Jak poznat zakarbonovaný motor?

17. června 2024, 11:17

Zakarbonovaný motor může být noční můrou každého motoristy. Projevuje se hned několika způsoby, a dokonce může zapříčinit i trvalé poškození vozidla. Ale jak poznat, že váš motor trpí přebytečným karbonem, a co udělat pro jeho účinnou dekarbonizaci?

Zakarbonovaný motor: prvotní příčiny

Karbon vzniká v motoru jako takový vedlejší nechtěný produkt při spalování paliva. Když je palivo spalováno při vysokých teplotách a nedostatečném přístupu kyslíku, dochází k neúplnému spalování. Tento proces vytváří uhlíkové usazeniny, známé jako karbon, které se mohou ukládat na různých místech v motoru.

  • Méně kvalitní palivo obsahuje více nečistot a látek, které hojně přispívají k tvorbě karbonu právě při jeho spalování.
  • Zanesený vzduchový filtr znemožňuje proudění vzduchu do spalovací komory a dochází ke špatnému spalování a ke vzniku karbonových úsad.
  • Nedostatečná výměna motorového oleje, znečištěný vzduchový filtr, opotřebené zapalovací svíčky – to vše jsou skvělé podmínky pro nadměrnou tvorbu karbonu. Nedostatečná údržba je prvním krokem ke karbonovým úsadám nejen v motoru, ale právě také v jeho součástech.
  • Nejen špatná údržba, ale také značné opotřebení součástek vede k jejich špatné funkci. Špatné těsnění nebo znečištěný průchod mohou značně ovlivnit nejen chod vozidla, ale také jeho zakarbonování.
  • Na zakarbonovaný motor mají veliký vliv také krátké trasy. Motor se nestačí dostatečně zahřát a znemožní tak kvalitní spalování.

Karbonové usazeniny se obvykle ukládají na povrchu pístů, ventilech, sacích ventilech, výfukovém systému a dalších součástech motoru. V konečném důsledku negativně ovlivňují hned několik faktorů, které jsou pro bezproblémový chod motoru klíčové.

Důsledky karbonu v motoru – škody

Pokud budete zanášení karbonovými úsadami ignorovat, může se stát, že vám dá vozidlo jasný signál k dekarbonizaci motoru. O jaké signály se jedná a kam až to může dojít v případě nedostatečné péče o motor?

  • Snížený výkon – když se karbonové úsady nahromadí v sání, ventilech a spalovacích komorách, omezí tak proudění vzduchu a paliva do válců. To vede ke snížení výkonu motoru a kolísání otáček.
  • Zvýšená spotřeba paliva – karbon má také dopad na spalování paliva v motoru, a to vede k neekonomickému provozu automobilu.
  • Zvýšené emise – kvůli nedostatečnému spalování paliva může docházet ke zvyšování emisí, většímu množství kouře z výfuku a v konečném důsledku také nesplnění emisních norem.
  • Větší hluk motoru – karbonové úsady se hromadí na všech částech motoru a tvoří tak nerovnoměrný povrch. Při běžném provozu se tak může zdát, že je vozidlo hlučné.

Jestliže se nepřistoupí k dekarbonizaci motoru včas, výrazně se sníží životnost motoru – může dojít k vážnému poškození pístů, ventilů a dalších částí. Oprava bývá většinou nákladná a bohužel bez záruky, že se závada nebude opakovat na jedné z dalších součástí motoru.

Jak odstranit karbon z motoru?

Vytáčení motoru

Při vyšších otáčkách motoru se zvyšuje teplota výfukových plynů a rychlost proudění, což může pomoci odstranit karbonové usazeniny z filtru pevných částic. Rychlejší jízda po dálnici při vyšších otáčkách může v určité míře pomoci. I tato ověřená rada má však své limity – okolo 80.000 – 300.000 km je nutné DPF filtr vyměnit za zcela nový.

Chemická dekarbonizace motoru

Jde o jednoduchou a rychlou metodu prováděnou v autoservisu. Co však získá na praktičnosti, to ztratí po bezpečnostní stránce. Nejen že se během procesu uvolňují nebezpečné těkavé látky, které neprospívají lidskému zdraví, ale také mohou poškodit motor a jeho součásti. Některé typy motorů mohou být na určité chemikálie citlivé a nemusí jim tento nebezpečný koktejl udělat příliš dobře.

Dekarbonizace motoru vodíkem

Pokud jste pro bezpečné a ekologické odstranění karbonu z motoru, je pro vás vodíková dekarbonizace ta pravá. Během 60 minut se motorem a jeho součástmi prožene směs vodíku a kyslíku. Pod kapotou dojde při vyšších provozních otáčkách k odhořívání karbonových úsad a pomocí pyrolýzy odejdou napáleniny z vozidla společně s výfukovými plyny. Jde o perfektní cestu dekarbonizace benzínového motoru a samozřejmě i toho dieselového.

Článek připravila firma bezkarbonu.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!