Bosch a Daimler získaly povolení na parkování bez řidiče a bez lidského dohledu

23. července 2019, 13:21

Společnosti Bosch a Daimler dosáhly milníku na cestě k automatizované jízdě: obě společnosti nyní získaly souhlas od příslušných orgánů v Bádensku-Württembersku na jejich automatizovaný parkovací systém v garážích muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Bosch a Daimler získaly povolení na parkování bez řidiče a bez lidského dohledu

Automatizovaný parkovací systém je přístupný přes aplikaci ve smartfonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní ovladač. To z něj činí první plně automatizovanou parkovací funkci bez řidiče SAE úrovně 4 na světě, která bude oficiálně schválena pro každodenní použití.

„Toto rozhodnutí úřadů ukazuje, že inovace, jakou je automatizované parkování v parkovacích domech, umožní nejdříve Německo,“ říká Dr. Markus Heyn, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „Jízda bez řidiče a parkování jsou důležitými pilíři mobility zítřka. Automatizovaný parkovací systém je příkladem toho, jak daleko už jsme se na této vývojové cestě dostali.“

Sázka na bezpečnost: dva partneři se společným cílem

Nejdůležitější prioritou společnosti Bosch a Daimler pro parkovací službu bez řidiče byla od samého začátku bezpečnost. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje oficiální schvalovací proces pro automatizované funkce řízení, které nevyžadují řidiče, dohlížely na projekt od samého začátku místní úřady – regionální správní úřad ve Stuttgartu a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska – spolu s odborníky z německé certifikační autority TÜV Rheinland. Jejich cílem bylo posoudit provozní bezpečnost automobilové a parkovací technologie v garážích.

Výsledkem je komplexní bezpečnostní koncepce s příslušnými testovacími a schvalovacími kritérii, která mohou být uplatněna i mimo tento pilotní projekt. V tomto konceptu definovali vývojáři, jakým způsobem vozidlo bez řidiče detekuje chodce a další vozidla na jeho cestě a spolehlivost zastavení v případě, že narazí na překážku. Rovněž nastavili bezpečnou komunikaci mezi všemi součástmi systému a podnikli kroky k zajištění spolehlivé aktivace parkovacího manévru.

Technologie, která umožňuje parkování bez řidiče

Vjet do garáže, vystoupit a poslat auto na parkovací místo pouhým poklepáním na obrazovku smartfonu – automatizované parkování nepotřebuje řidiče. Jakmile řidič opustí garáž a může se tak věnovat jiným věcem, auto jede do vyhrazeného prostoru a zaparkuje. Později se auto stejným způsobem vrátí do výchozího bodu.

Tento proces se opírá o souhru inteligentní infrastruktury parkovací garáže, kterou dodává automobilová technika Bosch a Mercedes-Benz. Snímače Bosch v garáži sledují koridor a jeho okolí a poskytují informace potřebné pro navádění vozidla. Technologie v automobilu převádí příkazy z infrastruktury na jízdní manévry. Tímto způsobem se mohou auta dokonce sama pohybovat po nájezdech a výjezdech mezi jednotlivými podlažími parkovací garáže. Pokud senzory infrastruktury zaznamenají překážku, vozidlo se včas zastaví.

Milníky projektu

Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně automatizované parkování bez řidiče v roce 2015. V létě 2017 jejich pilotní řešení v parkovací garáži muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu dosáhlo důležitého milníku: veřejnosti bylo poprvé představeno automatizované parkování v parkovacích domech v reálných podmínkách – s řidiči a bez řidičů za volantem. Po této premiéře následovala intenzivní testovací a startovací fáze.

Počínaje rokem 2018 mohli návštěvníci muzea využít parkovací službu v přímém provozu, za doprovodu vyškoleného bezpečnostního personálu a podělit se o své zkušenosti. Součástí jednoho z aspektů pilotního projektu bylo testování koncepcí osvětlení na vozidlech. Tyrkysové osvětlení znamená, že je vozidlo v automatickém režimu jízdy a informuje kolemjdoucí a ostatní účastníky silničního provozu o tom, že vozidlo řídí samo.

Zkušenosti z těchto zkoušek se odrážejí v nedávno vydaném standardu SAE 3134. Získání konečného schválení ze strany úřadů je dalším významným mezníkem pro společnosti Bosch a Daimler: brzy budou mít zainteresované strany možnost zažít inovativní parkovací službu v každodenním provozu parkovací garáže muzea Mercedes-Benz, aniž by byl zapotřebí další dohled bezpečnostního řidiče.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!