Rekordní tržby společnosti Tenneco v roce 2017

5. March 2018, 11:20

Společnost Tenneco, majitel známých značek Monroe či Walker, ohlásila rekordní tržby za čtvrté čtvrtletí i celý rok 2017. Celkové tržby dosáhly rekordní výše 9,274 miliardy dolarů.

Výsledky čtvrtého čtvrtletí 2017
Celkové tržby ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly rekordních 2,39 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 11%. Nárůst zaznamenala jak produktová řada Clean Air, tak Ride Performance. Řada Clean Air zahrnuje produkty společnosti, které slouží ke snižování emisí jako například výfukové systémy, katalyzátory či filtry pevných částic. Do skupiny Ride Performance patří ostatní komponenty – tlumiče, pružiny, díly podvozku atd.

Hodnota EBIT (Zisk před zdaněním a úroky) dosáhla 135 milionů dolarů, oproti 71 milionům dolarů před rokem. Upravený zisk EBIT vzrostl v loňském roce o 10% na 168 milionů dolarů oproti loňskému výsledku 153 milionů dolarů.

Zvýšila se také provozní hotovost, která ve čtvrtém čtvrtletí činila 466 milionů dolarů, což představuje nárůst o 86% oproti 251 milionům dolarů v roce 2016.

Výsledky za celý rok 2017
Za celý rok činily celkové tržby rekordní výše 9,274 miliardy dolarů, což znamená zvýšení o 7% oproti minulému roku. Tento nárůst výrazně převyšoval růst průmyslové výroby. Navýšení příjmů společnosti Tenneco bylo způsobeno především růstem v segmentu užitkových, nákladních a terénních vozidel.

Zisk EBIT za rok 2017 činil 417 milionů dolarů, oproti 516 milionům dolarů před rokem. Upravený EBIT vzrostl o 4% na 647 milionů dolarů. EBIT byl ovlivněn především náklady na restrukturalizaci a souvisejícími náklady.

Výhled
V roce 2018 očekává společnost 5% organický růst, čímž by překonala růst průmyslové výroby o 3%. Růst se očekává jak v produktové řadě Clean Air, tak Ride Performance.

Graf organického růstu společnosti Tenneco v roce 2018

V roce 2018 Tenneco očekává:

  • Kapitálové výdaje mezi 380 a 410 miliony dolarů
  • Roční úrokové náklady mezi 75 miliony a 80 miliony dolarů
  • Daně mezi 105 miliony a 125 miliony dolarů
  • Celkovou roční daňovou sazbu mezi 23% a 25%

V letech 2019 a 2020 společnost Tenneco očekává, že růst výnosů bude i nadále překonávat průmyslovou výrobu. V těchto letech společnost očekává organický růst o 6% – 8% v roce 2019 a o 5% – 7% v roce 2020.

Kompletní zprávu o hospodářských výsledcích najdete na stránkách společnosti Tenneco.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!