – 0,5 baru). Dobrým řešením na tento druh problémů s instalací je použití FRETAX AF 281.

Montážní gel FRETAX AF 281 je měkký parafínový gel bez rozpouštědel a silikonu. Jako kluzný a lisovací prostředek pro pryžokovové konstrukce poskytuje Fretax AF 281 účinnou dočasnou ochranu proti korozi, snižuje sílu pro montáž a po zaschnutí pomáhá udržet Simmering na místě.

Druhým řešením může být montážní gel KLUBERPLUS S 06-100. KLUBERPLUS je vodou mísitelný gel obsahující inhibitor koroze speciálně vyvinutý pro montáž elastomerových součástí. Během montáže gel poskytuje dočasný, ale vysoce účinný mazací účinek, který později mizí při odpaření nosné kapaliny na vodní bázi. Díky tomu zůstává elastomerová součástka při montáži pevně na svém místě. Díky gelové struktuře KLUBERPLUS S 06-100 dobře přilne k namontované součástce a zabrání tak jejímu prosakování.

Alternativně lze při montáži použít směs alkoholu (izopropylu) a vody v poměru 1:1.

Manipulace a uskladnění

Výrobky z elastomeru musí být vždy uchovávány a skladovány mimo dosah prachu a přímého slunečního světla, pokud možno ve skladu nebo skladovací místnosti s teplotou mezi 5 a 20 stupni Celsia nebo ještě lépe, pokud je stálá. Vystavení vysoké vlhkosti po dlouhou dobu skladování a výparům kyselin by mohlo poškodit kovové části hřídelového těsnění.

Těsnění hřídele by se mělo vyjmout z obalu přímo před instalací, jinak by mohlo být znečištěno prachem nebo jinými nečistotami.

Po vyjmutí z obalu je třeba je držet za vnější stranu (viz obrázek). Při dotyku s vnitřní stranou hřídelového těsnění by mohlo dojít k poškození těsnicího okraje, což by vedlo ke špatnému utěsnění.

Je velmi nebezpečné kontrolovat kvalitu hřídelového těsnění mačkáním nebo kroucením těsnicího okraje, což by mohlo vážně poškodit jeho strukturu a zhoršit těsnění hřídele.

Montážní nářadí

Abyste mohli dobře odvést jakoukoli práci, musíte mít k dispozici vhodné nářadí. Pro správnou montáž hřídelového těsnění je to dnes nutnost.

Většinu těchto nástrojů obvykle dodává výrobce vozidla, ale mnoho z nich lze nalézt v dobře zásobených nezávislých obchodech se specializovaným nářadím.

V mnoha případech není nutné pro instalaci používat specializované nářadí, stačí jednoduché, ale musí to být vždy.

CORTECO nabízí pro montáž těsnění klikového hřídele sadu přípravků 19036658. Tento nástroj se velmi jednoduše používá a je velmi užitečný. Kromě využití pro zalisování těsnění hřídele do pouzdra, je důležitým nástrojem také pro ochranu okrajů těsnění.

Nezáleží na tom, o jakém typu hřídelového těsnění mluvíme, před instalací je nutné zakrýt všechny ostré hrany, jako je drážkování nebo konec hřídele, aby se ochránila těsnicí hrana na těsnicím břitu. Takovým nástrojem je ochranná plastová krytka nebo pouzdro. Lze je sehnat ve specializovaném obchodě.

Většina těsnění klikového hřídele se dodává s vložkami, které jsou vyrobeny z plastu nebo v některých případech z lepenky.

Tyto vložky zůstávají na těsnění až do dokončení instalace.

Montáž

Při závěrečné kontrole musí být hřídel čistá, suchá, bez oleje, tuku nebo jiných kapalin. To je nezbytné a velmi důležité, když montujeme hřídelové těsnění bez pružiny na těsnící hraně – PTFE nebo FKM.

Přítomnost oleje nebo maziva vytváří mezeru větší než 1 mikron, kterou těsnicí hrana není schopna vytlačit a nemůže se správně uložit na povrch hřídele. Aby těsnění dobře těsnilo, musí se PTFE těsnění klikového hřídele nechat po instalaci minimálně 4 hodiny odpočívat. Klidová doba se musí prodloužit, pokud se v dílně sníží teplota.

Plastové vložky dodávané s těsněním a speciální nástroje nám pomohou dostat těsnění klikového hřídele do správné polohy s pouzdrem. Pokud se střed těsnění neshoduje s osou klikového hřídele, může dojít k velkým problémům s netěsností.

POZOR: Při přípravě na instalaci hřídelového těsnění nesmíte demontovat pružinu a ustřihnout několik závitů. Tento úkon zvýší tlak na těsnicí břit a kontaktní místo se posune směrem k jeho okraji. To nakonec povede k předčasnému opotřebení hřídelového těsnění a ztrátě těsnicích schopností.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!