Společnost Vitesco Technologies si stanovila ambiciózní cíl v oblasti boje proti změnám klimatu: Emisně neutrální hodnotový řetězec nejpozději do roku 2040

25. února 2022, 9:02

Společnost Vitesco Technologies si stanovila ambiciózní cíl v oblasti ochrany klimatu. Nejpozději do roku 2040 chce společnost se sídlem v Řezně a s přibližně padesáti provozy po celém světě dosáhnout v celém svém hodnotovém řetězci uhlíkové neutrality.

Vitesco Technologies se tedy zaměřuje na výrazně širší oblast než jen na přímý dopad vlastních činností na životní prostředí (emise spadající do kategorií Scope 1 a 2), u nichž chce úplné uhlíkové neutrality dosáhnout do roku 2030. Cílem společnosti je nejpozději do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality u všech obchodních procesů v celém hodnotovém řetězci (Scope 3) – konkrétně u všech subdodavatelských výrobků a u dalšího využití komponentů a systémů Vitesco Technologies ve vozidlech.

 Vzhledem k našemu širokému portfoliu produktů, určených pro elektromobilitu, se považujeme za klíčovou hnací sílu technologické transformace směrem k čisté mobilitě šetrné ke klimatu,“ vysvětluje Andreas Wolf, generální ředitel společnosti Vitesco Technologies:Udržitelnost je proto pro naši firemní strategii zásadně důležitá. Do budoucna budeme také v tomto ohledu postupovat důsledně a s jasně stanoveným cílem.“

Po vstupu na burzu v září loňského roku představila společnost Vitesco Technologies ambiciózní program udržitelnosti, který se zaměřuje na pět hlavních témat: vedle čisté mobility, efektivního využívání zdrojů, uplatňování principů oběhového hospodářství, vytváření spravedlivých pracovních podmínek, podpory rozmanitosti a vytváření odpovědných partnerství se subdodavateli je jedním z těchto témat také ochrana klimatu.

Společnost Vitesco Technologies již nyní získává v celosvětovém měřítku 100 % nakupované elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve srovnání s rokem 2019 díky tomu společnost snížila emise z vlastních procesů již o 89 %.

Ve snaze o dosažení úplné klimatické neutrality zahrnula společnost Vitesco Technologies do těchto programů nejen přidanou hodnotu výrobků, ale také činnosti, které nesouvisejí přímo s výrobou, jako jsou služební cesty, investice a leasing. K tomu je třeba připočítat emise CO2 vznikající v celém dodavatelském řetězci a poté při používání příslušných výrobků ve vozidle. Každá z těchto dvou fází představuje více než 40 % celkových emisí společnosti. Společnost proto úzce spolupracuje se svými dodavateli, obchodními partnery a zákazníky, kteří podporují transparentnost při snižování dopadu na životní prostředí. Společnost Vitesco Technologies významně těží ze svých odborných znalostí v oblasti inženýrství životního cyklu, které jí umožňují lépe vyhodnotit životní cyklus jednotlivých výrobků. Toto hodnocení by mělo být brzy rozšířeno na všechny procesy ve společnosti.

Na jaře tohoto roku společnost Vitesco Technologies zveřejní svou první komplexní zprávu o své činnosti v zájmu udržitelnosti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!