Poruchy výfukového systému – příčiny a příznaky

28. července 2022, 16:20

Výfukové plyny produkované spalovacím motorem nejsou ničím jiným než směsí toxických látek a plynů, které musí být bezpečně odvedeny mimo vůz. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby byl výfukový systém v dobrém technickém stavu, a chránil tak uživatele vozidla i životní prostředí.

Výfuk

Výfukový systém – konstrukce

Účelem výfukového systému, který se nachází ve všech vozidlech se spalovacím motorem, je odvádět výfukové plyny vytlačované z válců. Plyny jsou svedeny do sběrného potrubí a následně vedeny do první části výfukového potrubí. Další částí celého systému je tlumič výfuku – jeden nebo více sériově uspořádaných tlumičů, například střední a koncový. Poslední ze základních součástí je koncová část výfukového potrubí, kterou jsou látky produkované motorem vozidla odváděny ven. U benzinových motorů je důležitou součástí také katalyzátor, jehož úkolem je čistit výfukové plyny.

V poslední době se do výroby automobilů zavádí stále více technologií, aby vozy byly šetrnější k životnímu prostředí. Proto se v konstrukci výfukových systémů automobilů začaly objevovat nové snímače – kyslíkové, sazí, teploty, lambda sondy, filtry pevných částic, výfukové klapky. Nyní jsou již nedílnou součástí nových vozidel se stále přísnějšími požadavky na snižování emisí výfukových plynů.

Nejčastější poruchy tlumičů výfuku

Výfukový systém nevyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu správné funkce. Výrobci vozidel nestanovují konkrétní počet kilometrů, po jejichž ujetí je nutné navštívit servisní středisko za účelem výměny nebo opravy tlumičů nebo výfukového potrubí. Životnost výfukového systému závisí především na podmínkách, ve kterých je používán, a na případném mechanickém poškození. Jiná situace je u vozidel vybavených filtry DPF nebo katalyzátory SCR, jejichž problémy může signalizovat kontrolka na displeji vozidla.

Mezi nejčastější závady výfukového systému patří:

  • mechanické poškození – vzhledem k tomu, že je umístěn pod vozidlem, může být poškozen řadou faktorů – může se zachytit o nerovný povrch nebo předměty vyčnívající z vozovky. Takové poškození se obvykle projevuje kovovým nebo hlasitějším zvukem výfuku
  • poruchy DPF/FAP/GPF nebo SCR katalyzátoru – pokud jsou tyto komponenty poškozeny, může se to projevit snížením jízdního komfortu, kovovými zvuky a často se rozsvítí i kontrolka na přístrojové desce. Obvykle jsou závady způsobeny zanesenými filtry, které lze repasovat nebo vyměnit za nové. V tomto případě je třeba počítat se značnými finančními částkami
  • koroze výfukového systému – většina součástí je vyrobena z oceli, která podléhá korozi. Časem se na zkorodovaném místě mohou objevit pukliny, další poškození a netěsnosti. V případě této závady může vozidlo vykazovat hlasitější zvuk nebo pískání
  • prasklina na sběrném potrubí – nejčastěji je způsobena rozdílem teplot v důsledku příliš rychlého ochlazení zahřátého potrubí. Mezi příznaky této poruchy patří hluk a hrubý chod motoru, zápach výfukových plynů uvnitř vozidla
  • poruchy senzorů a sond – kromě mechanického poškození může být příčinou jejich selhání také porucha elektrického systému senzoru nebo sondy, což může přinést značné náklady při výměně těchto dílů
  • poruchy katalyzátoru – v důsledku náhlého rozdílu teplot může dojít k odštípnutí části vložky katalyzátoru. Příznakem této poruchy je kovový zvuk a chrastění. Další závadou je zanesený nebo ucpaný katalyzátor způsobený nahromaděním příliš velkého množství sazí nebo jiných nečistot. V takovém případě klesá výkon vozidla, motor škube a zvyšuje se spotřeba paliva
  • vadné tlumiče výfuku – často podléhají mechanickému poškození a korozi, což vede k netěsnosti systému. To sebou přináší vyšší hlučnost vozu. Doporučuje se vyměnit tuto součástku za novou, ale někteří lidé se rozhodnou nechat ji zavařit
  • poruchy držáků – tyto pryžové díly časem zteří a praskají. Poškození této součástky způsobuje drnčení a klepání pod vozidlem.

Svařování výfuku

Jednou ze služeb nabízených v servisech specializujících se na výfukové systémy je možnost svaření tlumiče, výfukového potrubí nebo sběrného potrubí. Toto řešení je rychlé, ale může zaručit pouze mnohem kratší životnost takto opravené součástky. Je vhodné zvážit, zda není lepší vyměnit celou poškozenou součástku rovnou za novou a zároveň zkontrolovat technický stav ostatních součástí výfukového systému.

Oprava výfuků

Výfukové systémy moderních automobilů jsou stále složitější a skládají se z mnoha součástí, které mohou selhat. V současné době jsou pravděpodobně nejproblematičtější filtry pevných částic a katalyzátory SCR, které se nadměrně zanášejí sazemi a dalšími škodlivými látkami. V takových případech je nutná návštěva specializovaného servisu vybaveného diagnostickým počítačem. Pomocí specializovaného softwaru lze provést regeneraci a tzv. vypálení DPF. Pokud to nemá požadovaný efekt, můžete vyzkoušet službu vyčištění filtru. Na trhu jsou k tomuto účelu k dispozici speciální zařízení. Stává se však, že jediným řešením je nákup nového dílu, jehož cena se pohybuje od několika tisíc až po několik desítek tisíc Kč.

Je důležité nepodceňovat závady na výfukovém systému, protože mohou vést k závažným poruchám a poškození vozidla. V případě jakýchkoli nesrovnalostí v provozu vašeho vozu se vyplatí zajít do servisu, aby problém zkontrolovali a vyřešili.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!